SaraUpdate
28 ธันวาคม 2018 เวลา 13:46

สะพาน Cau Vang (Gloden Bridge)

ตั้งอยู่เหนือหุบเขาบานาฮิลล์ เมืองดานัง เวียดนาม

ผู้ออกแบบตั้งใจเปรียบสะพานสีทองที่ทอดยาวไปตามป่าเขาที่เขียวชะอุ่มแห่งนี้เป็นเหมือนเส้นด้ายสีทองที่อยู่ในหัตถ์ของพระเจ้า

สะพานสีทองบนมือหินยักษ์

ยาว 150 เมตร จุดท่องเที่ยวใหม่ที่น่าสนใจของเวียดนาม จนเป็นที่สนใจบนโลกออนไลน์ เพราะการออกแบบที่ไม่เหมือนใคร เป็นรูปมือที่คอยโอบอุ้มสะพาน

สะพาน Golden Bridge อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง ความยาว 150 เมตร

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้านการท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 6 หมื่นล้านบาท

ส่วนที่ว่าจะงดงามขนาดไหน ตามที่บรรยายหรือเปล่า อันนี้ต้องไปชมด้วยตาของตัวเอง

เวียดนามยินดีต้อนรับอย่างเป็นมิตรเสมอ!!

ข้อมูล twitter@SaraUpdate