Post


31 ส.ค. 2019 เวลา 11:00Business

เรียนรู้ 5 วิธีที่จะทำให้สุขภาพทางการเงินของคุณดีขึ้น จากใจ Learn Every Day

1. ตั้งเป้าหมายและวางแผนบริหารเงิน

2. บันทึกรายรับ-รายจ่ายเป็นประจำ

3. ออมก่อนใช้

4. เก็บเงินสำรองฉุกเฉิน

5. นำเงินไปลงทุน

1. ตั้งเป้าหมายและวางแผนบริหารเงิน

- การมีเป้าหมายชัดเจน จะช่วยให้คุณมีโฟกัสและเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายที่ถูกต้องแบบไร้ความลังเล ตัวเป้าหมายทางการเงิน เช่น เก็บเงินเพื่อการศึกษา เก็บเงินเพื่อบั้นปลายเกษียณ เก็บเงินเพื่อการลงทุน เก็บเงินเพื่อยามฉุกเฉินเจ็บป่วย หรือ เก็บเงินเพื่อให้ลูก เป็นต้น

- เมื่อมีเป้าหมายแล้ว ต่อไปควรวางแผนบริหารเพื่อให้เป้าหมายนั้นสำเร็จ เช่น กำหนดงบประมาณรายจ่ายที่ต้องใช้ต่อเดือน จากนั้นมั่นทบทวนตรวจสอบผลลัพธ์ รายวัน สัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือปี ปรับปรุงและพัฒนาแผนการให้ทำเป้าหมายสำเร็จ

2. บันทึกรายรับ-รายจ่ายเป็นประจำ

- การบันทึกรายรับ รายจ่าย จะช่วยให้คุณมีเครื่องมือสำหรับ traking คอยตรวจสอบ และคอยเตือนสติคุณ

- การใช้เงินประจำของคุณว่าเป็นไปตามที่คุณวางแผนไว้หรือไม่ ถ้าไม่เป็นตามที่วางแผนไว้ ก็หาทางปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

3.ออมก่อนใช้

- คุณส่วนใหญ่มักจะออมหลังใช้จ่าย แต่คุณที่จะประสบความสำเร็จทางการเงินได้นั้น เขาออมก่อนใช้ ก็คือออมแล้ว เหลือเงินเท่าไหร่แล้วค่อยนำไปใช้

- จำนวนเงินออมที่แนะนำให้ออม อย่างน้อยไม่ควรต่ำกว่า 10% ของรายได้รวมต่อเดือน หรือ 20%ได้ยิ่งดี (ก่อนหักภาษี) และควรเปิดบัญชีแยกเพื่อการออมโดยเฉพาะ ให้ชัดเจนจากบัญชีใช้จ่าย บวกกับให้ทางธนาคารหักเข้าบัญชีอัตโนมัติ จะช่วยทำให้คุณเกิดวินัยในการออมอย่างดีมาก

4.เก็บเงินสำรองฉุกเฉิน

- หนึ่งอย่างที่สำคัญมาก ที่เราอยากแนะนำให้คุณมีก่อนเป็นอย่างแรก (ยิ่งเร็วยิ่งดี) ก่อนจะไปคิดเรื่องเป้าหมายทางการเงินอื่นๆ คือการเก็บเงินสำรองฉุกเฉินให้ได้อย่างน้อย 6-12 เดือนของรายจ่ายปกติของต่อเดือน (ควรแยกบัญชี ต่างหากจาก บัญชีจ่ายใช้ปกติ และบัญชีเงินออม)

- เหตุผลเนื่องจากว่า หากคุณต้องเจอกับสถานการณ์ฉุกเฉินไม่คาดคิด ที่อาจจะส่งผลให้ต้องเสียเงินก้อน หรือขาดรายได้ ตัวอย่างเช่น ถูกไล่ออกจากงาน ประสบอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย เป็นต้น ซึ่งถ้าคุณมีเงินส่วนนี้ มันจะช่วยให้คุณไม่ต้องไปยืมหนี้สินจนอาจจะเข้าสู่วงจรของหนี้ได้ และการมีเงินส่วนนี้ไว้จะทำให้คุณรู้สึกสบายใจ ที่จะไปมุ่งมั่นกับเป้าหมายอื่นต่อไป

5.นำเงินไปลงทุน

- หากเราเก็บเงินสำรองฉุกเฉินจนครบ สิ่งที่เราอยากแนะนำคือให้คุณวิธีนำเงินที่ออมไปลงทุนสร้างทรัพย์สิน ให้ได้ผลตอบแทนที่สวยงาม เป็นการให้เงินต่อเงินให้งอกเงย

- เพราะการที่เราจะฝากเงินไว้กับธนาคารเฉยๆ รอจนวันที่เราเกษียณ หรือเพื่อเป้าหมายอื่นๆทางการเงิน ผลตอบแทนจากเงินฝากนั้นมันน้อยเกินไปมาก ถึงแม้จะเสี่ยงต่ำมากก็ตาม แต่หากคุณหวังที่จะประสบความสำเร็จทางการเงินหรือไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้เร็วยิ่งขึ้น เราแนะนำให้คุณลงทุน

- การลงทุนที่สำคัญที่สุด และเป็นจุดเริ่มต้น คือคุณควรลงทุนในตัวเอง เสริมสร้างความรู้ในตัวเองให้มากๆ จากนั้นโฟกัสในทรัพย์สินที่คุณสนใจ ไม่ว่าจะเป็น อสังหาริมทรัพย์ หุ้น ธุรกิจ อื่นๆ เมื่อคุณเรียนรู้จนเข้าใจแล้ว เมื่อนั้นค่อยนำเงินจริงไปลงทุนต่อยอดเพื่อเสริมความมั่งคั่งให้กับชีวิต

ช่องทางเพื่อเรียนรู้ไปพร้อมกับเรา "Learn Every Day"

Facebook : https://www.facebook.com/LearnEverday/

Blockdit : https://www.blockdit.com/learn_everyday

#เรียนสนุกชีวิตเปลี่ยน

#LearnEveryDay

เยี่ยมชม
https://m.facebook.com/LearnEverday/
The Signature
ให้ข้อคิดดีมากครับ
1 ก.ย. 2019 เวลา 01:55
2
Learn Every Day
ขอบคุณครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ
1 ก.ย. 2019 เวลา 01:57
1