🤫สิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่สนใจใฝ่รู้มากที่สุด...?
How to win friends and Influence people
30 วิธีชนะมิตรและจูงใจคน
Dale Carnegie
.
😍😍ใช้เมื่อไหร่ ใครๆ ก็รัก😍😍
KaptainPAO
John D. Rockefeller
มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก เคยกล่าวว่า
.
“The ability to deal with people is as purchasable a commodity as sugar or coffee and I will pay more for that ability than for any other under the sun.”
“ความสามารถในการดีลกับผู้คน หากซื้อหาได้เหมือนน้ำตาลหรือกาแฟ ผมจะยอมจ่ายให้กับความสามารถนี้มากกว่าสิ่งอื่นใดภายใต้ดวงอาทิตย์” (ให้ค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้)
KaptainPAO
Note : John D. Rockefeller นักธุรกิจชาวอเมริกัน ผู้ก่อตั้ง Standard Oil เป็นมหาเศรษฐีอันดับ 1 และผู้กลั่นน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกในสมัยนั้น
(ทรัพย์สินของเขา หากเอามาเทียบค่าเงินปัจจุบัน ก็ยังคงแซงเป็นเบอร์ 1 ของโลก)
ผมเคยเข้าใจว่า มหาวิทยาลัยทุกแห่งมีการสอนและพัฒนา “ความสามารถที่ราคา-สูงที่สุดภายใต้พระอาทิตย์นี้”
.
แต่ความจริงแล้ว เท่าที่ผมรู้ ไม่มีที่ไหนสอนเลย😱
(หรือใครรู้ว่าที่ไหนมีสอน บอกเป็นวิทยาทานเพื่อนๆ หน่อยนะครับ😂)
มหาวิทยาลัยชิคาโก้ในสหรัฐอเมริกา และสมาคม Y.M.C.A เคยสำรวจและวิจัยว่า เคล็ดลับอะไรที่ผู้คนส่วนใหญ่สนใจอยากรู้มากที่สุด โดยใช้เวลาถึง 2 ปี ใช้เงินไปทั้งสิ้น $25,000
.
✍️ ผลสำรวจพบว่า...
สิ่งที่ผู้คนสนใจมากที่สุดคือ
.
1 เคล็ดลับสุขภาพดี (ถึงว่าสมัยก่อน จักพรรดิทั้งหลายชอบหาวิธีอายุยืนเป็นอมตะ)
.
2 เคล็ดลับการเข้าใจและอยู่ร่วมกับคนอื่น
วิธีทำให้ผู้อื่นชอบ วิธีที่จะโน้มน้าวจูงใจผู้คน
(ผู้นำทั้งหลาย ล้วนเก่งในเรื่องนี้)
ผมจึงไม่แปลกใจเลยว่า หากสุดยอดวิชานี้ มีใครเขียนหรือรวบรวมขึ้นมา มันคงจะเป็นหนังสือที่อมตะขายดีตลอดกาล...
และเรื่องราวแห่งตำนาน มันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ...
How to win friends and Influence people
30 วิธีชนะมิตรและจูงใจคน
โดย Dale Carnegie
Del Carnegie (1888-1955)
เดล คาร์เนกี
เดล คาร์เนกี เกิดในครอบครัวชาวนาในมิสซูรี
เพราะความยากจน เพื่อนๆ ที่เรียนด้วยกันจึงดูถูกและไม่ยอมรับ เขาจึงตัดสินใจเข้าแข่งขันโต้วาที เพราะสมัยนั้นถือว่าเป็นเกียรติ รวมทั้งสร้างชื่อเสียงได้มากพอๆกับการเป็นนักกีฬาของวิทยาลัย
.
แข่งขัน 12 ครั้ง
-แพ้รวด-😭
💎แต่เขาไม่เคยยอมแพ้
.
เขา “ค้นคว้าและฝึก” ท่องประโยคต่างๆ ที่ประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอล์น เคยพูดปราศัยไว้
เขาฝึกทุกวัน จนดีวันดีคืน และในที่สุด
.
