7 พฤศจิกายน เวลา 13:11History

☠️ ความตายมิอาจพรากเราจากกัน ☠️

คู่สามี - ภรรยา ที่นับถือศาสนาคริสต์ต่างนิกาย

ฝ่ายชายนับถือโปรเตสแตนท์

ในขณะที่คนรักของเขานับถือคาธอลิก

หลังจากใช้ชีวิตแต่งงานร่วมกันมานาน 38 ปี

ฝ่ายชายก็เสียชีวิตลงในปีค.ศ. 1880

ร่างของเขาถูกฝังอยู่ในหลุมฝังศพติดกำแพง

⭐️ ตามหลักแล้ว ผู้ที่อยู่คนละนิกาย

จะไม่สามารถฝังร่วมกันได้ ⭐️

อย่างไรก็ตาม

ฝ่ายภรรยาได้เปิดเผยจุดประสงค์ชัดเจนก่อนตาย

ว่าเธอไม่ต้องการถูกฝังร่วมกับครอบครัว

เธอต้องการอยู่เคียงข้างคนรัก แม้จะเป็นกำแพงอีกด้าน

แต่อย่างน้อยก็ถือว่าได้ใกล้ชิดเขาที่สุดแล้ว 💑

เธอเสียชีวิตลงในอีก 8 ปีให้หลัง

และนี่ก็คือภาพสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคู่รักต่างความเชื่อ

มีจุดประสงค์เดียวกัน นั่นก็คือ . .

การได้อยู่ร่วมกันในดินแดนของพระผู้เป็นเจ้า 💫

.

แน่นอนว่าความจริงเกี่ยวกับ “ความตาย”

เป็นเรื่องที่ไม่น่าอภิรมย์สำหรับใครหลายคน

แต่มนุษย์เราก็หลีกเลี่ยงมันไม่ได้

ในขณะที่ชาวพุทธเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด

ชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์และคาธอลิกมีความเชื่อที่ต่างออกไป

พวกเขาเชื่อว่าการมีชีวิตบนโลกนี้เป็นเพียงเรื่องชั่วคราวเท่านั้น

เมื่อพวกเขาถึงแก่ความตาย พวกเขาจะได้กลับไปอยู่กับพระเจ้า

และมีชีวิตนิรันดร์ในดินแดนที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์ ✨

,

,

💚 #BigUpเพิ่มคลังศัพท์ 💚

- Grave หลุมศพ

- Eternal life ชีวิตอันเป็นนิรันดร์

🧚🏻‍♀ #BigUpเจาะศาสนา 🧚🏻‍♀

12