7 ส.ค. 2019 เวลา 19:58Education

📝 ทรัพย์สิน เป็นคำที่เราได้ยินกันบ่อยๆ .. แต่ในทางกฎหมาย มีความหมายอย่างไร มาดูกันเลย

📝 ทรัพย์สิน ในทางกฎหมาย คือ วัตถุทั้งที่มีรูปร่าง และไม่มีรูปร่าง >> ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ ☑ ปพพ.มาตรา 138

- วัตถุมีรูปร่าง เช่น บ้าน ที่ดิน รถ มือถือ ฯลฯ

- วัตถุไม่มีรูปร่าง เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ฯลฯ

📝 การที่จะเป็นทรัพย์สินได้นั้น จะต้อง "มีราคาและถือเอาได้ด้วย"

🔸 "มีราคา" ➡ มีคุณค่าอยู่ในตัว .. ไม่จำต้องเป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพียงมีค่าสำหรับเจ้าของก็นับเป็นทรัพย์สินได้ เช่น จดหมายรัก หรือสลากที่ไม่ถูกรางวัล แต่เจ้าของเก็บไว้เป็นที่ระลึก

🔸"อาจถือเอาได้" ➡ อาจถือครองเป็นสิทธิได้ หรืออาจเข้าหวงกันไว้เพื่อตนเองได้ อยู่ในวิสัยที่จะเข้าไปถือได้

 

✖ สิ่งที่ไม่อาจถือเอาได้ มี 2 แบบ

โดยธรรมชาติ เช่น ดวงดาว, ท้องฟ้า

โดยอำนาจของกฎหมาย เช่น มนุษย์, ใต้ทะเล

📝 แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่จะติดมากับทรัพย์สินด้วย เรียกว่า "ทรัพยสิทธิ" คือ สิทธิที่มีอยู่เหนือตัวทรัพย์สิน ซึ่งคืออะไรนั้น จะนำมาอธิบายในลำดับต่อไป