เขาก็… ชนะ
✍️ กว่า 24 ปี หลังจากที่ เดล คาร์เนกี เริ่มสอนธุรกิจมากกว่า 15,000 ธุรกิจ
รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทั้งชายและหญิง
หลายคนในนั้นคือบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น
-Warren Buffett
นักลงทุนเบอร์ 1 ของโลก กล่าวว่า...
.
“ที่ห้องทำงานของผม ไม่มีประกาศนียบัตรที่จบจาก University of Nebraska, หรือ Columbia university
🔥แต่จะมีใบประกาศรับรองที่จบคอร์สของ เดล คาร์เนกี”
Google
ผมมั่นใจว่า ...
นี่เป็นวิชาที่ผู้นำทุกคนต้องศึกษา ซึ่งอาจมีค่ามากกว่าปริญญา 4 ปีก็เป็นได้ 💎
-ลีออน ซิมคิน จาก สนพ.ไซมอน แอนด์ ชูสเตอร์ หนึ่งในผู้เข้าฝึกอบรม เกิดความประทับใจ และนำสิ่งที่เดล คาร์เนกี เขียนเพื่อใช้สอนในเรื่องการสร้างความยอมรับ และเป็นมิตรกับผู้อื่น ไปเสนอให้บรรณาธิการของ สนพ.ตนเองพิจารณา…
.
และแล้ว ปี 1936 ก็เกิดตำนานหนังสือเล่มนี้ขึ้น
.
“How to win friends and Influence People”
วิธีชนะมิตรและจูงใจคน
(บ้านเราแปลครั้งแรก พ.ศ.2493 (1950)โดยคุณ อาษา ขอจิตต์เมตต์)
ตำนานอมตะหนังสือ
บัดนี้...ผมสรุปมาให้อยู่ในมือท่านแล้ว 👍
HOW TO WIN FRIENDS
& INFLUENCE PEOPLE
วิธีชนะมิตรและจูงใจคน
Del Carnegie
PART 1 : FUNDAMENTAL TECHNIQUES IN HANDLING PEOPLE
เทคนิคสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้อื่น
1. Don’t criticize, condemn, or complain
ไม่วิพากษ์วิจารณ์ ประณาม หรือบ่นว่า
2. Give honest and sincere appreciation
ให้การชื่นชมอย่างซื่อตรงและจริงใจ
3. Arouse in the other person an eager want
กระตุ้นผู้อื่นให้เกิดความต้องการอย่างแรงกล้า
KaptainPAO
PART 2 : SIX WAYS TO MAKE PEOPLE LIKE YOU
6 วิธีที่จะทำให้ผู้อื่นชอบคุณ
1. Become genuinely interested in other people
ให้ความเอาใจใส่ผู้อื่นอย่างจริงใจ
.
2. Smile 😃
วิธีง่ายๆ ที่ทำให้ผู้อื่นติดใจเมื่อแรกพบ ก็คือ "ยิ้ม"
.
3. Remember that a person’s name is to that person the sweetest and most important sound in any language
จำไว้ว่า “ชื่อ” ของบุคคลนั้น คือ สำเนียงที่หวานหู และสำคัญที่สุด ในทุกภาษา
.
4. Be a good listener. Encourage others about themselves
เป็นผู้ฟังที่ดี และส่งเสริมให้ผู้อื่นพูดถึงเรื่องของเขาเอง
.
5. Talk in terms of the other person’s interests
พูดในเรื่องที่ผู้อื่นสนใจ
.
6. Make the other person feel important – and do it sincerely
ทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญ
และทำเช่นนั้นด้วยความจริงใจ
KaptainPAO
PART 3 : HOW TO WIN PEOPLE TO YOUR WAY OF THINKING
วิธีจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวคิดของคุณ
1. The only way to get the best of an argument is to avoid it
ทางเดียวที่ดีที่สุด ในการรับมือการโต้เถียงก็คือ หลีกเลี่ยงมันซะ
.
