Post


27 ธ.ค. 2019 เวลา 08:01Opinion

โค้งสุดท้าย!! ซื้อ LTF ลดหย่อนภาษีกันรึยัง? มาดูกองทุน LTF  ที่เราอยากแนะนำ

ใกล้เข้ามาแล้วกับวันสุดท้ายของสิ้นปี ปีนี้สามารถซื้อกองทุนได้ถึงวันที่ 30 ธ.ค. นะคะ ใครที่ยังไม่ได้ซื้อหรือซื้อไม่ครบ ยังมีเวลาอีกไม่กี่วัน ต้องรับตัดสินใจเลือกซื้อแล้วหล่ะ

สำหรับใครที่จะซื้อกองทุน LTF สามารถติดต่อซื้อได้ที่ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งบางกองทุนก็มีขายแค่ไม่กี่ที่ สามารถดูข้อมูลได้จากหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนค่ะ

วันนี้เราเลยถือโอกาสหากองทุน LTF มาแนะนำ โดยเลือกจากกองทุนที่มีผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีมากที่สุด 10 อันดับแรก และเราได้สรุปข้อมูลสั้นๆ ของแต่ละกองทุนมาประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อ

**ขอสรุปข้อมูลเฉพาะกองทุน 5 อันดับแรกนะคะ กลัวโพสจะยาวเกินไป แต่ถ้าใครอยากรู้ข้อมูลของกองทุนอีก 5 กองที่เหลือสามารถคอมเม้นถามได้เลยค่า

ข้อมูลจากเว็บไซต์ Morningstar Thailand  ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2562

💰 กองทุน K20SLTF

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล

บลจ. : Kasikorn Asset Management Co. Ltd

ขนาดกองทุน : 16,236.52 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 62)

การจ่ายปันผล : มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง พิจารณาจ่ายทุกสิ้นเดือน ก.พ. และ ส.ค.

นโยบาลการลงทุน : เน้นลงทุนหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง โดยจะเน้นลงทนในหุ้นไม่เกิน 20 บริษัท และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน 10 อันดับแรก

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -18.48% (กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน)

มูลค่าการซื้อขั้นต่ำครั้งแรก : 500 บาท

มูลค่าการซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป : 500 บาท

กองทุนนี้เหมาะกับ คนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน สามารถรับความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมอื่นๆ ที่มีการกระจายตัวในหุ้นมากกว่า

💰 กองทุน UOBLTF

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

บลจ. : UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

ขนาดกองทุน : 6,534.04 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 62)

การจ่ายปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

นโยบาลการลงทุน : เน้นลงทุนตราสารทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง โดยคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีนโยบายการจ่ายปันผล และมีการบริหารที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ในขณะที่ราคาตลาดอยู่ต่ำกว่ามูลค่าตามปัจจัยพื้นฐานเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

สัดส่วนการลงทุน 10 อันดับแรก

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -17.1582%

มูลค่าการซื้อขั้นต่ำครั้งแรก : ไม่กำหนด

มูลค่าการซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป : ไม่กำหนด

กองทุนนี้เหมาะกับ คนที่ต้องการได้ผลตอบแทนในระยะยาวสูงกว่าดัชนี SET และสนใจกองทุนที่กระจายตัวในหุ้นเยอะและกระจายในหลายอุตสาหกรรม

💰 กองทุน PHATRA LTFD

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล

บลจ. : Phatra Asset Management Co., Ltd.

ขนาดกองทุน : 6,573.74 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 62)

การจ่ายปันผล : มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในวันทำการแรกของเดือน เม.ย. และ/หรือ เดือน ต.ค.

นโยบาลการลงทุน : ลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง และมีความมั่นคงในฐานะการเงิน

สัดส่วนการลงทุน 10 อันดับแรก

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -13.06%

มูลค่าการซื้อขั้นต่ำครั้งแรก : 1,000 บาท

มูลค่าการซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป : 1,000 บาท

กองทุนนี้เหมาะกับ คนที่ต้องการได้รับเงินปันผลสม่ำเสมอระหว่างการลงทุน และสนใจกองทุนที่กระจายตัวในหุ้นเยอะและกระจายในหลายอุตสาหกรรม

💰 กองทุน PRINCIPAL LTF

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว

บลจ. : Principal Asset Management Co., Ltd.

ขนาดกองทุน : 704.56 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 62)

การจ่ายปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

นโยบาลการลงทุน : ลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานดี หรือเกี่ยวกับธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือเป็นธุรกิจ อุสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุน หรือมีโอกาสได้รับผลดีจากนโยบายของรัฐบาล หรือมีศักยภาพในการเติบโตสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ

สัดส่วนการลงทุน 10 อันดับแรก

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -19.30% (กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน)

มูลค่าการซื้อขั้นต่ำครั้งแรก : 1,000 บาท

มูลค่าการซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป : 1,000 บาท

กองทุนนี้เหมาะกับ คนที่ต้องการได้ผลตอบแทนในระยะยาวสูงกว่าดัชนี SET สนใจกองทุนที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค สาธารณูปโภค และไม่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงาน

💰 กองทุน MS-CORE LTF

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว

บลจ. : Manulife Asset Management (Thailand)

ขนาดกองทุน : 1,231.79 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 62)

การจ่ายปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

นโยบาลการลงทุน : ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET 50

สัดส่วนการลงทุน 10 อันดับแรก

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -13.23%

มูลค่าการซื้อขั้นต่ำครั้งแรก : 10,000 บาท

มูลค่าการซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป : ไม่มีกำหนด

กองทุนนี้เหมาะกับ คนที่ต้องการได้ผลตอบแทนในระยะยาวสูงกว่าดัชนี SET สนใจกองทุนที่ลงทุนในหุ้นใหญ่ที่อยู่ใน SET50 มีความผันผวนต่ำสุดหากเทียบกับ 10 กองทุนที่นำมาจัดอันดับ

เป็นยังไงกันบ้างคะ สำหรับกองทุนที่เราได้แนะนำ ใครชอบกองทุนไหนหรือซื้อกองทุนไหนบ่อยๆ มาคอมเม้นแชร์ความเห็นกันได้นะคะ

สุดท้ายนี้ ใกล้จะถึงวันปีใหม่แล้ว ขอให้เพื่อนๆ พี่ๆ ทุกคนโชคดีในการลงทุนในปีนี้ ปีหน้า และปีต่อๆไป นะคะ 😊🎉

🎊 สวัสดีปีใหม่ 2563 🎊

#SecretFund

BombWalkerz
ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากครับ
28 ธ.ค. 2019 เวลา 02:38
1
Secret FUN(d)
ยินดีค่ะ :)
28 ธ.ค. 2019 เวลา 03:55
Peet
แอดมิน ซื้อ เยอะไหมครับ เเฮ่ๆ 😅☺️
27 ธ.ค. 2019 เวลา 14:35
1
Secret FUN(d)
ซื้อไม่เยอะค่า 😁😁
27 ธ.ค. 2019 เวลา 15:12
Gannanut
เป็นข้อมูลที่กำลังต้องการพอดีเลยคะ 🙏🏻
27 ธ.ค. 2019 เวลา 13:51
2
Secret FUN(d)
ขอบคุณค่ะ ^^
27 ธ.ค. 2019 เวลา 14:09