ชวนชม ชวนคิด"นิทรรศการสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้"
ปฐมกษัตริย์ของจักรวรรดิจีน
เหล่าทหารและขุนนางดินเผา
จิ๋นซีฮ่องเต้-คนไทยรู้จักกันดีจากภาพยนตร์ ซีรีย์ พอๆกับสามก๊ก-เรื่องราวของจิ๋นซีฮ่องเต้จะอยูในหนังสือพงศาวดารจีน"เลียดก๊ก"และ"ไซ่ฮั่น" ที่มีการแปลมาตั้งแต่รัชกาลที่1แต่ทั้งเรื่องราวและการแปลไม่ล้ำลึก ขาดการไส่สีตีไข่ จึงไมพิศดาร เร้าใจ และระทึกขวัญ เท่าสามก๊ก ความแพร่หลายจึงน้อยกว่ามาก แต่ก็ถูกเล่าขานต่อยอดจนสร้างเป็นหนังสือ ภาพยนตร์ หนังซีรีย์ ออกมาพอสมควร หลายเรื่อง เช่นเจาะเวลาหาจิ๋นซี หนัง-จิ๋นซีฮ่องเต้ ฌ้อปาอ๋อง ไซซี ซีรีย์ก็เพิ่งมีจิ๋นซีฮ่องเต้ออกมา
ความยิ่งใหญ่ของจิ๋นซีฮ่องเต้ ้นอกจากเป็นปฐมกษัตริย์ที่สามารถรวบรวมแคว้นรัฐทั้งหมด จนสามารถรวบรวมสร้างประเทศจีนให้กลายเป็นจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่เป็นหนึ่งเดียวได้
การค้นพบสุสานจิ๋นซียืนยันถึงความยิ่งใหญ่ด้วยวัตถุโบราญที่สามารถจับต้องได้ นอกเหนือจากกำแพงเมืองจีนที่ตั้งตระหง่านจนถูกเล่าว่า มองเห็นได้จากดวงจนทร์ อิอิ..
แตกต่างจากมหาราชยุคโบราณอย่างอเล็กชานเดอร์หรือเจงกีสข่านที่แม้จะเคยครอบครองครึ่งโลกกลับไม่พบแม้แต่สุสานหลงเหลืออยู่อีกเลย...
รูปปั้นขุนนางดินเผาในสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้
ในนิทรรศการนี้จะได้เห็นความรุ่งเรืองและพลานุภาพของกองทัพของจิ๋นซีฮ่องเต้จากวัตถุที่นำมาแสดงแม้จะนำมาเพียง 133 ชิ้น แต่ก็แสดงให้เห็นถึงการพัฒนา จนเกิดความรุ่งเรืองในด้านต่างๆ ล้ำหน้ายุคสมัย จนแทบไม่น่าเชื่อว่าสิ่งของ การประดิษฐ์ต่างเหล่านี้ มีมาตั้งแต่ปี พศ.300หรือ 2,200ปีมาแล้ว
เมื่อดูนิทรรศการสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ เราจะทึ่ง อัศจรรย์ใจว่ามีเหตุปัจจัยใดหนอ ที่เกื้อหนุน ให้พระองค์มีอำนาจเกรียงไกร จนสามารถกุมอำนาจสูงสด ของจักรวรรดิจีน หรือครึ่งทวีปเอเซียได้ เรามาวิเคราะห์กันดู..