2. Show respect for the other person’s opinions. Never say “you’re wrong”
เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ห้ามพูดว่า “คุณเป็นฝ่ายผิด”
3. If you are wrong, admit it quickly and emphatically
ถ้าคุณทำผิด ให้ยอมรับโดยเร็ว และรับอย่างหนักแน่น
.
4. Begin in a friendly way
เริ่มต้นด้วยความเป็นมิตร
5. Get the other person saying “Yes, Yes” immediately
ทำให้ผู้อื่นตอบรับว่า “ใช่ครับ, ใช่ค่ะ” ในทันที
.
6. Let the other person do a great deal of the talking
ให้ผู้อื่นเป็นฝ่ายพูดมากกว่า
7. Let the other person feel that the idea is his or hers
ทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าความคิดนั้น เป็นของเขาหรือเธอ
.
8. Try honestly to see things from the other person’s point of view
พยายามอย่างจริงใจ ในการมองสิ่งต่างๆ จากมุมมองของผู้อื่น
9. Be sympathetic with the other person’s ideas and desires
เข้าอกเข้าใจในความคิด และความปรารถนาของผู้อื่น
.
10.Appeal to the nobler motives
ร้องขอ โดยอาศัยแรงจูงใจจากคุณงามความดี
เช่น "ถ้ามีใครคิดจะโกงคุณ"
จงพูดให้เขารู้สึกว่า คุณนับถือเขา ในฐานะที่เขาเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม
11.Dramatize your ideas
แต่งแต้มไอเดียของคุณให้น่าสนใจ
(ไอเดียดี + สื่อสารอย่างมีรสชาติ ใส่สี ใส่ไข่ = ไอเดียเงินล้าน)
.
12.Throw down a challenge
ท้าทายให้เกิดการแข่งขัน
KaptainPAO
PART 4 : BE A LEADER : HOW TO CHANGE PEOPLE WITHOUT GIVING OFFENSE OR AROUSING RESENTMENT
ผู้นำ : วิธีเปลี่ยนแปลงผู้อื่น โดยไม่ให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจ
1. Begin with praise and honest appreciation
เริ่มต้นด้วยคำพูดยกย่องและชื่นชมอย่างจริงใจ
.
2. Call attention to people’s mistakes indirectly
ตักเตือนความผิดพลาดของผู้อื่นในทางอ้อม
.
3. Talk about your own mistakes before criticizing the other person
พูดถึงความผิดพลาดของคุณก่อน
ค่อยวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น
4. Ask questions instead of giving direct orders
จง “ตั้งคำถาม” แทนการ “ออกคำสั่ง” โดยตรง
.
5. Let the other person save face
จงรักษาหน้าผู้อื่น
.
6. Praise the slightest improvement and praise every improvement. Be “hearty in your approbation and lavish in your praise.”
ชมผู้อื่น แม้มีการพัฒนาเพียงเล็กน้อย
และชมทุกครั้งที่พัฒนาขึ้น
“ชมอย่างจริงใจ และมีเท่าไหร่ใส่ให้เต็มที่ อย่าได้ยั้ง”
7. Give the other person a fine reputation to live up to
สร้างชื่อเสียงในทางดีให้แก่ผู้อื่น
เพื่อที่เขาจะได้เป็นไปตามนั้น
.
8. Use encouragement. Make the fault seem easy to correct
ให้กำลังใจ ทำให้ความผิดพลาดดูเป็นเรื่องง่ายที่จะแก้ไข
.
9. Make the other person happy about doing the thing you suggest
ทำให้ผู้อื่นมีความสุข ในการทำสิ่งที่คุณแนะนำ
🎁🎁🎁🎁🎁
ก่อนจบ...
