โพสต์


คำคม คมคำ ทั่วไป (12)

รวย แต่ยังเป็นทุกข์มาก

มีเกียรติ แต่ยังเป็นทุกข์มาก

มีชื่อเสียง แต่ยังเป็นทุกข์มาก

นั่นเป็นเพราะว่า...

ความุกข์มากหรือทุกข์น้อย

ไม่ได้อยู่ที่ฐานะ เกียรติยศ ชื่อเสียง

แต่อยู่ที่...

"ความยึดมั่นถือมั่น"

มากหรือน้อยกว่ากันเท่านั้น

สิ่งที่น่าฝึกนั้นมีมาก

การฝึกสิ่งที่คนอื่นฝึกได้ยาก

ย่อมได้รับผล

ที่คนอื่นรับได้ยากเช่นเดียวกัน

การให้ได้มาซึ่งความสะดวกทางกาย

ต้องอาศัยวัตถุ

ต้องลงทุน

ต้องยื้อแย่ง

แต่การให้ได้มาซึ่งความสุขทางใจ

ไม่ต้องอาศัยวัตถุ

ไม่ต้องลงทุน

ไม่ต้องยื้อแย่ง

เพียงทำใจให้สงบ

ก็ได้พบความสุขแล้ว

พบกันใหม่โอกาสหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พบกับเฟสบุ๊คของผมที่ www.facebook.com/centuryboy

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
KATO
สุขเช่นกันครับ
8 ต.ค. 2019 เวลา 09:15
สุขสร้างได้ by meสุขจัง
สุขทุกวันนะคะ 😃💖
7 ต.ค. 2019 เวลา 13:41
1
7 ต.ค. 2019 เวลา 15:43
Feel Good
สุดยอดไปเลยครับ
7 ต.ค. 2019 เวลา 12:00
1
7 ต.ค. 2019 เวลา 10:11
1