โพสต์

คุณอาจเคยได้ยิน
''ดิฟระยะทาง(s) ได้ อัตราเร็ว(v)
ดิฟอัตราเร็ว(v) ได้ ความเร่ง(a)''
วาดกับมือ
อนุพันธ์ของฟังก์ชั่น คือ ''อัตราการเปลี่ยนแปลง''
วิธีการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชั่นนี้ เรียกว่า ''differentiation'' เขียนย่อเป็น ''diff''(ดิฟ)
จากคำกล่าวที่ว่า
ดิฟระยะทาง(s)ได้ อัตราเร็ว(v)
เพราะในทางฟิสิกส์อัตราเร็ว(v) คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของระยะทาง(s) ::
v = (s2 - s1)/(t2 - t1)
ดิฟอัตราเร็ว(v) ได้ ความเร่ง(a)
เพราะในทางฟิสิกส์ความเร่ง(a) คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราเร็ว(v) ::
a = (v1 - v2)/(t1 - t2)
นี่เป็นที่มาของคำกล่าว
13/10/2562
by เกร็ดความรู้
สุนัขติดปีก
ความคิดเห็น

เก็บฝัน..🕰

ภาพน่ารักมากเลยค่ะ มอนิ่งค่ะ^^🥰
20 ต.ค. 2019 เวลา 00:35
1

เกร็ดความรู้ (useful hint or idea)🐟💡

ขอบคุณค่ะ🙏🙏😁😁😍
20 ต.ค. 2019 เวลา 04:40