9 ส.ค. 2019 เวลา 12:01Education

"ดอกผลของทรัพย์" ตามกฎหมาย ฉบับเข้าใจง่ายๆ

📝 "ดอกผลของทรัพย์" ได้แก่ ดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินัย

 

☑ ปพพ.มาตรา 148 ว.แรก

📝 "ดอกผลธรรมดา" (Natural Fruit) คือ สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของทรัพย์ซึ่งได้มาจากตัวทรัพย์ โดยการมีหรือใช้ทรัพย์นั้นตามปกตินิยม และสามารถถือเอาได้เมื่อขาดจากทรัพย์นั้น

 

☑ ปพพ.มาตรา 148 ว.2

♦ มีหลักการดังนี้ ♦

🔹สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของทรัพย์ ซึ่งได้มาจากตัวทรัพย์ โดยการมีหรือใช้ทรัพย์นั้นตามปกตินิยม

 

อธิบายง่ายๆ คือ เป็นทรัพย์ที่งอกเงยเพิ่มพูนจากตัวแม่ทรัพย์ เช่น

 

➡ ต้นแอปเปิ้ลให้ผล ผลคือดอกผลธรรมดา

➡ แม่หมูคลอดลูกหมู ลูกหมูคือดอกผลธรรมดา

🔹เมื่อขาดจากตัวทรัพย์แล้วทำให้แม่ทรัพย์ เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิมหรือไม่ ➡ ถ้าแม่ทรัพย์เปลี่ยนแปลงสภาพ ก็ไม่ใช่ดอกผลธรรมดา เช่น

 

เอาน้องหมูมาชำแหละ แยกส่วนขาย ส่วนที่แยกไม่ใช่ดอกผลธรรมดา หรือเอาน้องควายมาตัดเขา เขาควายไม่ใช่ดอกผลธรรมดา แต่เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์ด้วย

🔴 เพิ่มเติมอีกหน่อย ให้เห็นภาพ

 

➡ ลูกหมูเกิดจากการผสมเทียม ไม่ใช่ดอกผลธรรมดา

 

➡ ต้นข้าวเกิดขึ้นจากแรงงาน ไม่ใช่ดอกผลธรรมดา ของนา

 

➡ เขาควาย งาช้าง ไม่ใช่ดอกผลธรรมดา

📝 "ดอกผลนิตินัย" (Legal Fruit) คือ ทรัพย์หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้มาเป็นครั้งคราวแก่เจ้าของทรัพย์จากผู้อื่นเพื่อการที่ได้ใช้ทรัพย์นั้น และสามารถคำนวณและถือเอาได้เป็นรายวันหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

 

☑ ปพพ.มาตรา 148 ว.ท้าย

อธิบายง่ายๆ ภาษาชาวบ้าน คือ เป็นดอกผลที่เกิดขึ้น จากการให้ผู้อื่นใช้แม่ทรัพย์นั้น ➡ แล้วให้ "ทรัพย์" หรือ "ประโยชน์อื่น" ตอบแทนเป็นครั้งคราว

♦ มีหลักการดังนี้ ♦

🔹ทรัพย์หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้มาแก่เจ้าของทรัพย์

🔹ทรัพย์หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้มา เป็นการตอบแทนจากผู้อื่น เพื่อการได้ใช้ทรัพย์นั้น

🔹ทรัพย์หรือประโยชน์ที่ได้มาแก่เจ้าของทรัพย์ ➡ ต้องได้เป็นครั้งคราว โดยการคำนวณและถือเอาได้ อันมีระยะเวลาจำกัด

มีกำหนดเวลา จ่ายเงิน หรือ ประโยชน์อย่างอื่น

 

สามารถคำนวณ เป็น รายชั่วโมง รายวัน รายเดือน หรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้

🔴 เพิ่มเติมอีกหน่อย ให้เห็นภาพว่ามีอะไรเป็น "ดอกผลนิตินัย" บ้าง

 

➡ ค่าเช่าเรือ

 

➡ ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง

 

➡ ดอกเบี้ย

 

➡ เงินปันผล

 

➡ ค่าผ่านทาง

14 ส.ค. 2019 เวลา 00:32
1
Just Read It แค่อ่านมันส์
เนื้อหาดีมาก
9 ส.ค. 2019 เวลา 14:52
1
Siwapon Thitanuntabutr
ชอบมากค่ะ ภาพประกอบน่ารัก ใจความอ่านง่าย สบายตา
9 ส.ค. 2019 เวลา 12:20
1