8 ม.ค. เวลา 14:24Lifestyle

การทำงานให้สำเร็จ

งานคือสิ่งเดียวที่ทำให้ชีวิตมีแก่นสาร

ไอสไตน์กล่าวไว้ว่า “ข้าพเจ้าไม่เคยให้ตัวเองขลาดไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ”

3 สิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จอันควรค่า คือ

1. การทำงานให้มาก

-พูดให้น้อยแต่ทำให้เยอะ การทำงาน วินัยและประสบการณ์คือกุญแจสำคัญที่ทำให้เราไปถึงเป้าหมาย

2.ใส่ใจในเรื่องเล็กน้อย

- คนที่ไม่ใส่ใจในเรื่องเล็กน้อย ก็ไม่อาจเชื่อถือได้ในเรื่องสำคัญ การก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว โดยปราศจากการมองรอบด้านอย่างละเอียด ก็ไม่อาจถึงเป้าหมายที่แท้จริงได้เลย

3.อยู่กับปัจจุบัน มีสติตลอดเวลา

- คนมีสติ สมาธิและการจดจ่อเท่านั้น ที่จะทำให้ความคืบหน้าของงานนั้นสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการจดจ่อกับงานที่อยู่ตรงหน้า จะทำให้เราได้คิด ทบทวน และตกผลึกออกมาเป็นหนทางสู่ความสำเร็จ

การทำงานมักมีปัญหาซุกซ่อนอยู่เสมอ การจะทำงานให้สำเร็จด้วยดีได้นั้น

ในท่ามกลางความยุ่งเหยิง หาสิ่งเรียบง่ายให้เจอ

ในท่ามกลางความขัดแย้ง หาความสมานกลมเกลียวให้เจอ

ในท่ามกลางความยากลำเค็ญ หาโอกาสให้เจอ

ขอบคุณที่สละเวลาอ่านค่ะ

8 มกราคม 2563

ท่านเด็ก

Good Stories | ทุกอย่างมีเวลาของมัน
ขอบคุณนะคะ😁🥰 กุญแจสำคัญเลยค่ะ
8 ม.ค. เวลา 15:20