เนื่องจาก พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร์ฯ ฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 ได้เพิ่มหลักเกณฑ์การคัดชื่อบุคคลออกจากทะเบียนบ้านขึ้นมาใหม่เรื่องหนึ่ง
โดยบุคคลใดที่ถูกออกหมายจับ และเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตัวภายใน 180 วันนับแต่วันที่ออกหมายจับ บุคคลดังกล่าวจะต้องถูกคัดชื่อออกจากทะเบียนบ้านไปอยู่ทะเบียนบ้านกลาง !?
โดยกฎหมายฉบับนี้ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ (เช่น ตำรวจ) มีหน้าที่ต้องแจ้งไปยังผู้อำนวยการทะเบียนกลางเพื่อให้นายทะเบียนย้ายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากทะเบียนบ้านและเพิ่มรายชื่อไว้ในทะเบียนบ้านกลาง
และให้หมายเหตุไว้ว่าเนื่องจากบุคคลนั้นอยู่ระหว่างการติดตามตัวตามหมายจับ
ถ้าหากบุคคลดังกล่าวอยากย้ายชื่อตัวเองออกจากทะเบียนบ้านกลางก็ให้มาแสดงตนต่อนายทะเบียนพร้อมหลักฐานที่แสดงว่าหมายจับถูกเพิกถอนหรือได้มีการปฏิบัติตามหมายจับแล้ว
ทะเบียนบ้านกลางคืออะไร?
ทะเบียนบ้านกลาง คือ ทะเบียนที่จัดทําขึ้นเพื่อลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้านได้ เช่น บุคคลที่ถูกเจ้าบ้านย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน
หรือสรุปง่าย ๆ ก็คือ เป็นทะเบียนที่ใช้สำหรับบุคคลซึ่งไม่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทั่วไปนั่นเอง
Reference:
- พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มาตรา 13
ถ้าได้ประโยชน์จากบทความนี้ ช่วยกด Like, Share ด้วยนะครับ 😻
ความคิดเห็น
Wornstory
หูย ไม่เคยรู้เลยครับ ...ดีมากเลยครับ
18 พ.ย. 2019 เวลา 01:57
กฎหมายย่อยง่าย by Natarat
ขอบคุณมากครับ 😆🙏
18 พ.ย. 2019 เวลา 02:20
Red Sky
ความรู้ใหม่นะคะเนี่ย ขอบคุณค่ะ
17 พ.ย. 2019 เวลา 16:32
กฎหมายย่อยง่าย by Natarat
ยินดีครับน้อง
17 พ.ย. 2019 เวลา 16:49
SaraUpdate
ความรู้ใหม่เลยค่ะ
17 พ.ย. 2019 เวลา 13:38
กฎหมายย่อยง่าย by Natarat
ยินดีครับ Sara 🙂
17 พ.ย. 2019 เวลา 13:55