Post


3 ก.ย. 2019 เวลา 11:00Education

มาเรียนรู้...หลักการทำเป้าหมายแบบ 3W + PDCA ที่ช่วยทำให้เรามีโอกาสสำเร็จมากยิ่งขึ้น (Part 2)

หลังจาก part 1 เราพาตั้งเป้าหมายตามหลัก 3W กันได้แล้ว คราวนี้เมื่อเรามีเป้าหมายแล้ว ใน part 2 นี้จะพาไปเรียนรู้วิธีการใช้หลักการ "PDCA" ที่ย่อมาจาก Plan -> Do -> Check-> Action ไว้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น

1. Plan

เริ่มจากการวางแผน วิธี และการดำเนินการที่คิดว่าจะช่วยพาเราไปถึงเป้าหมายได้ อิงตามความเหมาะสมกับเป้าหมายนั้นๆ เช่นลองแบ่งเป้าหมายที่ใหญ่ หรือใช้เวลานาน ออกเป็นแผนการกับเป้าหมายย่อยๆ เช่น รายปี รายเดือน รายสัปดาห์ หรือแม้กระทั่งรายวัน ก็เป็นในหนึ่งทางที่เมื่อเราทำสำเร็จทีละนิด... ก็จะช่วยเติมกำลังใจให้เราได้

2. Do

เมื่อมีแผนแล้ว ต่อไปคือการลงมือทำตามแผนที่วาง step by step เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายต่างๆ ที่วางไว้... แนะนำเมื่อทำเป้าหมายย่อยหรือใหญ่สำเร็จ แล้วลองหารางวัลเล็กๆ น้อยๆ ให้กับตัวเอง เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเอง การทำแบบนี้จะช่วยให้เรารู้สึกดี รู้สึกถึงความสำเร็จ และรู้สึกได้พัฒนาไปทีละก้าว... เราก็จะมีแรงใจที่อยากทำเป้าหมายให้สำเร็จมากขึ้น

3. Check

ตรวจสอบและทบทวนผลลัพธ์ที่ได้จากการลงมือทำแล้ว ดูว่าผลที่ได้เป็นตามแผนที่คาดหวังไหม ถ้าใช่ก็ลงมือทำต่อไป แต่ถ้าไม่เป็นตามที่หวัง ลองตั้งถามก่าตัวเองว่า ปัญหาหรืออุปสรรคคืออะไร จากนั้นคิดหาวิธีแก้ ที่คิดว่าจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ตามที่หวัง

4. Action

เมื่อคิดวิธีแก้ไขได้แล้ว ลองนำไปปรับเปลี่ยนและพัฒนาแผนตั้งต้นให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้ผลลัพธ์ตามที่หวัง

เมื่อทำครบ PDCA แล้ว ก็คอยทบทวนผลลัพธ์เพื่อหาทางพัฒนาแผนการด้วยหล่หการเดิมนี้ เพื่อให้ได้ก้าวไปข้างหน้า ถึงเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น ยิ่งความมั่นทบทวนตัวเองมากเท่าไหร่ เราก็จะเห็นจุดอ่อน จุดแข็งของตัวเอง ที่จะทำยังไงให้บรรลุเป้าหมายนั้นได้

สุดท้ายนี้ ลองนำไปปรับใช้ดูนะ แต่ไม่ต้องรู้สึกเครียดหรือตรึงมาก ค่อยๆ ลองดูก่อน คนเราไม่ได้ทำเก่งหรือทำเป็นภายในค่ำคืนเดียว เน้นให้ตัวเองรู้สึกท้าทายและสนุกไปการลงมือทำ แลทำให้สม่ำเสมอ ถ้าปรับเข้ากับชีวิตประจำวันได้ยิ่งดี เพราะเมื่อเรารู้สึกสนุกเราก็อยากจะทำมันเรื่อยๆ มีแรงทำต่อเรื่อย

ช่องทางเพื่อเรียนรู้ไปพร้อมกับเรา "Learn Every Day"

Facebook : https://www.facebook.com/LearnEverday/

Blockdit : https://www.blockdit.com/learn_everyday

#เรียนสนุกชีวิตเปลี่ยน

#LearnEveryDay

เยี่ยมชม
https://m.facebook.com/LearnEverday/
ผมก็ว่าอย่างนั้น
ขอบคุณมากครับ
3 ก.ย. 2019 เวลา 14:30
1
Learn Every Day
ยินดีครับ
3 ก.ย. 2019 เวลา 23:24
1
Green Journey
ขอบคุณค่า😁😁
3 ก.ย. 2019 เวลา 14:25
1
Learn Every Day
ยินดีครับ
3 ก.ย. 2019 เวลา 23:24
1