พวกเรามาเป็น....คนดีเพื่อพ่อกัน!!!!!
cr : Deehub.com
วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พ่อหลวงของแผ่นดิน"
พวกเราคนไทยทุกคน ขอแสดงความจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรี และจะทำตัวเป็นคนดีเพื่อประเทศไทย
KATO ขอฝากบทกลอน "ขอเป็นคนดีเพื่อ....พ่อ"
cr : Apisit supakitcharoen
บทกลอนนี้ ขอฝากไว้ ให้แด่เพื่อน
อย่าลืมเลือน คำสอนพ่อ เป็นแม่นมั่น
พ่อสอนให้ ไทยทุกคน สามัคคีกัน
อย่าหุนหัน ฟาดฟัน ประจัญบาน
สามัคคี คือพลัง อันแกร่งกล้า
จะนำพา ไทยทั่วหล้า ให้กล้าแกร่ง
คนละไม้ คนละมือ คือผ่อนแรง
อย่าได้แย่ง กันนำพา ประเทศไทย
cr : Bangkokbiznews.com
หน้าที่ใคร ใครก็ทำ ตามหน้าที่
เป็นคนดี มอบแด่พ่อ พอเพียงยิ่ง
ทำสำเร็จ จะสิ้นทุกข์ มีสุขจริง
อย่าประวิง ทำความดี ดีทุกครา
ก่อนจะจบ ในบทกลอน ขอวอนเพื่อน
เป็นเสมือน กัลยาณมิตร จิตผ่องใส
ขอทุกท่าน จงทำดี กันต่อไป
อย่าให้ใคร มาว่าได้ ไม่ทำดี
cr : Pinterest.com
พ่อทรงมองลงมาดูว่าพวกเราทำความดีกันหรือยัง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
KATO
12 ตุลาคม 2562
เวลา 09.09 น.
ฝาก "แชร์" เพื่อสร้างสรรค์ "สังคมคนดี" กันครับ!!!!
ความคิดเห็น
ผักกาดใบเขียว (บุคคล)
คำพ่อสอนจดจำและถ่ายทอดคะ
27 ต.ค. เวลา 09:45
YahooSci
แวะมาติดตามและให้กำลังใจครับ
13 ต.ค. 2019 เวลา 14:58
KATO
ขอบคุณครับที่แวะมาเยี่ยม
13 ต.ค. 2019 เวลา 16:04
1
Smile.Multi.Stories
ด้วยรักและจงรักภักดี 🇹🇭🙏
12 ต.ค. 2019 เวลา 21:02
KATO
เฉกเช่นเดียวกันทุกคน
12 ต.ค. 2019 เวลา 23:41
1