โพสต์


26 มิ.ย. 2019 เวลา 08:22Food & Health

เวลาในการนอนหลับที่เหมาะสม (ตามอายุ)

👼 เด็กแรกเกิด (อายุ 0-3 เดือน)

ควรนอน 14-17 ชั่วโมงต่อวัน

👶 เด็กทารก (อายุ 4-11เดือน)

ควรนอน 12-15 ชั่วโมง

🧚‍♀️🧚‍♂️ เด็ก (อายุ 1-2 ปี)

ควรนอน 11-14 ชั่วโมง

🤹‍♂️🤹‍♂️ วัยอนุบาล (3-5 ปี)

ควรนอน 10-13 ชั่วโมง

👸🤴 วัยประถม (6-13 ปี)

ควรนอน 9-11 ชั่วโมง

👧🧒 วัยมัธยม (14-17 ปี)

ควรนอน 8-10 ชั่วโมง

👩‍🎓👨‍🎓 วัยรุ่น (18-25 ปี) และ 👨‍💻👩‍💻 วัยทำงาน (26-64 ปี)

ควรนอน 7-9 ชั่วโมง

👵👴 วัยชรา (65 ปีขึ้นไป)

ควรนอน 7-8 ชั่วโมง

Cr. มูลนิธิการนอนหลับแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา