โพสต์

ยอมอ่อนน้อม ยอมแพ้ เสียเมือง
การทำศึกสงครามโลกในยุคนั้น พอจะแบ่งได้ เป็น 3 ระดับ
ระดับต้น
ยอมอ่อนน้อมแตโดยดี โดยผู้ชนะไม่ต้องยกทัพไปประชิดติดเมือง หรือกองทัพประชิดติดเมืองกันก็ยอมแพ้ ชั้นนี้ผู้ชนะมักจะเป็นเจ้าเมืองเดิม ปกครองบริหารแบบเดิมต่อไปไม่รังแกประชาชน
ไม่ริบทรัพย์จับเชลย
ระดับกลาง
ฝ่ายชนะยกทัพไปประชิดล้อมเมืงต้องสู้รบโจมตีกันจนกว่าเมืองจะแตกหรือไม่ก็เห็นว่าข้าศึกสู้รบกับเราไม่ได้แล้ว
ระดับสูง
ทั้งสองฝ่ายสู้รบกันอย่างดุเดือดเป็นสามารถ ไม่ยอมแพ้ จนฝายชนะตีเมืองได้เอง
สุญสิ้นวงศ์วงศ์กษัตริย์ ถูกฆ่า ถูกกวาดต้อนไป
คนขุนนาง ขุนศึก ประชาชน ส่วนใหญ่ ถูกกวาดไปเป็นเชลย
ความคิดเห็น

กลอนพาไป

สู้ๆ ครับ
31 ธ.ค. 2019 เวลา 02:17

ชตระกูล ศรีสวัสดิ์

ผู้ชนะเขียนประวัติศาสตร์
13 ธ.ค. 2019 เวลา 07:07
1