8 ส.ค. 2019 เวลา 15:15Education

📝 ว่าด้วยเรื่อง "สาธารณสมบัติของแผ่นดิน" แบบง่ายๆ กระชับๆ ม้วนเดียวจบ

📝 สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น คือ ทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดิน ซึ่ง

 

♦ ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

♦ สงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน

 

☑ ปพพ.มาตรา 1304 ว.แรก

👉 สาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีอะไรบ้าง มาดูกัน

📝 ที่ดิน

 

🔹ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ➡ เอกชนไม่เคยได้กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองมาก่อน

 

🔹ที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืน ➡ มีคนยกให้หลวงด้วยความสมัครใจ

 

🔹ที่ดินซึ่งมีผู้ทอดทิ้ง ➡ ทิ้งร้างไม่มีการทำประโยชน์ใดเลย

 

🔹ที่ดินซึ่งกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่น ตามกฎหมายที่ดิน ➡ เช่น การเวนคืน

 

☑ ปพพ.มาตรา 1304 (1)

📝 ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน

 

🔹ที่ชายตลิ่ง ➡ ในฤดูน้ำ ที่น้ำท่วมถึง

🔹ทางน้ำ ➡ ใช้สัญจรทางน้ำ

🔹ทางหลวง ➡ ใช้สัญจรทางบก ใต้ดิน เหนือพื้นดิน

🔹ทะเลสาบ

 

☑ ปพพ.มาตรา 1304 (2)

📝 ทรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ (หลวงใช้เพื่อประโยชน์ของหลวง)

 

🔹ป้อม และโรงทหาร

🔹สำนักราชการบ้านเมือง

🔹เรือรบ

🔹อาวุธยุทธภัณฑ์

 

☑ ปพพ.มาตรา 1304 (3)

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ..

กฎหมายคุ้มครอง มี 🚫 3 ห้าม

🚫 ห้ามโอนแก่กัน ➡ เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะ หรือพระราชกฤษฎีกา (โอนกรรมสิทธิ์)

 

☑ ปพพ.มาตรา 1305

🚫 ห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นต่อสู้กับแผ่นดิน

 

☑ ปพพ.มาตรา 1306

🚫 ห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินของแผ่นดิน ➡ ห้ามยึดเอามาบังคับคดีตามคำพิพากษา

 

☑ ปพพ.มาตรา 1307

📝 ชัดเจนแล้วนะครับ เกี่ยวกับเรื่องสาธารณสมบัติของแผ่นดิน .. สตรองสุดจริงๆ อย่างที่เคยมีคำเปรียบเปรยว่า "ของหลวง ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้"

8 ส.ค. 2019 เวลา 15:55
8 ส.ค. 2019 เวลา 16:17
1