Post


17 พ.ย. 2019 เวลา 03:47Business

LQ and Jack Ma

ถอดรหัสความสำเร็จของ jack Ma ที่ทุกท่านสามารถเรียนรู้ และนำไปใช้ได้

ทั้ง 3 ย่อหน้าข้างล่างนี้ เป็น Quote ที่เขาได้ไปแสดงวิสัยทัศน์ในที่ ต่างๆ และ “Thrive Global” ได้นำมาสรุปไว้ ผมเลยเอามาให้อ่านกัน ครับ

สามารถดูเพิ่มเติมได้ : https://thriveglobal.com/stories/lq-and-jack-ma/

1.“เขาย้ำด้วยว่านอกจาก EQ กับ IQ แล้วยังต้องมี LQ อันหมายถึง การอบรม ให้เยาวชนจีนมีความรักผู้อื่น เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่น เพื่อให้ สังคมน่าอยู่ พึ่งพาอาศัยกันและกันได้”

เหตุที่แจ็ค หม่า ตอกย้ำเรื่องของจิตสำนึกมากกว่าความรู้อย่างเดียว คงจะมาจากสภาพสังคมจีนวันนี้ ที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือดจน เกิดวัฒนธรรมตัวใครตัวมัน

เป็นความเห็นแก่ตัวที่เป็นอันตรายต่อการสร้างสังคมอย่างยิ่ง เขา เน้นเรื่อง “วุฒิภาวะทางใจ” มากกว่าการแสวงหาความรู้ ผ่านอินเทอร์ เน็ตซึ่งเป็นหัวใจของธุรกิจของเขาด้วยซ้ำ

Ref : จากคอลัมน์ กาแฟดำของ คุณสุทธิชัย หยุ่น 20 July 2017

2. “If a person wants to be successful, you should have a high EQ,

if you don’t want to lose quickly, you should have high IQ,

but if you want to be respected you should have a high LQ”

"หากผู้คน ต้องการประสบความสำเร็จ คุณควรต้องมี EQ ที่สูง

หากผู้คน ไม่ต้องการสูญเสียความรวดเร็ว คุณควรมี IQ ที่สูง

แต่ถ้าคุณ ต้องการได้รับการเคารพ คุณควรมี LQ ที่สูง”

Ref : Gateway’17

3.“We should teach our kids the EQ, IQ and LQ”

“We love this quote because it brings to mind a long-term way of thinking. It reminds us of our responsibility to the next generation.

While IQ is not necessarily something we can teach our kids we can create the conditions for our children to develop high IQs. See How LQ Can Make you More Intelligent.”

เราชอบคำพูดนี้ เพราะมันทำให้นึกถึงวิธีคิดแบบระยะยาว มันได้ เตือนเรา ถึงความรับผิดชอบของเรา ต่อคนรุ่นๆต่อไป IQ ไม่ได้จำเป็น ที่เราจะต้องสอนเด็ก ๆ ของเรา

เราสามารถสร้างเงื่อนไข ให้พวกเขาได้มีพัฒนาการ ที่จะทำให้ IQ สูงขึ้นได้ “นี้ทำให้เห็นว่า LQ สามารถทำให้คุณฉลาดขึ้นได้อย่างไร”

บทวิเคาะห์จาก Ref : Thrive Global : https://thriveglobal.com/stories/lq-and-jack-ma/

ทั้ง 3 ย่อหน้านั้น มีเหมือนกัน นั้นก็คือ IQ /EQ /LQ

สำหรับ IQ และ EQ ผมคงไม่ต้องอธิบายแล้ว แต่สำหรับ LQ นี้ กลับมีความหมายที่หลากหลายออกไป และน่าศึกษาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อ Jack Ma เขาได้ Focus คำว่า LQ นี้มาตลอด !!

แล้ว LQ ย่อมาจากอะไรกันล่ะ !!

LQ = Longevity Quotient หรือ การมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพดี อันนี้ทางการแพทย์เอาใช้ แต่ก็คงไม่ใช้กับเรื่องที่เราสนใจ

หรือ LQ = Learning Quotient หรือ ความฉลาดทางการเรียนรู้ ก็น่าเป็นไปได้

เราลองมาวิเคาะห์ดูจาก ทั้ง 3 ย่อหน้านั้น

> ถ้าตามที่คุณสุทธิชัยได้สรุปไว้ถึง Jack Ma ว่าเขามีความ ปรารถนา ที่จะให้เยาวชนจีนได้เป็นคน ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อ

กัน เพื่อทำให้สังคมจีนน่าอยู่ขึ้น หรือมันคือ “การให้มีความรักต่อกัน”

> แต่ถ้า LQ ตามที่ Gateway’17 ได้นำเสนอไว้ จะเป็นเรื่องของ การทำให้ “คนเครพนับถือ”

> แล้วบทวิเคราะห์ของ Thrive Global ล่ะ เขากลับให้ความเห็นว่า LQ เป็นวิธีคิด ในการสร้างสังคมที่ดี แล้วสังคมที่ดี นำมาซึ่งสภาพ แวดล้อมที่ดี เพียงแค่นี้ก็ช่วยสร้าง IQ ให้เด็กๆได้แล้ว หรือมันคือ “การทำสังคมที่ดี”

ถ้าเป็นไปตามนี้ เราน่าจะสรุปได้ว่า LQ ในแบบของ Jack Ma ก็คือ Love Quotient !!

แต่ถ้าให้ผมนิยายความหมายของ LQ สำหรับ jack Ma ผมขอให้เขา เป็น Leadership Quotient ครับ

เพราะผมเชื่อว่า ผู้นำจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง และนำความสำเร็จมาให้กับองค์กรนั้นๆ

(ซึ่ง Jack Ma ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว ถึง LQ ของเขา ที่ทำให้ Alibaba กลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก ในเวลาเพียงแค่ 20 ปี)

ความรู้เรอะ คนเก่งๆมีเยอะแย่ไป คุณภาพทางอารมณ์ล่ะ คนบ้างประ เภทดีพร้อมอยู่แล้ว

แต่บทสรุปทั้งหมด จะอยู่ที่ความเป็นผู้นำในตัวของเขา เพราะผู้นำจะต้องมี ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความเพียรพยายามอย่างสูง เพื่อทีมและองค์กรของเขา

ดังนั้นถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จ คุณจะต้องมี LQ ในตัวคุณครับ

by อนันต์ วชิราวุฒิชัย Tangram Strategic Consultant

#pinciple4biz #tangram

แนะนำห้องเรียน สำหรับ Dec -Jan นี้

@ เปิดโลกธุรกิจ....ด้วย International Trade (Import & Export Knowledge) at KU. 13 Dec 2019

Strongแล้วเดินหน้าต่อ
ขอบคุณที่นำมาเขียนให้อ่านนะคะ
17 พ.ย. 2019 เวลา 05:00
Principle4biz
ขอบคุณที่ติดตามครับ
17 พ.ย. 2019 เวลา 05:17
ชตระกูล ศรีสวัสดิ์
ขอบคุณสำหรับบทความดีๆครับ ยิ่งอ่านยิ่งใช่ในสังคมไทยเลยล่ะครับ
17 พ.ย. 2019 เวลา 04:49
Principle4biz
ขอบคุณครับ หวังว่าจะมีคนนำไปใช้นะครับ
17 พ.ย. 2019 เวลา 05:17
1