ในวาระปีใหม่นี้ ผมมีของขวัญมามอบเป็นโบนัสพิเศษให้กับท่านครับ
วิธีอ่านหนังสืออย่างน้อย 12 เล่ม
ในเวลาเล่มละไม่ถึง 15 นาที
ด้วยเงินลงทุนไม่เกิน 20 บาทต่อเล่ม
ผลลัพธ์ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้ อยู่ใน project : Flying Book 2020
ซึ่งเมื่อท่านเข้าร่วม...สิ่งที่ท่านจะได้รับอย่างแน่นอน คือ
1. สรุปหนังสือดีที่คัดสรรมาแล้วในรูปแบบ E-book
จัดส่งให้ท่านทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 เล่ม
(ฉะนั้นตลอดปี 2020 ท่านจะได้อ่านอย่างน้อย 12 เล่ม)
.
อาทิ
🎁As a Man Thinketh by James Allen
🎁How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie
🎁Think And Grow Rich by Napoleon Hill
🎁The Greatest Salesman in the World by Og Mandino
🎁How to sell yourself to others by Elmer Wheeler
🎁The Richest Man in Babylon by George S. Clason
🎁7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey
🎁Secrets of the Millionaire Mind : ถอดรหัสลับสมองเงินล้าน โดย T. Harv Eker
🎁The Ultimate Secrets of Total self-confidence by Robert Anthonny
ฯลฯ
#และจะมีเล่มอื่นๆ ด้วยมากกว่านี้นะครับ อันนี้แค่ตัวอย่าง😊
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
แต่ละเล่มที่ผมคัดสรรมา 5 ดาวแน่นอนครับ
.
⭐️อกาลิโก : Timeless
-เนื้อหาอมตะตลอดกาล ไม่ว่าโลกจะพัฒนาไป 10G ก็ตาม อย่างเล่ม As a man Thinketh นี้เป็น 100 ปีละ แต่สิ่งที่อยู่ในนั้นยังคงเป็นจริง
.
จอห์น ซี แม็กเวลล์ กูรูด้านภาวะผู้นำและการพัฒนาตนเองชื่อดังของโลก กล่าวว่า As a man Thinketh นี่คือหนึ่งในลิสต์ “หนังสือที่ต้องอ่านให้ได้ในชีวิตนี้” (Life time must read books)
⭐️เปิดเผยเบื้องหลัง
-The Richest Man in Babylon
ต้นตอของหนังสือพ่อรวยสอนลูก ก็เป็นเคล็ดลับพื้นฐานการเงินง่ายๆ สำหรับคนที่อยากมีอิสรภาพทางการเงินจำเป็นต้องรู้...ไม่ว่าเงินจะเปลี่ยนรูปแบบไปตามกาลสมัย จะเป็นเงินพดด้วง เป็นเหรียญกษาปณ์ เป็นธนบัตร หรือแม้แต่เป็นดิจิตอลแบบทุกวันนี้ก็ตาม
⭐️คุ้มค่า หายาก
บางเล่มเก่ามากหรือหาแทบไม่ได้แล้ว
บางเล่มแบบที่แปลเป็นไทย ก็หาไม่ได้แล้ว
ผมขออนุญาตแนะนำ ให้ท่านที่อ่านภาษาอังกฤษได้ ไปซื้อหาหนังสือเล่มเดียวกับที่ผมอ่านเหล่านี้มาอ่านนะครับ
.
ส่วนท่านที่อยากอ่านแบบแปลไทย ในบรรดารายชื่อหนังสือที่ผมแนะนำเหล่านี้ เช่น -The Ultimate Secrets of Total self-confidence by Robert Anthonny ก็ยังพอมีขายใน Shopee ร้าน KaptainPAO ตามลิงค์นี้เลยนะครับ https://shopee.co.th/kaptainpao?smtt=0.0.9
2. ที่สำคัญ...แต่ละเล่มใช้เวลาอ่านไม่ถึง 15 นาที
⭐️ประหยัดเวลาการอ่าน ผมเข้าใจข้อนี้เพราะชอบอ่านหนังสือ และรู้สึกว่ายิ่งอ่านเท่าไร ยิ่งมีหนังสือที่เราอยากอ่านอีกเต็มไปหมด จนบางทีไม่มีเวลาจะอ่าน หลังๆ ถ้าไม่ใช่หนังสือนิยาย การอ่านพวก How to ผมจะอ่านแค่จับเอาใจความสำคัญว่า...เล่มนี้อยากจะสื่อสารอะไรกับเรานะ?
