โพสต์


วัฒนธรรมองค์กรดี ผลประกอบการก็ดี (รายได้หลายช่องทาง EP14)
วัฒนธรรมองค์กรดี
" วัฒนธรรมองค์กร " ภาษาอังกฤษ Core Value หรือ Company Value
จากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาหลายแห่ง พบว่าแต่ละบริษัท ต่างก็มีวัฒนธรรมองค์กรแตกต่างกันและใกล้เคียงกัน
องค์กรของรัฐ หรือบริษัทขนาดใหญ่ จะมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานหรือแนวทางการดำเนินธุรกิจ โดยแบ่งเป็นลำดับขั้นๆ ดังนี้
- Core Value
- Vision
- Mission
- Policy
- Goal & Objective
- Strategy, Tactics & Plan
Core Value เป็นรากฐานองค์กร มักจะเคยไม่เปลี่ยนเลย ผู้ก่อตั้งต้องการให้องค์กรขับเคลื่อนด้วยวิถีทางอย่างไร จึงกำหนดเป็น "วัฒนธรรมองค์กร"
Vision (วิสัยทัศน์) และ Mission (พันธกิจ) 2 อย่างนี้ ต้องสอดคล้องกัน และอาจมีปรับเปลี่ยน ถ้ารูปแบบธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป
Policy (นโยบาย) คือ กรอบการทำงาน แนวทางการตัดสินใจ หรือการลำดับความสำคัญ เพื่อใช้กำหนดแผนงานให้ได้ตาม Mission
Goal (เป้าหมาย) & Objective (วัตถุประสงค์) คือ สิ่งที่ต้องกำหนดให้ชัดเจน หรือควรนับได้ เช่น เป้ายอดขาย กำไร หรือการเปิดบริการใหม่ ฯลฯ
ส่วน Strategy (กลยุทธ์) Tactic (ชั้นเชิง) และ Plan (แผนงาน) คือ วิธีการ เล่ห์เหลี่ยม กลอุบาย เทคนิค ช่องทาง เสริมจุดแข็ง ปิดจุดอ่อน แผนงาน Timeline และการประเมินผล เพื่อให้ได้ตาม Goal & Objective
Layers of Organization
เมื่อบริษัท ได้กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจข้างต้นแล้ว จำเป็นจะต้องมี "สื่อสารองค์กร" เพื่อสื่อสารและทำความเข้าใจให้ครบทุกคนในองค์กร
ผมขอยกตัวอย่าง วัฒนธรรมองค์กรดี ในบางบริษัทเพื่อให้เห็นภาพ
Core Value คือ 3C: Caring / Credible / Creative
C ตัวที่ 1 Caring สามารถแบ่งได้ 6 ระดับ หรือ 6c ย่อย
C ตัวที่ 2 Credible สามารถแบ่งได้ 4 ระดับ หรือ 4c ย่อย
C ตัวที่ 2 Creative สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ หรือ 3c ย่อย
Caring
1. Company ใส่ใจ ผู้ถือหุ้น เจ้าของบริษัท คณะผู้บริหาร พยายามทำกำไร
2. Customer ใส่ใจ ลูกค้า แคร์ความต้องการ ดูแล เปลี่ยนเพื่อนให้เป็นแฟน
3. Colleague ใส่ใจ เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ลูกน้อง รักและห่วงใยเธอ
4. Contractor ใส่ใจ ผู้รับเหมา ผู้ขาย พันธมิตรธุรกิจ เคารพ ให้เกียรติกัน
5. Community ใส่ใจ ชุมชน จิตอาสา ตอบแทนสังคม
6. Climate ใส่ใจ สภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รักษ์โลก
2c ย่อยสุดท้าย คือความยั่งยืน Sustainable การดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม
Credible
1. Commitment สร้างความเชื่อมั่น คำพูดหนักแน่นดังทอง
2. Capability มีความสามารถ ศักยภาพสูง สร้างงานคุณภาพ
3. Conscious มีจิตสำนึก คิดดี มีสติ
4. Clarity มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต
Creative
1. Compare เปรียบเทียบตัวเองอดีต vs. ปัจจุบัน มี Benchmark ระดับโลก
2. Competitive แข่งขันได้ ทันโลก มี Digital Mindset
3. Change สร้างนวัตกรรม เปลี่ยนเองก่อน ไม่รอให้ใครมาเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์กร ถูกสร้างโดยคนรุ่นแรก แล้วถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อๆไป หากคนในองค์กรส่วนใหญ่ มีวัฒนธรรมองค์กร ตามที่ยกตัวอย่าง จะส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการดี มีความก้าวหน้า และยั่งยืน
ขอขอบคุณรูปภาพ Layers of Organization จาก
สนใจการสร้างรายได้ในแบบต่างๆ
โปรดติดตาม รายได้หลายช่องทาง EP ต่อไป
ได้ที่ Blockdit: www.blockdit.com/worklifewinwin
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
เพชรบางขุนพรม
มุมมองขององค์กรเพื่อการแข่งขันต้องมองด้านความเป็นทางการFormalizationว่าสูงหรือต่ำ เช่นร้านก๋วยเตี๋ยวแข่งขันตลาดล่างไม่ต้องแข่งกับใครถ้าอร่อยลูกค้ามาเองความเป์นทางการจะต่ำพนักงานไม่ต้องสรวมเครื่องแบบแต่S&Pเครื่องแบบต้องชัดเจนความเป็นทางการสูงแข่งขันสูง
5 ธ.ค. 2019 เวลา 20:38
1
อาลาเรง
ขอบคุณที่นำมาความรู้มาเเบ่งปันค่ะ
5 ธ.ค. 2019 เวลา 18:43
1
เศร้าได้เเต่อย่านาน
อยากเป็นนักเทรด
5 ธ.ค. 2019 เวลา 16:24
1
เรื่องเล่า จากชีวิต
ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกแล้ว 😁
5 ธ.ค. 2019 เวลา 15:48
1
เศรษฐศาสตร์การเมือง
ขอบคุณความรู้ดีๆนะครับ
30 พ.ย. 2019 เวลา 23:00
1
memo
ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ
29 พ.ย. 2019 เวลา 00:45
2
เพ(ร)าะความสุข..อยู่รอบตัว
ขอบคุณสำหรับความรู้ดี ๆ ครับ สมัยนี้ผมว่าหลาย ๆ บริษัทเน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรมากกว่าแต่ก่อนนะครับ
29 พ.ย. 2019 เวลา 00:26
2