1.0 ความรุ่งเรืองทางภาษา อักษรศาสตร์ เกิดการสื่อสารกันด้วยตัวอักษร มีตราประทับ จารึกในแผ่นกระเบื้องและหิน ทำให้มีการส่งสารติดต่อทำการค้ากัน และส่งหนังสือในราชการอย่างกว้างขวาง นอกจากเขียนหรือคัดสำเนาลายมือ หนังสือ จดหมาย สารสามารถทำหลายสำเนา หรือมีการพิมพ์ขึ้นแล้ว ซึ่งส่งผลให้มีการบันทึกประวัติศาสตร์ บันทึกความรู้ วิทยาการต่างๆและมี การศึกษากันได้อย่างแพร่หลายทั่วทั้งประเทศ จึงเกิดปราชญ์ราชบัญทิตเช่น เหลาจื้อ ม่อจื้อ ขงจื้อ ซุนวูต่างๆ ขณะที่ในยุโรป-เยอรมันเพิ่งเกิดระบบการพิมพ์ ราว 400ปีนี่เอง
ตราประทับ
2.0 ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ มีการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้า พระองค์ควบคุมการค้า การเงิน การคลัง กฎหมายและเก็บภาษี ีด้วยการออกเหรียญตรา และสร้างระบบมาตราชั่ง ตวง วัด ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งอาณาจักร ทำให้การเก็บภาษีอากรต่างๆได้รัดกุม เต็มเม็ดเต็มหน่วยยิ่งขึ้น อันนำมาซึ่งความมั่งคั่ง ร่ำรวยและรวมศูนย์อำนาจของพระองค์
แม่พิมพ์เงินตรา หยก ต่างหู
3.0 ความรุ่งเรืองและพัฒนาเทคโนโลยี
3.1 มีการสร้างเกวียนที่มีล้อ เทียมม้าหลายตัว จึงทำให้ขนส่งสินค้าสะดวก เคลื่อนย้ายกองทัพเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งเทียมม้าลากเข้าอีกสองตัว และสี่ตัวเช่นดินเผาจำลองที่นำมาแสดง ยิ่งทำให้การขนย้ายขนส่งได้นน.ที่มากขึ้น การขนส่งเสบียงกองทัพย่อมทำได้ดีกองทัพจึงเสมือนดั่งพยัคย์ติดปีก.. เหมือนที่เคยเห็นในการแข่งขัน ขับรถม้าศึกของโรมัน ในหนัง"เบนเฮอร์" หรือ"ทรอย" สามารถวิ่งเดินทางได้อย่างรวดเร็ว
รถม้าดินเผาจำลอง
พระองค์ให้มีการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อกันกว่า 6,000กิโลเมตรทั่วแผ่นดินจีน การติดต่อจึงเป็นได้อย่างสะดวก และราบลื่น มีการขุดคลองหลิงฉูเชื่อมแม่น้ำแยงซีเกียง ีกับแม่น้ำ(จูเจียง)ไข่มุกด้วยกำลังคนถึง 300,000 คน เปิดทางล่องเรือจากทางเหนือลงมาทางใต้ได้ ยิ่งส่งเสริมการเดินทางค้าขายทั้งทางบก ทางน้ำให้มีความคล่องตัวดียิ่งขึ้น
พระองค์ยังเกณฑ์คนกว่า 700,000 คน มาสร้างกำแพงดินอัดที่รัฐแค้วนต่างๆสร้างไว้ให้เชือมต่อกัน จนเป็นกำแพงหมื่นลี้ หรือกำแพงเมืองจีน เพื่อป้องกันการรุกราน จากเผ่าซงหนูทางเหนือ
กำแพงเมองจีน
ท่านใช้นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจ ด้วยการใช้แรงงานคนทำงาน สร้างสาธารณูปโภค ถนน กำแพง เขื่อน คลองชลประทานมาตั้งแต่ 2,200ปีแล้ว..
3.2 มีการประดิษฐ์ธนูมีกลไก 3ชิ้น ที่หัวธนูมีความยืดหยุนเจาะเกราะได้ดีและผลิตได้แบบอุตสาหกรรม การใช้งานที่ไม่ต้องใช้กำลังง้างจนฝึกสามารถฝึกทหารใหม่ให้ใช้งานได้ มีประสิทธิภาพสูงยิงได้ระยะที่แน่นอน รวดเร็วและแม่นยำ ใช้ต่อสู้และป้องกันทหารม้าที่บุกรุกเข้ามาหรือแม้แต่แม่ทัพศัตรูที่มีฝีมือสูงกว่าได้ เมือประสานกำลังกองกำลังรถม้าศึก กับธนูกลไก จู่โจมข้าศึก จึงเสมือนรถถังติดตั้งอาวุธร้ายแรง อาจสามารถบุกถล่มทัพศัตรูได้ทุกสมรภูมิ
มีพลธนูนี้สักกอง แม้มีแม่ทัพเอกฝีมือกล้าแข็งอย่างลิโป้ กวนอู จูล่งก็คงไม่อาจรอดชีวิตจากวงล้อมทหารกองธนูกลไกได้..
