โพสต์

เป็นธรรมะที่โบว์ชอบมากก
ชายผู้ยากจน ถาม พระพุทธเจ้าว่า....
"เหตุ ใด ข้า จึง ยากจน ยิ่งนัก?"
พระพุทธองค์ ตรัสตอบ,
"เธอ ไม่รู้จักการให้ และ วิธีให้"
ดังนั้น ชายผู้ยากจน จึงพูดต่อว่า,
"ทั้งที่ข้าพระองค์ ไม่มีสิ่งใดให้ นี่ นะ?"
พระพุทธองค์ ตรัสว่า:
"เธอนั้น มีอยู่ไม่น้อยเลย"
#ใบหน้า : ซึ่งสามารถให้ รอยยิ้ม,ความสดใส,สดชื่น,เบิกบาน
#ปาก : เธอ สามารถชื่นชม,ให้กำลังใจ หรือ ปลอบประโลม
#ปัญญา: มัน สามารถให้ ความรู้, ให้ แสงสว่างแก่ ผู้คน
#หัวใจ : มัน สามารถเปิดอก กับ ผู้อื่น,ให้ความจริงใจ,ใสบริสุทธิ์, ให้ความเมตตา
#ดวงตา : ที่ สามารถมองดูผู้อื่น ด้วยสายตาแห่งความหวังดี ด้วยความโอบอ้อม อารี
#ร่างกาย : ซึ่งสามารถ ใช้ เพื่อ ช่วยเหลือผู้อื่น
#ฉะนั้น : แท้จริงแล้ว เธอ มิได้ยากจนเลย " ความยากจน ในจิตใจ คือ ความยากจนอันแท้จริง...
การให้แห่งวิถีพุทธะ "ตถาคต" ว่าไว้ชอบแล้ว
ความคิดเห็น

อิ่มบุญ

สาธุครับ
25 ม.ค. เวลา 11:21
1

นกน้อยมาเล่าเรื่อง

บินมาติดตามค่าฝากเพจนกน้อยด้วยนะคะ
25 ม.ค. เวลา 11:07
1

worakan

ติดตามแล้วเช่นกันค่ะ. 😊
26 ม.ค. เวลา 16:43
1

ทุกๆวันที่มีคุณค่า

ได้ข้อคิดที่ดี แวะมาติดตามครับ
25 ม.ค. เวลา 00:28
1

worakan

ขอบคุณค่ะ. ติดตามเช่นกันค่ะ😊
25 ม.ค. เวลา 04:02
1