3 ธันวาคม เวลา 01:36

วัดเทพธิดารามวรวิหาร

วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริมถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร อยู่ติดกับวัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี (ชนิดวรวิหาร) แรกเริ่มเดิมทีมีชื่อว่า "วัดพระยาไกรสวนหลวง" รัชกาลที่ ๓ ทรงสถาปนาขึ้นในปี พ.ศ.๒๓๗๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชทานแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพและสร้างสำเร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๓๘๒ พระราชทานนามว่า วัดเทพธิดาราม

พระอารามประดับไปด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบที่มีลวดลายสวยงามและตุ๊กตาจีนเป็นจำนวนมาก เนื่องมาจากความรุ่งเรืองทางด้านการค้าระหว่างประเทศจีนและสยามในสมัยนั้น

พระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปสลักด้วยศิลาสีขาวบริสุทธิ์เรียกกันว่า "หลวงพ่อขาว"

ประดิษฐานอยู่ใน "เวชยันต์บุษบก" ซึ่งรัชกาลที่ ๓ โปรดให้อัญเชิญมาจากพระบรมมหาราชวัง

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ รัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานนามว่า "พระพุทธเทววิลาส"

กรมศิลปากรได้ทำการขึ้นทะเบียน วัดเทพธิดารามวรวิหาร เป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ จุดเด่นของพระอุโบสถคือ หลังคาของอุโบสถจะไม่มี "ช่อฟ้าใบระกา" เหมือนอุโบสถวัดอื่น ๆ และหน้าบันประดับไปด้วยกระเบื้องเคลือบที่มาจากประเทศจีน

ที่วัดแห่งนี้ยังมีสถานที่ ๆ น่าสนใจเช่น พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ (วันที่ไปถ่ายรูปมีการซ่อมแซมจึงไม่สามารถเข้าไปได้) และ อุโบสถเล็กที่มีรูปปั้นภิกษุณี ๕๒ องค์

ภิกษุณี หมายถึง หญิงที่ได้อุปสมบทแล้ว , พระผู้หญิงในพุทธศาสนา

ความเป็นมาของภิกษุณี เกิดขึ้นในพรรษาที่ ๕ แห่งการบำเพ็ญพุทธกิจของพระพุทธเจ้าโดยมีพระนางมหาปชาบดีโคตมี พระมาตุจฉา(พระน้านาง)ซึ่งเป็นมารดาเลี้ยงของเจ้าชายสิทธัตถะ เป็นพระภิกษุณีรูปแรก

หลังจากพระเจ้าสุทโธทนะปรินิพพานแล้ว วันหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นิโครธารามในเมืองกบิลพัสดุ์ พระนางมหาปชาบดีโคตมีเสด็จเข้าไปเฝ้าและทูลขออนุญาติให้สตรีออกบวชในพระธรรมวินัย แต่การณ์นั้นมิใช่ง่าย พระพุทธเจ้าตรัสห้ามถึง ๓ ครั้ง!!!!

ต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังเมืองเวสาลี ทรงประทับที่กูฏาคารศาลาในป่ามหาวัน พระนางมหาปชาบดีโคตมีไม่ละความพยายามถึงกับปลงผม นุ่งห่มผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดเอง ออกเดินทางพร้อมด้วยเจ้าหญิงศากยะจำนวน ๕๐๐ นางไปยังเมืองเวสาลีและได้มายืนกรรแสงอยู่ที่ซุ้มประตูนอกกูฏาคารศาลา พระบาทบวม พระวรกายเปรอะเปื้อนธุลี ทรงมีความทุกข์โศกเศร้าเสียพระทัยยิ่งนัก

จนพระอานนท์มาพบเข้า สอบถามทราบความแล้วก็รีบไปกราบทูลขออนุญาตให้ แต่ก็ถูกพระพุทธเจ้าตรัสห้ามเสียถึง ๓ ครั้ง

ในที่สุด พระอานนท์เปลี่ยนวิธีใหม่โดยกราบทูลว่า "สตรีออกบวชในพระธรรมวินัยแล้วจะสามารถบรรลุโสดาปัตติผลจนถึงพระอรหันต์หรือไม่" พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า "ได้" พระอานนท์จึงอ้างเหตุผลนั้นพร้อมทั้งการที่พระนางมหาปชาบดีโคตมีเป็นพระมาตุจฉาและเป็นพระมารดาเลี้ยงมีอุปการะมากต่อพระองค์ แล้วขอให้ทรงอนุญาตให้สตรีออกบวช

พระพุทธเจ้า ทรงอนุญาตโดยมีเงื่อนไขว่า พระนางจะต้องปฏิบัติตาม "คุณธรรม ๘ ประการ" พระนางยอมรับตามพุทธานุญาตที่ให้ถือว่าการรับครุธรรมนั้นเป็นดารอุปสมบทของะระนาง ส่วนเจ้าหญิงศากยะที่ตามมาทั้งหมด พระพุทธเจ้าตรัสอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์อุปสมบทให้