.
เช่น -How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie 2-300 หน้า สรุปเหลือแต่แก่นจริงๆ ประมาณ 4-5 หน้า
⭐️ ที่ไหน เมื่อไรก็ได้
ทุกเล่ม ผมสรุปเป็นไฟล์ PDF ท่านสามารถโหลดไว้อ่านใน smartphone ได้ตามสะดวก 24 ชม.เลยครับ
สิ่งที่ท่านจะได้รับอย่างแน่นอน ข้อที่ 3...
3. ข้อเสนอแสนพรีเมียม...การลงทุนครั้งนี้ไม่เกิน 20 บาทต่อเล่ม
🎉ตอนแรกกะจะแจกฟรีเป็นของขวัญปีใหม่ 2020...แต่ผมเข้าใจดีว่าธรรมชาติของมนุษย์บางทีได้อะไรฟรีๆ ไปจะไม่เห็นค่า...
.
แต่ก็ไม่ขอตั้งราคานะครับ ใครจะโอนเท่าไรก็ได้❗️
แต่มีกติกานิดนึงคือ ไม่ต่ำกว่า 202 บาทนะครับ😊 (ลองหาร 12 ดูสิ ตกเล่มละไม่ถึง 17 บาท)
***wow ดีลเด็ดๆ แบบนี้ ปีนี้เท่านั้น❗️
🎁🎁🎁🎁🎁🎁
3 ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับรับกล่องของขวัญ🎁
.
1 ไปที่ line : @kaptainpao มี @ด้วยนะครับ/หรือ inbox เพจ kaptainpao ก็ได้นะครับ
.
2 พิมพ์บอกแอดมินว่า “2020”
.
3 แอดมินจะส่งรายละเอียดการโอน และลิงค์ลงทะเบียนให้ครับ (ขั้นต่ำ 202฿) 💰
ปล. แน่นอนครับ ถ้าท่านอ่านจบแล้วไม่ชอบ ไม่พอใจ ไม่โอเค
ผมยินดีคืนเงินให้เต็มจํานวน โดยไม่มีเงื่อนไข
ไม่อิดออด งอแง ไม่ถามใดๆ ทั้งสิ้นเช่นเดิม ⚖️
ครับ...
ทั้งหมดนี้คือ ของขวัญที่ผมขอมอบให้
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.2563
แล้วพบกันในกลุ่ม Flying-Book 2020
ที่ท่านกําลังจะได้รับในเทศกาลสำคัญ วันที่ 19 ม.ค.นี้นะครับ
 
🙏ขอให้ปีนี้ของท่าน เป็นปีแห่งความรุ่งโรจน์
และมีความสุขกับการอ่านครับ 🔥
 
#กัปตันเปา

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
ความคิดเห็น
Natthachai Thattongkham
ของ Del Carnegie คือที่สุด
10 ก.ค. 2020 เวลา 01:02
11 ก.ค. 2020 เวลา 09:30
ฟันเฟือง
สรุปได้ดีค่ะ เฟืองเองก็เป็นแฟนหนังสือแนวนี้เหมือนกันค่ะ 😊
1 ก.ค. 2020 เวลา 09:27
กัปตัน PAO เฮาบินได้
ขอบคุณครับผม 😊
1 ก.ค. 2020 เวลา 13:44
Apple News
เป็นบทความที่ดีมากครับ😊♥️😆
18 มิ.ย. 2020 เวลา 00:00
กัปตัน PAO เฮาบินได้
ขอบคุณมากครับ
18 มิ.ย. 2020 เวลา 16:47