โพสต์


พุทธ​ประวัติ​ ตอนที่​ 21

ปัญจวัคคีย์​ตามหาพระโพธิสัตว์

ครั้น​นั้น​เอง...

ฝ่ายโกณฑัญญพราหมณ์ ซึ่งเป็น พราหมณ์​ 1 ใน 8 คน ที่เคยได้ร่วมทำนาย พระ​มหา​ปุ​ริ​ส​ลักษณะ​ ของพระ​มหาบุรุษ​เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงประสูติใหม่ๆ

ซึ่งท่าน โกณ​ฑ​ัญญ​ตอนนี้​เป็นผู้เดียวเท่านั้น ที่ยังมีชีวิตอยู่ ส่วนเหล่าพราหมณ์​อีก 7 คนนั้น บัดนี้ได้ถึงแก่

กาละ(ตาย) ไปหมดแล้ว

และเมื่อท่านโกณ​ฑ​ั​ญ​ญ​พราหมณ์​

ได้ทราบข่าวว่า บัดนี้...

เจ้าชายสิทธัตถราชกุมาร​ทรงเสด็จออกบรรพชาแล้ว ก็ยิ่งดีใจเป็นอย่างมาก

เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ตรงกับคำทำนายของตน ดังนั้นจึงได้รีบออกไปชักชวนบุตรของ พราหมณ์​อีก 7 คน

ที่เคยได้ร่วมทำนายด้วยกันไว้เมื่อครั้งแต่ก่อน...

โดยท่าน โกณ​ฑ​ั​ญ​ญ​พราหมณ์​ ได้กล่าวชักชวนบุตร ของพราหมณ์

ทั้ง 7 ว่า...

โกณ​ฑ​ั​ญ​ญ​พราหมณ์​กล่าวชวน :

***บัดนี้ เจ้าชายสิทธัตถราชกุมาร​ โอรสแห่งพระเจ้าสุทโธทนะได้เสด็จออกบรรพชาแล้ว มินานหรอกพระองค์นั้นจักต้องได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอน

ถ้าหาก​บิดา​ของท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็คงจักออกบวชด้วยกันกับเราเป็นแน่

ถ้า​ท่านทั้งหลายปรารถนาที่จะบวช

ก็จงมาบวช ตามเสด็จพระมหาบุรุษพร้อมด้วยกันเถิด***

แต่บุตรของพราหมณ์​ทั้ง 7 คนนั้น

มีใจที่ยอมออกบวชเพียง 4 คนเท่านั้น​ คือ :

ท่านวัปปะ

ท่านภัททิยะ

ท่านมหานามะ

ท่านอัสสชิ

นับรวมท่านโกณฑัญญพราหมณ์แล้วเป็นทั้งหมด 5 คน จึงได้​นามบัญญัติ​ว่า (ปัญจวัคคีย์​) นั่นเอง​

ซึ่งท่านทั้ง 5 ท่านได้กล่าวมานั้น ได้ออกบวชแล้วเที่ยวสืบเสาะแสวงหาติดตามข่าวของพระโพธิสัตว์​ ไปตามในสถานที่ต่างๆ เมืองต่างๆ

จนสุดท้ายก็ได้มาพบกับ

พระ​บรม​โพธิสัตว์​ ประทับ​อยู่​ที่

(ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม)

และก็ได้เห็นองค์พระโพธิสัตว์​กำลังทรงทำความเพียรอยู่ ก็จึงมีความมั่นใจยิ่งขึ้นว่า พระองค์​นั้นจะได้ ตรัสรู้​เป็น​พระ​สัพพัญญู​สัมมา​สัม​พุทธเจ้า​อย่างแน่นอน

จึงทำให้ท่าน​โกณ​ฑ​ั​ญ​ญ​ะ

ท่านวัปปะ

ท่านภัททิยะ

ท่านมหานามะ

ท่านอัสสชิ

ได้​พากันเข้าไปจัดตั้งที่พักพำนักอยู่ใกล้ๆกับ องค์พระบรมโพธิสัตว์​ และได้ขออนุญาต​พระองค์​

ให้ได้ช่วยทำกิจวัตรอุปัฏฐากต่างๆ ด้วยการรับใช้ เช่น การจัดเสนาสนะ และปัดกวาดบริเวณที่พระองค์ทรงใช้สอย เป็นต้น

ก็ด้วยหวังว่า เมื่อพระองค์ทรงได้

ตรัสรู้​แล้ว จะได้แสดงธรรมอันวิเศษเหล่านั้น โปรดให้แก่พวกตนทั้งหลายได้รู้ตามเฉกเช่นดังพระองค์บ้าง

ฉันนั้นแล...

เอวัง​ก็มี​ด้วย​ประการ​ฉะนี้​

หากมีข้อผิดพลาดประการใด ก็ขออภัย ท่านผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

หากท่านผู้ใดชอบ ก็ขอฝากติดตามอ่านตอนต่อไปด้วยนะขอรับ ^-^

ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน​ผู้อ่าน​ขอธรรมของพระพุทธองค์จงมีแด่ ท่าน​ สาธุครับ​ (ต้นธรรม)

เอกสารอ้างอิง

#หนังสือ.ปฐมสมโพธิกถา

#หนังสือพุทธประวัติ​ตามแนวปฐมสมโพธิ (พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์)

#เพิ่มเติมเนื้อหาใหม่/ภาพประกอบ.ต้นธรรม

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
Tee Supp
อาตมาติดตามตลอด
6 ต.ค. 2019 เวลา 05:15
1
ธรรม STORY
กราบสาธุขอรับ​ พระคุณ​เจ้า 🙏🙏🙏
6 ต.ค. 2019 เวลา 05:39
Tee Supp
ขอให้ท่านเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไป
6 ต.ค. 2019 เวลา 05:40
1
3 ต.ค. 2019 เวลา 08:47
1
ธรรม STORY
ขอบคุณ​จ้า🙏🙏
3 ต.ค. 2019 เวลา 09:08
1
palida
อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ🙏🙏🙏
2 ต.ค. 2019 เวลา 11:38
1
ธรรม STORY
สาธุครับ​🙏
2 ต.ค. 2019 เวลา 11:39
1
พวงเพ็ญ หรุ่นพานิช
สาธุ สาธุ สาธุ
2 ต.ค. 2019 เวลา 10:58
1
ธรรม STORY
🙏🙏🙏 สาธุจ้า​ป้า
2 ต.ค. 2019 เวลา 11:37
Feel Good
ลึกซึ้ง
2 ต.ค. 2019 เวลา 10:51
1
ธรรม STORY
สาธุครับ​ผม 😊👍
2 ต.ค. 2019 เวลา 10:58
เรื่องเล่าจากดาวนี้
🙏🙏🙏🙏 ขอบคุณมากเลยค่ะได้เรียนรู้พุทธประวัติเยอะเลยค่ะ
2 ต.ค. 2019 เวลา 09:40
1
ธรรม STORY
ด้วยความยินดี​เลยครับผม สาธุในธรรมจ้า 🙏👍😊
2 ต.ค. 2019 เวลา 10:47