13 ตุลาคม เวลา 00:44Education

คุณอาจเคยได้ยิน

''ดิฟระยะทาง(s) ได้ อัตราเร็ว(v)

ดิฟอัตราเร็ว(v) ได้ ความเร่ง(a)''

อนุพันธ์ของฟังก์ชั่น คือ ''อัตราการเปลี่ยนแปลง''

วิธีการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชั่นนี้ เรียกว่า ''differentiation'' เขียนย่อเป็น ''diff''(ดิฟ)

จากคำกล่าวที่ว่า

ดิฟระยะทาง(s)ได้ อัตราเร็ว(v)

เพราะในทางฟิสิกส์อัตราเร็ว(v) คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของระยะทาง(s) ::

v = (s2 - s1)/(t2 - t1)

ดิฟอัตราเร็ว(v) ได้ ความเร่ง(a)

เพราะในทางฟิสิกส์ความเร่ง(a) คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราเร็ว(v) ::

a = (v1 - v2)/(t1 - t2)

นี่เป็นที่มาของคำกล่าว

13/10/2562

by เกร็ดความรู้

สุนัขติดปีก

10
เก็บฝัน..🕰
ภาพน่ารักมากเลยค่ะ มอนิ่งค่ะ^^🥰
20 ตุลาคม เวลา 00:35
1
เกร็ดความรู้
ขอบคุณค่ะ🙏🙏😁😁😍
20 ตุลาคม เวลา 04:40