2 ธันวาคม เวลา 02:56Philosophy

เป็นธรรมะที่โบว์ชอบมากก

ชายผู้ยากจน ถาม พระพุทธเจ้าว่า....

"เหตุ ใด ข้า จึง ยากจน ยิ่งนัก?"

พระพุทธองค์ ตรัสตอบ,

"เธอ ไม่รู้จักการให้ และ วิธีให้"

ดังนั้น ชายผู้ยากจน จึงพูดต่อว่า,

"ทั้งที่ข้าพระองค์ ไม่มีสิ่งใดให้ นี่ นะ?"

พระพุทธองค์ ตรัสว่า:

"เธอนั้น มีอยู่ไม่น้อยเลย"

#ใบหน้า : ซึ่งสามารถให้ รอยยิ้ม,ความสดใส,สดชื่น,เบิกบาน

#ปาก : เธอ สามารถชื่นชม,ให้กำลังใจ หรือ ปลอบประโลม

#ปัญญา: มัน สามารถให้ ความรู้, ให้ แสงสว่างแก่ ผู้คน

#หัวใจ : มัน สามารถเปิดอก กับ ผู้อื่น,ให้ความจริงใจ,ใสบริสุทธิ์, ให้ความเมตตา

#ดวงตา : ที่ สามารถมองดูผู้อื่น ด้วยสายตาแห่งความหวังดี ด้วยความโอบอ้อม อารี

#ร่างกาย : ซึ่งสามารถ ใช้ เพื่อ ช่วยเหลือผู้อื่น

#ฉะนั้น : แท้จริงแล้ว เธอ มิได้ยากจนเลย " ความยากจน ในจิตใจ คือ ความยากจนอันแท้จริง...

การให้แห่งวิถีพุทธะ "ตถาคต" ว่าไว้ชอบแล้ว

24
4 ธันวาคม เวลา 01:33
1
แหลม ศักย์ภูมิ จูฑะพงศ์ธรรม
ท่านได้ "ให้" แล้ว...สาธุๆๆ
3 ธันวาคม เวลา 06:24
1
เล่าหุ้นให้มันง่าย
คนจน ที่จนที่สุดคือจนใจ ขอบคุณสำหรับแง่คิดดีๆ ติดตามครับ^^
3 ธันวาคม เวลา 05:50
1
worakan
ขอบคุณค่ะ 🙏🏻 ติดตามเช่นกันค่ะ
3 ธันวาคม เวลา 05:54
1
เขียนนอก กรอบ 🦅
ทักทายติดตามครับ🍀😊
2 ธันวาคม เวลา 18:47
1
worakan
ขอบคุณค่ะ🙏🏻 ติดตามเช่นกันค่ะ😊
3 ธันวาคม เวลา 05:54
1
KATO
การให้ ให้ได้ทุกเวลา/ติดตามครับ
2 ธันวาคม เวลา 07:06
1
worakan
ขอบคุณค่ะ😊 ติดตามเช่นกันค่ะ
3 ธันวาคม เวลา 05:54
สอนตัวเอง
ให้ได้ทุกเวลาเลย
2 ธันวาคม เวลา 05:31
1
ถ้าใจเราดี..อะไรๆก็ดีไปหมด
คมจนไม่มีในโลก มีแต่คนที่จนใจ💕
2 ธันวาคม เวลา 03:18
1
worakan
จริงค่ะ
2 ธันวาคม เวลา 03:20
1
funny talk
แวะมาทักทาย ติดตามนะคะ
2 ธันวาคม เวลา 03:17
1
worakan
ขอบคุณค่ะ ติดตามเช่นกันค่ะ
2 ธันวาคม เวลา 03:19
worakan
ขอบคุณค่ะสำหรับการแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของโบว์🙏🏻
2 ธันวาคม เวลา 03:02
Little walk_.
จิตใจคือความยากจนแท้จริง..กระหายทะยานอยากไม่มีที่สิ้นสุด..😁🙏
2 ธันวาคม เวลา 03:00
1