9 ส.ค. 2019 เวลา 13:20Education

🚩 คำถาม :: เวลาเราเอาบ้านไปจำนอง แล้วนำบ้านไปปล่อยให้คนอื่นเช่า ค่าเช่าที่ได้มาจะเป็นของใคร ??

📝 ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจหลักกฎหมาย โดยลักษณะของสัญญาจำนอง มีดังนี้

อันว่าจำนองนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า "ผู้จำนอง" เอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า "ผู้รับจำนอง" ➡ เป็นประกันการชำระหนี้ ➡ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง ...

 

☑ ปพพ.มาตรา 702 ว.แรก

💡 คำตอบ :: บ้านที่เราเอาไปจำนองยังคงเป็น "กรรมสิทธิ์" ของเราอยู่ และยัง "ครอบครองใช้สอยประโยชน์"

 

เพราะการจำนอง คือการเอาทรัพย์สิน "ค้ำประกัน" การชำระหนี้ กรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปแก่ผู้รับจำนอง

 

ดังนั้นค่าเช่าบ้านจึงตกเป็นของเราผู้เป็นเจ้าของ จนกว่าทางผู้รับจำนองจะมีการ "บังคับจำนอง" ภายหลัง เมื่อเราผิดสัญญา

Si nin
ติดตามแล้วนะคะ
9 ส.ค. 2019 เวลา 16:09
1
กฎหมายบ้านและที่ดิน by คุณแมน
ติดตามแล้วเช่นกันครับ ชอบบทความที่เขียน หลายอันเลยครับ ถ่ายทอดความรู้สึก ได้ดีมากๆ
9 ส.ค. 2019 เวลา 16:15