ธนบัตรไทย...
ราคา 500,000 บาท
1
ภาพจาก : Wikipedia
ภาพจาก : Wikipedia
ธนบัตร 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) เป็นธนบัตรของสกุลเงินบาท
และเป็นธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัย
มหามงคลวันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ครบ 50 ปี ประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อ
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย...
นับเป็นธนบัตรชนิดราคาสูงสุดที่เคย
จัดพิมพ์ขึ้นมา โดยได้มีการนำออกจำหน่าย ในราคาฉบับละ 1,000,000 บาท และมีการบันทึกทะเบียนชื่อผู้ซื้อด้วย...
ราคาส่วนที่เกินหน้าธนบัตรนั้น
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้นำทูลเกล้าถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
หากผู้ถือจะขายคืนธนาคารแห่งประเทศไทย จะได้เท่าราคาหน้าธนบัตรเท่านั้น
คือ 500,000 บาท...
และต้องเป็นผู้ขายคืนตามชื่อใน
สมุดทะเบียนด้วย...หากเปลี่ยนมือแล้ว
จะขายคืนไม่ได้...
จำนวนที่พิมพ์ออกมาคือ 999 ฉบับ
หมายเลข 001 - 999
ธนบัตรราคา 500,000 บาท พิมพ์ด้วยกระดาษสีเหลืองอ่อน ขนาดกว้าง
126 มิลลิเมตร ยาว 205 มิลลิเมตร (ใหญ่ประมาณกระดาษ A5)
ด้านหน้าเป็นภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์
์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช คู่กับพระฉายาทิสลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ด้านหลังเป็นภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์
์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช และพระฉายาทิสลักษณ์
์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพิธีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ตามโบราณราชประเพณี ณ วังสระปทุม
🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲
ขอบคุณทุก ๆ กำลังใจครับ....
ถ้าชอบบทความ ขอให้กดไลก์
อยากเป็นกำลังใจ ขอให้คอมเม้นต์
อยากให้เพจ Indy man เติบโต ขอให้กดแชร์
และกดติดตามนะครับ 💘💝💖💕
# แมน # Indy man # Romantic man
16 Dec 2019
ปล. ว่าง ๆ จะแวะมาตอบทุก ๆ คอมเมนต์
นะครับ 😊
ความคิดเห็น
Happiness D.I.Y. by Schoko
เพิ่งเคยเห็นค่ะ ทรงคุณค่าจริงๆ
17 มี.ค. 2020 เวลา 20:54
Indy man
ยินดีมากครับ ที่ทำให้หลาย ๆ คน ได้มีโอกาสเห็น 😊😊😊
18 มี.ค. 2020 เวลา 03:04
Tapanat Ch Page
เป็นบุญตามากครับ ขอบคุณครับ
20 ม.ค. 2020 เวลา 21:20
Indy man
ขอบคุณเช่นกันครับ 😊
20 ม.ค. 2020 เวลา 22:32
krissada
เพิ่งมาติดตาม ขอบคุณในบทความครับ
28 ธ.ค. 2019 เวลา 02:33
Indy man
ขอบคุณครับ คุณกฤษฎา
28 ธ.ค. 2019 เวลา 02:48