4 กันยายน เวลา 03:29

ลูกอะไรรู้ป่าว 🍈🍐🍏🥒🥝 🤔❓

นี่คือ…ผลไม้แปลกกลางทะเลทราย

🌿....นารา (Nara )....🌿

นารา (Nara or Acanthosicyos horridus) ) ถิ่นกำเนิดทะเลทรายนามิบ แนมมิเบีย แอฟริกา เป็นพืชตระกูลเดียวกับแตงกวา แตงนารามีแต่หนามไม่มีใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำ เป็นพืชทะเลทรายโดยแท้จริง แตงนาราซึ่งเติบโตเต็มที่จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เนื้อแตงจะถูกต้มจนเละและทำเป็นแผ่นตากแห้ง

🥒 อ๋อ.... แตงกวาทะเลทราย นี่เอง 😉

1