10 พฤศจิกายน เวลา 04:22Travel

พิธีถวายผางประทีป วัดพันเตาเชียงใหม่ 1 ปี มีแค่ 4 ครั้ง

ลอยกระทงเชียงใหม่ปีนี้ใครยังไม่รู้ไปไหนมาที่วัดพันเตาได้ค่ะ พิธีถวายผางประทีป เป็นการจำลองการถวายผางประทีปของประเทศอินเดีย จะจัดขึ้นในวันพระใหญ่ ปีละ 4ครั้ง ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันลอยกระทง พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจะสวดมนต์และทำพิธีลอยประทีป มีการวางประทีปสว่างไสวรอบวัด มีนักท่องเที่ยวเข้าชมเป็นจำนวนมาก

วัดพันเตา เป็นวัดเก่าแก่ของเชียงใหม่ อดีตคนเชียงใหม่เรียกวัดนี้ว่า “วัดปันเต้า” (พันเท่า) นอกจากนี้ยังมีอีกที่มาที่กล่าวว่า วัดนี้จะเคยใช้เป็นแหล่งสร้างเตาหล่อพระนับร้อยนับพันเตา จึงได้ชื่อว่า “วัดพันเตา”

1
มุมสบาย
ขอบคุณที่ถ่ายทอดประวัติวัด ครับ
13 พฤศจิกายน เวลา 16:15
โตมากับเขา
แต่บอกเลยว่าคนเยอะแน่น่อนค่ะ
10 พฤศจิกายน เวลา 04:27