Post


2 ม.ค. เวลา 10:33Philosophy

การเปลี่ยนแปลง นำสู่ความสุข

คนเราทุกคนมีอุดมการณ์และการใช้ชีวิตที่คล้ายคลึง หรือ แตกต่างกัน แต่! ทำไมบางคนในชีวิตมีแต่ความสุข บางคนมีแต่ความทุกข์ และเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเราไปสู่ความสุข อย่างไร!

ตั้งแต่เด็กเราอาจยังไม่รู้ว่า ความสุขเป็นอย่างไร และความทุกข์เป็นอย่างไร แต่! เวลาผ่านไปเราได้โตขึ้นเป็นวัยรุ่นและผู้ใหญ่

ได้เรียนรู้ชีวิตมากขึ้น ทำให้มีความคิดและรู้จักใช้ชีวิต

ทำให้รู้ว่าความสุขนั้นเป็นสิ่งที่ดีและต้องไขว้คว้ามา ความทุกข์นั้นเป็นสิ่งไม่ดีและต้องหนีห่าง แต่! ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตไปกับความสุขที่เรียกได้ว่า ภาพลวงตา เช่น การพนัน ดื่มเหล้า เที่ยวกลางคืน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้คือความทุกข์ที่อยู่ในเงาของความสุข

ทำให้มีความสุขแค่ ชั่วครู่เท่านั้น

ความสุขที่แท้จริงคืออะไรละ!

คือ การที่เราอยู่กับตัวเองและเรียนรู้ชีวิตมากขึ้นได้อยู่กับคนที่รักเราและเรารัก

กระทำสิ่งที่ดีและมีความสุข ให้เวลากับคนในครอบครัวได้พูดได้คุยกัน

และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง จากปีก่อนๆที่ผ่านมา และเริ่มต้นใหม่

ในปี 2020 นี้เพื่อนำไปสู่ ความสุข

อ่านมาถึงตรงนี้ เพจ ผู้เขียน ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและเริ่มต้นทำแต่สิ่งดีๆ

ในปี 2020 นี้

ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใคร แต่แค่เปลี่ยนหัวใจเพื่อตนเองก็พอ

ฝากกด = ไลก์

ฝากกด = แชร์

และใครมีสิ่งดีๆที่อยากจะบอก เขียนมาที่คอมเม้นต์ได้เลย ครับ

Get the app
© 2019 Blockdit