31 สิงหาคม เวลา 01:15Education

มาต่อด้วย ส ถ า นะ พ ล า ส ม า กันต่อตามความเรียกร้อง📢📢

กล่าวโดยสั้นๆ พลาสมา ก็คือ แก๊สที่มีสภาพเป็นไอออน หรือแก็สมีประจุ

เมื่อปี ค.ศ. 1879 เซอร์ วิลเลียม ครูกส์ (Sir William Crookes) นักเคมีและนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ ได้มีการกล่าวถึงสถานะนี้เป็นครั้งแรก

และในปี ค.ศ. 1928 เออร์วิง แลงเมียร์ (Irving Langmuir) นักเคมีและนักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน เป็นคนแรกที่เรียกสถานะของสสารนี้ว่า 'พลาสมา' เนื่องจากเขานึกถึงพลาสมาของเลือด

การทำให้เกิดสถานะพลาสมา ทำได้โดยให้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มสูงกับแก๊สที่เป็นกลางทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิสูง ซึ่งอิเล็กตรอนอิสระที่ได้รับพลังงานสูงจะวิ่งเข้าชนกับอะตอมของแก๊ส ทำให้อิเล็กตรอนของอะตอมแก๊สหลุดออกมา ซึ่งเป็นกระบวนการแตกตัวเป็นไอออน (ionization) อะตอมของแก๊สที่สูญเสียอิเล็กตรอนก็จะมีสภาพเป็นไอออน หรือมีสถานะเป็นพลาสมา

เงื่อนไข 3 ประการ คือ ความยาวคลื่นเดอบาย จำนวนอนุภาค และความถี่พลาสมา ซึ่งทำให้พลาสมามีความจำเพาะเจาะจงที่แตกต่างจากสถานะอื่นออกไป

พลาสมาถูนำมาใช้ประโยชน์มากมาย

# พลาสมาฆ่าเชื้อในอุปกรณ์ทางการแพทย์

# กระตุ้นให้เกิดเนื้อเยื่อภายในผิวหนังที่แข็งแรงกว่าเดิม

#เลเซอร์พลาสมา ใช้ตัดชิ้นส่วนโลหะที่ต้องการได้ในทางอุตสาหกรรม

#พลาสมาในหลอดไฟฟลูออร์เรสเซนต์

นี่เป็นเพียงตัวอย่างการนำเอาพลาสมามาใช้ประโยชน์

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านค่ะ🙏😁

24
เก็บฝัน..🕰
ยอดเยี่ยมเลยค่ะ^^ ฝันดีน๊าา🥰
31 สิงหาคม เวลา 15:39
1
เกร็ดความรู้
ขอบคุณค่ะ🙏😁😁
2 กันยายน เวลา 09:04
Si nin
เยี่ยมเลยค่ะ
31 สิงหาคม เวลา 05:11
1
เกร็ดความรู้
ขอบคุณมากๆค่ะ😁😁
31 สิงหาคม เวลา 09:12
1
ใครว่าธรรมะน่าเบื่อ
เยี่ยมจริงๆค่ะ
31 สิงหาคม เวลา 01:32
1
เกร็ดความรู้
ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาเยี่ยมชม😁😁
31 สิงหาคม เวลา 09:11
1
คลินิกการลงทุน
เยี่ยมเลยครับ
31 สิงหาคม เวลา 01:20
1
เกร็ดความรู้
ขอบคุณค่ะ😁😁
31 สิงหาคม เวลา 09:10