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างรูปหมู่พระภิกษุณีไว้ เมื่อครั้งสถาปนาวัดเทพธิดารามในปี พ.ศ. ๒๓๗๙ เป็นศิลปกรรมในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ประดิษฐานบนแท่นหินอ่อนหน้าพระพุทธปฏิมาประธานในพระวิหาร เป็นรูปหล่อด้วยดีบุกทั้งองค์ หน้าตักกว้าง ๑๑ นิ้ว สูง ๒๑ นิ้ว จำนวน ๕๒ องค์ (นั่ง ๔๙ องค์ และยืน ๓ องค์) อยู่ในอิริยาบถต่าง ๆ หลากหลายท่า มีทั้งท่านั่งปฏิบัติธรรม , ฟังธรรม , เสวนา , ฉันหมาก , ยืนไหว้ ฯลฯ

การสร้างพระภิกษุณีน่าจะเป็นข้อสันนิษฐานว่า รัชกาลที่ ๓ ทรงมีพระราชประสงค์จะนำพุทธบริษัท อันปรากฎอยู่ในพุทธประวัติมาแสดงไว้เป็นหลักฐานและประดิษฐานไว้ที่พระอารามแห่งนี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์เกียรติประวัติแด่พระองค์เจ้าหญิงวิลาส พระปิยราชธิดาในพระองค์ ซึ่งยกย่องเปรียบประดุจว่า "นางเทพธิดา"

โชคดีที่ได้เขียนครับ

KATO

DEC 3 , 2019

47
เก็บฝัน..🕰
ขอบคุณสำหรับบทความค่ะ นอนหลับฝันดีค่ะคุณกาโต้^^
3 ธันวาคม เวลา 15:40
KATO
สว้สดีพี่เพ็ญ
4 ธันวาคม เวลา 02:39
1
Happy Life 😊
ขอบคุณที่พาชมครับ
3 ธันวาคม เวลา 14:42
KATO
ขอบคุณ happy life พรุ่งนี้มาชมอีกวัด
3 ธันวาคม เวลา 14:49
1
Happiness D.I.Y. by Schoko
ใกล้ 1,000 แล้วค่ะคุณ Kato เตรียมฉลองได้เลยค่ะ 👍😍
3 ธันวาคม เวลา 13:44
KATO
ราตรีอีกยาวไกลครับ ขอบคุณครับ
3 ธันวาคม เวลา 13:58
เรื่องเล่าจากดาวนี้
มีความเป็นมาที่น่าสนใจมาก ๆ เลยนะคะพี่กาโต้ 💕😆
3 ธันวาคม เวลา 13:18
KATO
พรุ่งนี้ นำเสนอ วัดราชนัดดาราม ตั้งอยู่ข้างกัน รอชมภาพน่ะแบม
3 ธันวาคม เวลา 13:58
1
เรื่องเล่าจากดาวนี้
ยินดีเลยค่ะ 😍❤💕
3 ธันวาคม เวลา 15:02
ฟ้าสีคราม
สาธุค่ะ
3 ธันวาคม เวลา 13:15
KATO
สาธุครับ
3 ธันวาคม เวลา 13:59
นิยายวายจีนสนุกสนาน
น่าไปมากเลยค่ะ สวยจริงๆ
3 ธันวาคม เวลา 08:00
KATO
มีเวลามาชมกันครับ
3 ธันวาคม เวลา 09:08
💕MyLovelyDay💖
สวยมากๆเลยค่ะ
3 ธันวาคม เวลา 07:59
KATO
ต้องมาดูด้วยตาตนเองสวยมากครับ
3 ธันวาคม เวลา 09:08
หิ่งห้อย
น่าไปเที่ยวค่ะ
3 ธันวาคม เวลา 07:45
KATO
ชวนเชิญครับ
3 ธันวาคม เวลา 09:08
Indy man
น่าไปเที่ยวจัง.... แวะมาติดตามนะครับ... เชียร์ให้ครบหนึ่งพันเร็ว ๆ....
3 ธันวาคม เวลา 06:51
KATO
ขอบคุณครับ พี่แมน
3 ธันวาคม เวลา 07:12
1
พวงเพ็ญ หรุ่นพานิช
ยังไม่เคยเข้ามาชม แค่เห็นภาพก็รู้สึกปลื้มใจ เกิดศรัทธาต่อผู้สร้างเลยค่ะ
3 ธันวาคม เวลา 05:55
KATO
ถ้ามีโอกาสน่าเข้าชมครับรวมทั้งวัดราชนัดดาและปราสาทโลหะด้วยครับ
3 ธันวาคม เวลา 06:01
1