Blockdit Logo (Mobile)
ฤดูนี้ นอกจากเป็นฤดูฝน ยังเป็นฤดูกาลตรวจสุขภาพประจำปี หรือ check up ของหลายๆท่าน
ข้อมูลโดยทั่วไปที่มักทราบกันอยู่แล้วคือ ต้องทำการงดอาหารเป็นเวลา 8-12 ชั่วโมงก่อนเจาะเลือด เนื่องจากมีผลต่อค่าวิเคราะห์ น้ำตาล และ ไขมัน ทำให้ค่าสูงกว่าความเป็นจริงได้
ทีนี้มักไม่ค่อยเห็นการแนะนำ วิธีการเก็บปัสสาวะ หรือภาษาที่บุคคลากรการแพทย์ใช้ เราจะเรียกว่า urine การตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของปัสสาวะ (อันนี้แล้วแต่ รพ.จะใช้ข้อความภาษาไทยว่าอะไร) จะเรียก urine examination หรือ urine analysis เรียกสั้นๆ urine exam
ในที่นี้ มาเข้าถึงวิธีเก็บปัสสาวะเพื่อส่ง urine exam กัน ไม่นับรวมการส่งตรวจตั้งครรภ์ หรือ pcr หรือ ตรวจหาสารอื่นๆ นะจ๊ะ รายละเอียดต่างกันไปตามแต่ชนิด test ที่ต้องการตรวจ ซึ่งทาง รพ.จะมีการแนะนำแยกเป็นกรณีไป หากไม่แน่ใจสอบถามก่อนเก็บได้เลยนะจ๊ะ😄
Urine exam จะใช้ urine midstream คือเก็บช่วงกลาง
- เริ่มแรก ปัสสาวะทิ้งไปเล็กน้อยก่อน แล้วหยุดถ่าย คือกลั้นไว้ก่อน
- ใช้กระดาษชำระ เช็ดทำความสะอาด บริเวณปลายทางเดินปัสสาวะ
- นำกระป๋องที่ รพ.ให้มาไปรองตรงปลายทางเดินปัสสาวะ แล้วถ่ายปกติ(หยุดกลั้น) ลงกระป๋องไปเลย
- เมื่อเก็บเรียบร้อย ปิดฝากระป๋องให้สนิท ส่งคืนให้ รพ.ในจุดที่เตรียมไว้
ห้องแลปจะนำไปตรวจ โดย
- ตรวจทางกายภาพ ; สี ความขุ่น,ปริมาณ
- ทางเคมี ; ค่า pH, น้ำตาล, ฮีโมโกลบิน, albumin เป็นต้น แล้วแต่ปริมาณแถบ strip
- ส่องกล้อง ; นำปัสสาวะไปปั่นตกตะกอน เพื่อนำตะกอนมาดู cells ที่หลุดมากับปัสสาวะ เช่น เม็ดเลือดขาว epithelial cells เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา นิ่ว เป็นต้น เพื่อประเมินความปกติ หรือ ผิดปกติ ของระบบทางเดินปัสสาวะ นั่นเอง
แล้วถ้าไม่สะดวกเก็บปัสสาวะที่ รพ. ขอเก็บจากที่บ้าน แล้วค่อยนำมาส่งได้หรือไม่
- ได้ แต่ต้องรักษาอุณภูมินะจ๊ะ เก็บในตู้เย็นบ้านๆของเรานี่ล่ะ 2-8 องศาเซลเซียส ระหว่างนำส่งหากใช้เวลาเกินครึ่งชั่วโมงในการเดินทาง ควรหาภาชนะรักษาอุณหภูมิใส่กระป๋องมา( ** อย่าแช่ลงน้ำแข็งโดยตรงนะจ๊ะ กันน้ำเข้ากระป๋อง จะปนเปื้อนได้**) เพื่อกันไม่ให้แบคทีเรียเพิ่มปริมาณเกินความเป็นจริงซึ่งเมื่อนำมาส่องกล้อง อาจแปลผลคลาดเคลื่อนได้นั่นเอง
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้