โพสต์


19 มิ.ย. 2019 เวลา 03:10Philosophy

โลกทุกวันนี้แปลกมากมาย

คนไม่ชอบกัน กินข้าวร่วมกันได้ หยอกล้อ กอดกันได้

คนไม่ชอบกัน พออีกฝ่ายเลี้ยงข้าว ก็ไปกินด้วยกันได้

คนไม่ชอบกัน พออีกฝ่ายได้เลื่อนตำแหน่ง ก็ชอบกันขึ้นมาเชียว

คนชอบกัน ไม่เคยทะเลาะกัน ไม่เกลียดกัน แต่ไม่ไปด้วยกัน

คนไม่เคยคุยกัน พออีกฝ่ายมีผลประโยชน์ ก็พูดกันได้

คนชอบกัน ลับหลังเขาพูดถึงกันในแง่มุมที่ต่างไป

คนชอบกัน ถ้าขอยืมเงินไม่ให้ก็เกลียดกัน

คนชอบกัน ถ้าไม่มีผลประโยชน์ต่อกัน ก็หายหน้า

สุดท้ายโลกนี้ นอกจากพ่อแม่เรา ก็ไว้ใจใครไม่ได้เลย

พี่ข้าว🌾...เองนะ
ยินดีต้อนรับ
19 มิ.ย. 2019 เวลา 06:40
1