27 เมษายน เวลา 08:09Travel

▶️มอเตอร์เวย์ "บางปะอิน-โคราช"

ว่าที่ถนนลอยฟ้าที่สวยที่สุดในเมืองไทย◀️

📍ในปัจจุบันนี้การเดินทางในประเทศไทย

กำลังเริ่มที่จะเชื่อมต่อเข้าหากันได้

เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น

📍โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลซึ่งหลายๆ คนอาจจะเคยประสบปัญหารถติดเนื่องจากมีช่องทางการจราจรที่ไม่เพียงพอ

➡️ แต่ในวันนี้ถือเป็นข่าวดีสำหรับชาวไทย

โดยเฉพาะพี่น้องที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน

ภาคอีสานแต่มาทำงานในเมืองกรุงฯ

➡️ เพราะการก่อสร้างเส้นทางมอเตอร์เวย์ลอยฟ้าบางปะอิน​ - นครราชสีมานั้น​ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จมาแล้วกว่า 70 เปอร์เซ็นต์

▶️โดยมีเส้นทางพาดผ่าน 3 จังหวัดคือ◀️

1. พระนครศรีอยุธยา

2. สระบุรี

3. นครราชสีมา

📌 ซึ่งไฮไลท์สำคัญนอกจากการจราจรที่จะสะดวกขึ้นภายในอนาคตแล้ว

👉 ถนนมอเตอร์เวย์เส้นนี้ยังถือได้ว่ากำลังจะเป็นเส้นทางที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียว

📍โดยเฉพาะในช่วงเลียบเขื่อนลำตะคอง ที่เราจะสามารถชมวิวเขื่อนและสายน้ำอันกว้างใหญ่ได้ไกลสุดลูกหูลูกตา ผ่านถนนลอยฟ้าเส้นนี้ ยิ่งถ้ามองจากมุมสูงจะเห็นได้เลยว่าถนนเส้นนี้มีความสวยงามมากจริงๆ

➡️ สำหรับโครงการมอเตอร์เวย์

▶️ สายบางปะอิน - สระบุรี – นครราชสีมา

ระยะทาง 253 กิโลเมตร

👉 จะแบ่งการดำเนินโครงการออกเป็น 40 ช่วง

👉วงเงินรวม 76,600 ล้านบาท👈

📌ซึ่งสามารถประกวดราคาและลงนามในสัญญา

ได้ภายในปีงบประมาณ 2559 จำนวน 25 ช่วง

และภายในปีงบประมาณ 2560-2561

จำนวน 15 ช่วง ในเบื้องต้นจะก่อสร้างช่วงที่ 7

📌ซึ่งเป็นสะพานอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีก่อน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีกำหนดแล้วเสร็จปี 2562 และเปิดให้บริการในปี 2563

▶️มอเตอร์เวย์สายดังกล่าว◀️

👉จะมีทางวิ่งฝั่งละ 4-6 ช่องทาง👈

📍โดยมีจุดเริ่มต้นที่ อ.บางปะอิน​จ.พระนครศรีอยุธยา บริเวณทางแยกต่างระดับที่เป็นจุดเริ่มต้นของถนนวงแหวนตะวันตกมุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และตัดกับทางหลวงหมายเลข 1 ที่บริเวณแนวทางเลี่ยงเมืองสระบุรี

📍ด้านตะวันออกขนานไปทางด้านใต้ของทางหลวง หมายเลข 2 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 2 ที่บริเวณอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

📍แล้ววางตัวทางด้านเหนือของทางหลวงหมายเลข 2 จนบรรจบกับแนวถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาไปทับกับแนวถนนวงแหวนดังกล่าว เลี้ยวเข้าตัวเมืองนครราชสีมาที่จุดตัดทางหลวงสายบ้านกุดม่วง-นครราชสีมา

📍แล้วทับซ้อนไปกับแนวทางหลวงสายดังกล่าว

สิ้นสุดที่จุดบรรจบทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา

(By Pass)

➡️ โครงการก่อสร้างทางพิเศษระหว่างเมือง​(มอเตอร์เวย์)

➡️ สายบางปะอิน - สระบุรี – นครราชสีมา

ของกรมทางหลวง

➡️ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้แผนกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และสามารถเปิดให้บริการภายในปี 2563

📌 สำหรับมอเตอร์เวย์สายนี้

👉 จะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร

ภาคกลางกับศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ด้วยระยะทาง 196 กม. ใช้เวลาเพียง 127 นาที

👉 อีกทั้งยังเป็นโครงข่ายเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็น “ลาว-เวียดนาม-กัมพูชา-จีนตอนใต้”

📌แนวเส้นทางเริ่มต้นที่จุดเชื่อมต่อกับวงแหวนรอบนอกตะวันออก กับ ถ.พหลโยธินที่บริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

📌เป็นแนวใหม่ขนานไปกับ ถ.พหลโยธินและ ถ.มิตรภาพ และบรรจบกับทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา บริเวณหลัก กม.ที่ 2

เส้นทางพาดผ่านพื้นที่ 3 จังหวัด 12 อำเภอ ได้แก่

👉1.จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน อ.วังน้อย อ.อุทัย

👉2.จ.สระบุรี อ.หนองแค อ.เมืองสระบุรี อ.แก่งคอย อ.มวกเหล็ก

👉3.จ.นครราชสีมา อ.ปากช่อง อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ อ.เมืองนครราชสีมา

▶️การก่อสร้างแบ่งเป็น 2 ช่วง ใน 2 รูปแบบ ได้แก่

👉ช่วงที่ 1

• ทางพิเศษ 6 ช่องจราจร

• จากบางปะอิน-อ.ปากช่อง

• ระยะทาง 103 กม.

