โพสต์


▶️มอเตอร์เวย์ "บางปะอิน-โคราช"
ว่าที่ถนนลอยฟ้าที่สวยที่สุดในเมืองไทย◀️
📍ในปัจจุบันนี้การเดินทางในประเทศไทย
กำลังเริ่มที่จะเชื่อมต่อเข้าหากันได้
เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น
📍โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลซึ่งหลายๆ คนอาจจะเคยประสบปัญหารถติดเนื่องจากมีช่องทางการจราจรที่ไม่เพียงพอ
➡️ แต่ในวันนี้ถือเป็นข่าวดีสำหรับชาวไทย
โดยเฉพาะพี่น้องที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน
ภาคอีสานแต่มาทำงานในเมืองกรุงฯ
➡️ เพราะการก่อสร้างเส้นทางมอเตอร์เวย์ลอยฟ้าบางปะอิน​ - นครราชสีมานั้น​ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จมาแล้วกว่า 70 เปอร์เซ็นต์
▶️โดยมีเส้นทางพาดผ่าน 3 จังหวัดคือ◀️
1. พระนครศรีอยุธยา
2. สระบุรี
3. นครราชสีมา
📌 ซึ่งไฮไลท์สำคัญนอกจากการจราจรที่จะสะดวกขึ้นภายในอนาคตแล้ว
👉 ถนนมอเตอร์เวย์เส้นนี้ยังถือได้ว่ากำลังจะเป็นเส้นทางที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียว
📍โดยเฉพาะในช่วงเลียบเขื่อนลำตะคอง ที่เราจะสามารถชมวิวเขื่อนและสายน้ำอันกว้างใหญ่ได้ไกลสุดลูกหูลูกตา ผ่านถนนลอยฟ้าเส้นนี้ ยิ่งถ้ามองจากมุมสูงจะเห็นได้เลยว่าถนนเส้นนี้มีความสวยงามมากจริงๆ
อ้างอิงจากเพจ:​ Liekr
➡️ สำหรับโครงการมอเตอร์เวย์
▶️ สายบางปะอิน - สระบุรี – นครราชสีมา
ระยะทาง 253 กิโลเมตร
👉 จะแบ่งการดำเนินโครงการออกเป็น 40 ช่วง
👉วงเงินรวม 76,600 ล้านบาท👈
📌ซึ่งสามารถประกวดราคาและลงนามในสัญญา
ได้ภายในปีงบประมาณ 2559 จำนวน 25 ช่วง
และภายในปีงบประมาณ 2560-2561
จำนวน 15 ช่วง ในเบื้องต้นจะก่อสร้างช่วงที่ 7
📌ซึ่งเป็นสะพานอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีก่อน
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีกำหนดแล้วเสร็จปี 2562 และเปิดให้บริการในปี 2563
อ้างอิงจากเพจ​ Liekr
▶️มอเตอร์เวย์สายดังกล่าว◀️
👉จะมีทางวิ่งฝั่งละ 4-6 ช่องทาง👈
📍โดยมีจุดเริ่มต้นที่ อ.บางปะอิน​จ.พระนครศรีอยุธยา บริเวณทางแยกต่างระดับที่เป็นจุดเริ่มต้นของถนนวงแหวนตะวันตกมุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และตัดกับทางหลวงหมายเลข 1 ที่บริเวณแนวทางเลี่ยงเมืองสระบุรี
📍ด้านตะวันออกขนานไปทางด้านใต้ของทางหลวง หมายเลข 2 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 2 ที่บริเวณอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
📍แล้ววางตัวทางด้านเหนือของทางหลวงหมายเลข 2 จนบรรจบกับแนวถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาไปทับกับแนวถนนวงแหวนดังกล่าว เลี้ยวเข้าตัวเมืองนครราชสีมาที่จุดตัดทางหลวงสายบ้านกุดม่วง-นครราชสีมา
📍แล้วทับซ้อนไปกับแนวทางหลวงสายดังกล่าว
สิ้นสุดที่จุดบรรจบทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา
(By Pass)
➡️ โครงการก่อสร้างทางพิเศษระหว่างเมือง​(มอเตอร์เวย์)
➡️ สายบางปะอิน - สระบุรี – นครราชสีมา
ของกรมทางหลวง
➡️ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้แผนกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และสามารถเปิดให้บริการภายในปี 2563
📌 สำหรับมอเตอร์เวย์สายนี้
👉 จะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร
ภาคกลางกับศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ด้วยระยะทาง 196 กม. ใช้เวลาเพียง 127 นาที
👉 อีกทั้งยังเป็นโครงข่ายเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็น “ลาว-เวียดนาม-กัมพูชา-จีนตอนใต้”
อ้างอิงจากเพจ​ Liekr
📌แนวเส้นทางเริ่มต้นที่จุดเชื่อมต่อกับวงแหวนรอบนอกตะวันออก กับ ถ.พหลโยธินที่บริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
📌เป็นแนวใหม่ขนานไปกับ ถ.พหลโยธินและ ถ.มิตรภาพ และบรรจบกับทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา บริเวณหลัก กม.ที่ 2
เส้นทางพาดผ่านพื้นที่ 3 จังหวัด 12 อำเภอ ได้แก่
👉1.จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน อ.วังน้อย อ.อุทัย
👉2.จ.สระบุรี อ.หนองแค อ.เมืองสระบุรี อ.แก่งคอย อ.มวกเหล็ก
👉3.จ.นครราชสีมา อ.ปากช่อง อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ อ.เมืองนครราชสีมา
▶️การก่อสร้างแบ่งเป็น 2 ช่วง ใน 2 รูปแบบ ได้แก่
👉ช่วงที่ 1
• ทางพิเศษ 6 ช่องจราจร
• จากบางปะอิน-อ.ปากช่อง
• ระยะทาง 103 กม.
