โพสต์


PPE : Personal Protective Equipment 👨🏽‍🏭👩🏾‍🔧👩🏻‍🏭
PPE หรือ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ที่พนักงานใช้สวมใส่ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัว ขณะที่ปฏิบัติงาน
หรืออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย
ซึ่งโดยทั่วไปจะต้องมีการป้องกันและควบคุม
เพื่อปกป้องสวัสดิภาพของพนักงานในการปฏิบัติงานนั้นๆ
ในบริเวณที่พนักงานปฏิบัติงานในสนามบินนั้นก็เช่นกัน
เราจะอยู่ท่ามกลางเสียงที่ดังมากของเครื่องบิน
เราอยู่ท่ามกลางรถที่วิ่งสวนไปมาตลอดเวลา
เราอยู่ท่ามกลางภัยธรรมชาติต่างๆ
เราอยู่ท่ามกลางโอกาสที่จะกระแทก ชน แตก หัก จากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของเรา
ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เพื่อป้องกัน
หรือหากจะเกิดก็อาจจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้
โดยอุปกรณ์ดังกล่าว ที่เราจะต้องสวมใส่นั้น จะต้องใส่และปฏิบัติตามกฎของการปฏิบัติงานด้วย
อุปกรณ์ มีหลากหลาย โดยจะขอยกตัวอย่างที่เราพบเห็นอยู่บ่อยๆ ดังนี้
- ear muff หรือ head set ใช้สำหรับ Masheller ใช้ในการปิดหูเพื่อป้องกันเสียงของเครื่องบิน ซึ่งอาจจะมีผลต่อการฟังของพนักงานในหน้างานได้
- Safety Waste หรือ เสื้อสะท้อนแสง สีเขียวๆที่เราเห็นพนักงานที่ปฏิบัติงานจะใส่เดินในเขตการบิน เพื่อสะท้อนให้ส่วนงานอื่นๆได้เห็นว่า มีใครอยู่ตรงไหนบ้าง ช่วยในการมองเห็น
- ear plug ที่อุดหู หรือ อุปกรณ์ในการป้องกันหู ที่สำคัญมากๆ
- safety shoes รองเท้าเซฟตี้ เพื่อป้องกันการกระแทกระหว่างการปฏิบัติงาน
อุปกรณ์ดังกล่าว ถือเป็นสิ่งจำเป็นในระหว่างการทำงานอย่างมาก
ทุกบริษัทจะบังคับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ต่างๆให้ครบระหว่างการทำงาน
Pic : Glassdoor
หากพนักงานคนใดไม่ปฏิบัติตาม แล้วเกิดอุบัติเหตุ ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการขัดต่อระเบียบ หรือมีผลต่อความรับผิดชอบในระหว่างการปฏิบัติงามตามมาก็เป็นไปได้
#เด็กการบิน
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
Thanyalak T
Safety vest not waste 🎽
30 พ.ค. เวลา 16:09
STYLE NK
สุดยอดค่ะ❤️❤️ ติดตามค่ะ👍👍
27 พ.ย. 2019 เวลา 16:55
มุมสบาย
ป้องกันดีกว่าแก้ไข ดีเยี่ยม ครับ
29 ต.ค. 2019 เวลา 16:05
ไปต่อ
ได้ความรู้เพียบเลย
28 ต.ค. 2019 เวลา 04:43
ฟ้าสีคราม
ขอบคุณมากค่ะได้ความรู้มากค่ะ
26 ต.ค. 2019 เวลา 08:29
นาฬิกาทราย ♡
ทุกขั้นตอนมีความสำคัญจริงๆ
21 ต.ค. 2019 เวลา 01:14
Si nin
สำคัญมากทุกขั้นตอน ทุกหน้าที่
16 ต.ค. 2019 เวลา 08:28
เรื่องเล่าจากดาวนี้
สำคัญทุกขั้นตอนเลยนะคะ 👍
15 ต.ค. 2019 เวลา 08:38
Top Ranking
ยอดเลยครับ
15 ต.ค. 2019 เวลา 08:35
เรื่องสั้นๆ
สำคัญทุกอาชีพนะครับ PPE
15 ต.ค. 2019 เวลา 04:16
2
15 ต.ค. 2019 เวลา 06:07
1