👉ช่วงที่ 2

• ทางพิเศษ 4 ช่องจราจร

• จากอ.ปากช่อง-นครราชสีมา

• ระยะทาง 93 กม.

▶️ โดยมีรูปแบบการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นทางระดับพื้น แต่จะมีทางยกระดับ 4 ช่วง ระยะทางรวม 32.1 กม. ได้แก่

➡️ 1. ช่วงทางเลี่ยงเมืองสระบุรี

• ระยะทาง 7 กม.

➡️ 2. ช่วงพื้นที่สัมปทาน TPI

• ระยะทาง 5.5 กม.

➡️ 3. ช่วงเขาตาแป้น

• ระยะทาง 2.3 กม.

➡️ 4. ช่วงอ่างเก็บน้ำลำตะคอง

• ระยะทาง 17.3 กม.

📍มีการควบคุมการเข้า-ออกแบบสมบูรณ์ (รั้วกั้น) ตลอดทาง

📍โดยใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางระบบปิด ซึ่งมีด่านจัดเก็บค่าผ่านทางทั้งหมด จำนวน 9 ด่าน ได้แก่

1. ด่านบางปะอิน

2. ด่านวังน้อย

3. ด่านหินกอง

4. ด่านสระบุรี

5. ด่านแก่งคอย

6. ด่านมวกเหล็ก

7. ด่านปากช่อง

8. ด่านสี่คิ้ว

9. ด่านนครราชสีมา

พื้นที่บริการทางหลวง จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย

1. ที่พักริมทางหลวง (Rest Area) 15 ไร่ จำนวน 5 แห่ง

2. สถานีบริการทางหลวง (Service Area) 20 ไร่ จำนวน 2 แห่ง

3. ศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) 50 ไร่ จำนวน 1 แห่ง

➡️ กรมทางหลวงยังมีแนวทางที่จะเปิดโอกาส

ให้เอกชนมีส่วนร่วมลงทุนการบริหารจัดการ

และงานบำรุงรักษาตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

➡️ ด้วยรูปแบบ PPP Gross Cost หรือ DBFMO (Design, Build, Finance, Maintainand Operated)

➡️ เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนผู้ใช้

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองให้เป็นมาตรฐานสากล

#TheSignature

#มอเตอร์​เวย์บางปะอินโคราช

เขียนวันที่​ 27/04/2562

257
sWiTched to ~
ข้อมูลดีมากเลยครับ ติดตามนะครับ
16 พฤศจิกายน เวลา 09:05
The Signature
ขอบคุณคับ
16 พฤศจิกายน เวลา 09:06
1
9 พฤศจิกายน เวลา 01:55
1
Permvit chaisuvarn
so good Blue jean911 wow
7 พฤศจิกายน เวลา 00:15
1
6 พฤศจิกายน เวลา 12:03
1
Good Stories | ทุกอย่างมีเวลาของมัน
ช่วงลำตะคองสวยมากกกก 😍
4 พฤศจิกายน เวลา 14:49
1
The Signature
ที่สุดคับ
5 พฤศจิกายน เวลา 04:13
2
〰️Sajadharm〰️
ว้าวมากค่ะ ขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆที่นำมาแบ่งปัน ขอแชร์ไปอ่านต่อนะคะ
4 พฤศจิกายน เวลา 00:44
1
The Signature
ยินดีคับ
4 พฤศจิกายน เวลา 01:45
1
Happy Life 😊
สวยงามครับ แวะมาติดตามนะครับ
3 พฤศจิกายน เวลา 15:36
1
The Signature
ขอบคุณคับ
4 พฤศจิกายน เวลา 01:45
Kaison Samit
สวยมากๆครับขับรถกลับบ้านเมื่อไหร่ เป็นต้องมองตลอดทางเลยครับ”
30 ตุลาคม เวลา 11:03
1
The Signature
ยุภาคอีสานหรอคับ
30 ตุลาคม เวลา 11:10
1
Kaison Samit
ผมคนโคราชเลยแหละครับ”😝😝
30 ตุลาคม เวลา 11:13
The Signature
ว้าวว สุดยอดเลยครับ
30 ตุลาคม เวลา 11:14
1
มีสุขก่อนสาย🔆✍🏻
ติดตามเลยครับ
29 ตุลาคม เวลา 07:02
2
มุมสบาย
วิวสวยมาก น่าไปใช้บริการครับ
27 ตุลาคม เวลา 23:08
1