โพสต์

คู่แข่งที่มาจาก คนละธุรกิจ
ความคิดเห็น

Petchompoo Theppipidh

ขอยคุณความรู้ดีๆ
9 พ.ย. 2019 เวลา 01:56

Positive's life share & learn

ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือถือทั้งหมดค่ะ
2 พ.ย. 2019 เวลา 06:39

นายโรบอท ['_'=]

ความหมายที่แท้จริงของคำว่า disrupts เลย
1 พ.ย. 2019 เวลา 03:42