9 ต.ค. 2019 เวลา 12:53Education

“จุดผ่อนผันให้ขายของในทางสาธารณะ

แต่ถ้าไปกระทบสิทธิของประชาชนจะมี

ผลอย่างไร ?”

โดยปกติแล้ว ถนนหรือทางสาธารณะจะมีกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่า “ห้ามทำอาหาร/ ขาย /หรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือทางสาธารณะ”

เว้นแต่ ในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศผ่อนผัน

ให้กระทำได้ระหว่างวันเวลาที่กำหนด

โดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร

เรื่องมีอยู่ว่า นายกเทศมนตรีเทศบาลแห่งหนึ่ง ซึ่งโดยตำแหน่งแล้วมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ออกประกาศกำหนดจุดผ่อนผันให้สามารถขายสินค้าได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะคนยากจนในพื้นที่ได้มีโอกาศเข้าถึงแหล่งทุน ได้ประกอบอาชีพสุจริต และมีรายได้

แต่บังเอิญว่าจุดผ่อนผันให้ขายสินค้าดังกล่าวดันไปอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งการขายสินค้าและอาหารทำให้เกิดสิ่งสกปรก ส่งกลิ่นเหม็น ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีปัญหาเรื่องการจราจรและเกิดอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนบ่อยครั้ง

ทางโรงเรียนเคยมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังนายกเทศมนตรี เพื่อขอให้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมหน้าโรงเรียนและห้ามนำสินค้ามาจำหน่ายตลอดหน้าแนวโรงเรียน แต่ก็ไม่มีผลตอบรับกลับมา

เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ทางโรงเรียน

(ผู้ฟ้องคดี) จึงได้ฟ้องนายกเทศมนตรี

(ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อศาลปกครองโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี ขนย้ายพ่อค้าแม่ค้า ทรัพย์สินและบริวารออกไปจากถนนหลวง

ผู้ถูกฟ้องคดีได้โต้แย้งว่า การดำเนินการประกาศจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในบริเวณถนนหลวงได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจร เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีร้านจำหน่ายสินค้ารถเข็นอยู่ก่อนประมาณ 20 ปีแล้ว และได้มีการทำความสะอาดและมีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลเรื่องการจราจร

อีกทั้ง ได้มีการตั้งคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันและจัดระเบียบและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะโดยมีอาจารย์ใหญ่ ผู้ช่วยฝ่ายปกครองและผู้ช่วยฝ่ายอาคารของผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการด้วย

จึงย่อมเป็นผลดีต่อประชาชนในการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า และรักษาความสะอาดในบริเวณจุดผ่อนผัน ไม่ใช่การเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม

สำหรับเรื่องนี้ ศาลปกครองได้พิจารณาและมีคำพิพากษาออกมาดังนี้ครับ

“ถึงแม้การออกประกาศดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่มีจุดประสงค์ให้ประชาชนโดยเฉพาะคนยากจนในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนและได้ประกอบอาชีพโดยสุจริต มีรายได้ อันส่งผลให้เกิดความมั่นคงในทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวม

แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับด้วย

การที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินกิจการสถานศึกษา นอกจากมีหน้าที่อบรมให้ความรู้ทางวิชาการและปลูกฝังระเบียบวินัย ยังต้องดูแลคุณภาพชีวิตของครูและนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีทั้งมาตรฐานภายในและภายนอก

โดยมาตรฐานภายนอก โรงเรียนจะต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

เมื่อการจำหน่ายสินค้าบริเวณหน้าโรงเรียนมีความไม่เป็นระเบียบ เกิดความแออัดสกปรก และท่อระบายน้ำมีกลิ่นเหม็น

จากสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้า

ผู้ฟ้องคดีย่อมได้รับความเดือดร้อนเสียหายอย่างมากจากประกาศดังกล่าว

อีกทั้ง ยังทำให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู

และประชาชนทั่วไปเกิดความไม่สะดวก

ในการสัญจร เนื่องจากการจราจรคับคั่ง

และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของครูและนักเรียนของโรงเรียนตามมาตรฐาน

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถดูแลความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในการสัญจรและความสะอาดบนถนนสาธารณะได้อย่างเพียงพอ

ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศกำหนดจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้า”

(อ้างอิงคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่

อ.487/2556)

ขอบคุณภาพจาก pixabay

ถ้าได้ประโยชน์จากบทความนี้ ช่วยกด Like, Share ด้วยนะครับ 😻

Paidoo Property (ไปดู Property)
เพื่อส่วนรวมครับ 👍👍
12 ต.ค. 2019 เวลา 03:51
1
กฎหมายย่อยง่าย by Natarat
จริงครับ ส่วนรวมต้องมาก่อน
12 ต.ค. 2019 เวลา 09:46
chaba vatcharanat
ดีจังค่ะ
10 ต.ค. 2019 เวลา 08:06
1
10 ต.ค. 2019 เวลา 09:07
SaraUpdate
ตัดสินใจถูกต้องเหมาะสมค่ะ
10 ต.ค. 2019 เวลา 05:55
1
กฎหมายย่อยง่าย by Natarat
จริงครับ ถูกใจผม ถูกใจซาร่า ถูกใจประชาชน 😄😄😄
10 ต.ค. 2019 เวลา 05:57
จะเล่าอะไรให้ฟัง🍁
ศาลท่านตัดสินได้ดีงามมากค่ะ อ่านเพลินเลย เอาหัวใจไป ❤
10 ต.ค. 2019 เวลา 05:14
1
กฎหมายย่อยง่าย by Natarat
ขอบคุณครับน้องเป้ยคนเก่ง 😁
10 ต.ค. 2019 เวลา 05:56
1
Natkamon
เนื้อหาดีค่า
10 ต.ค. 2019 เวลา 01:43
1
กฎหมายย่อยง่าย by Natarat
ยินดีครับผม ☺️
10 ต.ค. 2019 เวลา 03:16
Aumpad
ถูกใจค่ะ
10 ต.ค. 2019 เวลา 00:46
1
กฎหมายย่อยง่าย by Natarat
ขอบคุณนะครับ
10 ต.ค. 2019 เวลา 03:16
พยาบาลวิชาชีพอิสระ💉
สาระจัดเต็มเช่นเคยเลยค่าา 👍🏻👍🏻👍🏻
9 ต.ค. 2019 เวลา 19:46
1
กฎหมายย่อยง่าย by Natarat
ขอบคุณครับน้องเนิ้ต ท่าทางจะออกเวรดึกนะเนี่ย 😂
9 ต.ค. 2019 เวลา 23:07
1
พยาบาลวิชาชีพอิสระ💉
รอออกแปดโมงค่าา 555
10 ต.ค. 2019 เวลา 01:45
1
เรื่องสั้นๆ
คนต้องมาเดินบนถนน แทนที่จะเดินบนบาทวิถี มันน่างงจริงๆ นะครับ
9 ต.ค. 2019 เวลา 16:42
1
กฎหมายย่อยง่าย by Natarat
นั่นสิครับ บางทีรำคาญหนีลงไปเดินฟุตบาทเลย
9 ต.ค. 2019 เวลา 23:05
1
มิสเตอร์บอม
เยี่ยมครับ
9 ต.ค. 2019 เวลา 15:34
1
กฎหมายย่อยง่าย by Natarat
ขอบคุณมากครับ
9 ต.ค. 2019 เวลา 15:43
Just Read It แค่อ่านมันส์
เยี่ยมครับพี่
9 ต.ค. 2019 เวลา 15:04
1
กฎหมายย่อยง่าย by Natarat
ขอบคุณครับแว่น 😁🙏
9 ต.ค. 2019 เวลา 15:07
1