ธนูกลไกสามารถยิงธนูได้อยางมีประสิทธิภาพ
3.3 มีการสร้างกระบี่สองคม และหอกสองคม ซึ่งเมือติดด้ามยาวเข้าไปเช่นอาวุธพิเศษหอกยาวของกองทหารอเล็กชานเดอร์มหาราชคงทิ่มแทงกองทหารม้าที่วิ่งบุกรุกเข้ามาให้ล้มตายได้อย่างเฉียบขาด
อาวุธกระบี่และปลายหอกสำริด
3.4 เทคโนโลยีในการหลอมโลหะ ทั้งสำริดและเหล็กคงใช้ ในการสร้างอาวุธยุทโปกรณ์ กระบี่ ดาบ หอก ง้าว เกราะ โล่ห์และอุปกรณ์รถ ล้อ ข้อต่อสาย บังเหียน บังโคลนต่างๆ ยังมีอุปกรณ์เครื่องใช้ในราชสำนัก เช่นเหยือกน้ำ เหยือกเหล้า แก้วน้ำ กลอง
การทำเครื่องปั้นดินเผา อิฐน่าจะพัฒนาถึงขีดสุด จึงทำเครืองเคลือบสีเขียวเหมือนศิลาดลหรือชามสังคโลกได้ ดังจะเห็นถ้วยชามเครืองเคลือบต่างๆ ทั้งมีการเขียนลวดลายให้สวยงาม ทั้งนำไปใช้ในเครื่องใช้อื่นๆเช่นหลังคา แผ่นปูกำแพง พื้นกระเบื้องต่างๆด้วย
เครื่องปั้นดินเผา
ด้วยความพร้อมเพรียง อุดมสมบูรณ์ ทางการทหาร ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ การคมนาคม การสื่อสาร เทคโนโลยี ประกอบกับสติปัญญาของข้าราชบริพารและปณิธานของจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ จึงทำให้พระองค์สามารถยึดดินแดนทางใต้ ขึ้นไปทางตะวันตก และเข้ายึดดินแดนแคว้นรัฐทั้งหมดไว้ได้ในพระราชอำนาจทั้งหมด
พระองค์จึงสถาปนาอาณาจักรจีนเถลิงอำนาจขึ้นเป็นปฐมจักรพรรดิพระองค์แรกของจีนได้
มีโอกาสขอเชิญชวนไปชมและสัมผัสสุสานจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ที่พิพิธภัณฑ์สถาน พระนคร ข้างสนามหลวงได้จนถึง 15 ธันวาคม พศ.2562 นี้เท่านั้น โดยไม่ต้องบินไปดูถึงนครซีอาน ประเทศจีน
อ้างอิง
ความคิดเห็น
หมวยซิ
เคยไปดูที่แถวชลบุรีที่วัดอะไรนะจำไม่ได้ แต่ก็โอโถงเข้าไปชมก็โอเค
18 พ.ย. 2019 เวลา 04:19
สาวก 500
ที่วิหารเซียน ชลบุรีครับ-มีเวลาแวะไปชมได้ความรู้เพิ่มเติมครับ-https://youtu.be/dukbkSylzH4
19 พ.ย. 2019 เวลา 06:28
Mr.Arnon
เรื่องแบบนี้ผมชอบน่ะครับ👍
13 พ.ย. 2019 เวลา 07:47
สาวก 500
คอเดียวกัน ออิ
13 พ.ย. 2019 เวลา 08:33
Si nin
น่าไปมากเลยค่ะ
5 พ.ย. 2019 เวลา 06:50
สาวก 500
มีโอกาสไปดูครับ คัดสุดยอดมาให้ดูแล้ว
6 พ.ย. 2019 เวลา 04:49