9 ตุลาคม เวลา 22:18

เ มื่ อ ต้ อ ง ไ ป โ ร ง พ ย า บ า ล

เมื่อคุณเจ็บป่วย หรือคนใน

ครอบครัว ต้องเจ็บป่วย ต้อง

ไปโรงพยาบาล มีขั้นตอนดัง

ต่อไปนี้

ภาพนาฬิกาทราย

1. ต้องจับบัตรคิว

เพื่อรอการซักประวัติจากพยาบาล

ภาพนาฬิกาท่าย

2. ตรวจวัดความดัน

การตรวจวัดความดัน ถ้าครั้งแรก

วัดแล้ว สูง หรือต่ำ ต้องตรวจวัดซ้ำ

อีกรอบหนึ่ง

ภาพนาฬิกาทราย

3. นั่งรอการซักประวัติจากพยาบาล

เพื่อรอพบคุณหมอ ตรวจและรักษา

ภาพนาฬิกาทราย

4. เข้าพบคุณหมอเพื่อทำการตรวจ

วินิฉัยโรค เมื่อคุณหมอตรวจเรียบร้อย

แล้วคุณหมอก็จะสั่งยาและให้เรามารอ

รับยาที่ห้องจัดยา

ภาพนาฬิกาทราย

5. รอรับยา ถ้าเบิกได้ต้องเอาบัตร

ประชาชน ไปยื่นที่ห้องการเงินเพื่อให้

เขาคลีข้อมูลก่อน ถ้าลืมบัตรประชาชน

ต้องเสียเงิน ก่อนแล้วนำไปเบิกทีหลัง

เป็นอันว่าเสร็จ เรียบร้อย

ขั้นตอน ในการไปโรงพยาบาล

นำมาเขียนให้เป็นแนวทางเผื่อ

บางคนยังไม่เคยเข้าโรงพยาบาล

น่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยค่ะ

นาฬิกาทราย ♡ฝากเพจนี้ด้วย♥ค่ะ

72
รับชม 3.1k ครั้ง
10 ตุลาคม เวลา 12:00
1
นาฬิกาทราย ♡
ขอบคุณค่ะ.💟
10 ตุลาคม เวลา 12:00
เล่าเรื่อง.แบบติดหน้าจอ
ขอบคุณข้อมูลดีๆครับ
10 ตุลาคม เวลา 09:26
1
นาฬิกาทราย ♡
ยินดีค่ะ😊
10 ตุลาคม เวลา 09:31
pheerapon
👍👍
10 ตุลาคม เวลา 08:15
1
นาฬิกาทราย ♡
ขอบคุณค่ะ 😊
10 ตุลาคม เวลา 08:15
1
FISHWAY
ขอบคุณมากครับ ที่แบ่งปัน
10 ตุลาคม เวลา 08:04
1
นาฬิกาทราย ♡
ยินดีค่ะ.
10 ตุลาคม เวลา 08:11
1
🌺Chabaa🌺
อยากให้ใจเย็นๆนะคะ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ทำงานกันอย่างเต็มที่ ผู้มารบริการมีมาก บางเคสตรวจเสร็จเร็ว บางเคสตรวจเสร็จช้า อย่าใจร้อนนะคะ😁
10 ตุลาคม เวลา 06:42
1
นาฬิกาทราย ♡
ถูกต้องค่ะ คุณหมอพยาบาลน่าเห็นใจค่ะ คนไข้เยอะเหนื่อยนะคะ
10 ตุลาคม เวลา 06:50
1
เรื่องเล่าจากดาวนี้
ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันนะคะ 👍👍
10 ตุลาคม เวลา 06:16
1
นาฬิกาทราย ♡
ยินดีค่ะ😍😍
10 ตุลาคม เวลา 06:16
1
10 ตุลาคม เวลา 03:08
1
นาฬิกาทราย ♡
ขอบคุณค่ะ 😍😍
10 ตุลาคม เวลา 03:17
สุขสร้างได้
ไม่สบายหรือคะ หายป่วยเร็วๆนะ✌🌻
10 ตุลาคม เวลา 02:30
1
นาฬิกาทราย ♡
คุณหมอนัดค่ะ..ขอบคุณค่ะ 😍😍
10 ตุลาคม เวลา 02:37
KATO
สวัสดีครับ
10 ตุลาคม เวลา 02:03
1
นาฬิกาทราย ♡
สวัสดีค่ะ
10 ตุลาคม เวลา 02:13
Plan To Perfect/พี่เจี๊ยบเอง
ยอดเยี่ยมนักเล่าที่ดีเล่าได้ทุกเรื่อง👍👍👍
10 ตุลาคม เวลา 01:25
1
นาฬิกาทราย ♡
ขอบคุณค่ะพี่เจี๊ยบ อรุณสวัสดิ์ค่ะ สดชื่นสดชื่น 💟💟💟
10 ตุลาคม เวลา 01:28
1