👉ช่วงที่ 2
• ทางพิเศษ 4 ช่องจราจร
• จากอ.ปากช่อง-นครราชสีมา
• ระยะทาง 93 กม.
▶️ โดยมีรูปแบบการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นทางระดับพื้น แต่จะมีทางยกระดับ 4 ช่วง ระยะทางรวม 32.1 กม. ได้แก่
➡️ 1. ช่วงทางเลี่ยงเมืองสระบุรี
• ระยะทาง 7 กม.
➡️ 2. ช่วงพื้นที่สัมปทาน TPI
• ระยะทาง 5.5 กม.
➡️ 3. ช่วงเขาตาแป้น
• ระยะทาง 2.3 กม.
➡️ 4. ช่วงอ่างเก็บน้ำลำตะคอง
• ระยะทาง 17.3 กม.
📍มีการควบคุมการเข้า-ออกแบบสมบูรณ์ (รั้วกั้น) ตลอดทาง
📍โดยใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางระบบปิด ซึ่งมีด่านจัดเก็บค่าผ่านทางทั้งหมด จำนวน 9 ด่าน ได้แก่
อ้างอิงจากเพจ​ Liekr
1. ด่านบางปะอิน
2. ด่านวังน้อย
3. ด่านหินกอง
4. ด่านสระบุรี
5. ด่านแก่งคอย
6. ด่านมวกเหล็ก
7. ด่านปากช่อง
8. ด่านสี่คิ้ว
9. ด่านนครราชสีมา
พื้นที่บริการทางหลวง จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย
1. ที่พักริมทางหลวง (Rest Area) 15 ไร่ จำนวน 5 แห่ง
2. สถานีบริการทางหลวง (Service Area) 20 ไร่ จำนวน 2 แห่ง
3. ศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) 50 ไร่ จำนวน 1 แห่ง
➡️ กรมทางหลวงยังมีแนวทางที่จะเปิดโอกาส
ให้เอกชนมีส่วนร่วมลงทุนการบริหารจัดการ
และงานบำรุงรักษาตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
➡️ ด้วยรูปแบบ PPP Gross Cost หรือ DBFMO (Design, Build, Finance, Maintainand Operated)
➡️ เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนผู้ใช้
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองให้เป็นมาตรฐานสากล
อ้างอิงจากเพจ​ Liekr
อ้างอิงจากเพจ​ Liekr
#TheSignature
#มอเตอร์​เวย์บางปะอินโคราช
เขียนวันที่​ 27/04/2562
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
เจเจ้มีสาระ
เสร็จเรียบร้อยต้องสวยมากๆค่ะเจเจ้มาติดตามข้อมูลดีๆด้วยคนนะคะ
5 ก.ค. เวลา 02:28
คนทำคอนเท้นท์ by MyContent
อยากให้เสร็จไวไว
25 ก.พ. เวลา 11:22
sWiTched to ~
ข้อมูลดีมากเลยครับ ติดตามนะครับ
16 พ.ย. 2019 เวลา 09:05
THE SIGNATURE
ขอบคุณคับ
16 พ.ย. 2019 เวลา 09:06
1
9 พ.ย. 2019 เวลา 01:55
1
6 พ.ย. 2019 เวลา 12:03
1
Good Stories | ทุกอย่างมีเวลาของมัน
ช่วงลำตะคองสวยมากกกก 😍
4 พ.ย. 2019 เวลา 14:49
1
THE SIGNATURE
ที่สุดคับ
5 พ.ย. 2019 เวลา 04:13
2
〰️Sajadharm〰️
ว้าวมากค่ะ ขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆที่นำมาแบ่งปัน ขอแชร์ไปอ่านต่อนะคะ
4 พ.ย. 2019 เวลา 00:44
1
THE SIGNATURE
ยินดีคับ
4 พ.ย. 2019 เวลา 01:45
1
Happy Life 😊
สวยงามครับ แวะมาติดตามนะครับ
3 พ.ย. 2019 เวลา 15:36
1
THE SIGNATURE
ขอบคุณคับ
4 พ.ย. 2019 เวลา 01:45
Kaison Samit
สวยมากๆครับขับรถกลับบ้านเมื่อไหร่ เป็นต้องมองตลอดทางเลยครับ”
30 ต.ค. 2019 เวลา 11:03
1
THE SIGNATURE
ยุภาคอีสานหรอคับ
30 ต.ค. 2019 เวลา 11:10
1
Kaison Samit
ผมคนโคราชเลยแหละครับ”😝😝
30 ต.ค. 2019 เวลา 11:13
THE SIGNATURE
ว้าวว สุดยอดเลยครับ
30 ต.ค. 2019 เวลา 11:14
1
มีสุขก่อนสาย🔆✍🏻
ติดตามเลยครับ
29 ต.ค. 2019 เวลา 07:02
2