12 ม.ค. เวลา 03:57Food & Health

ท า น ข้ า ว

กันวันละกี่มื้อดีครับ ?

ถ้าเป็นนักบวช เป็นพระจะเป็นวันละมื้อเดียว หลังบิณฑบาต จากนั้นจะฉันท์เพียงน้ำปานะ

สมัยพุทธกาล ตอนแรกยังไม่มีการบัญญัติวินัย

ครั้นมีพระสงฆ์เดินบิณฑบาตยามค่ำคืน ในที่มืดๆยามค่ำคืนดึกดื่น

คนเห็นโผล่มาขอทานก็ตกใจ นึกว่าผีป่าโจรร้าย

จนสุดท้ายเหลือฉันท์ครั้งเดียว ในที่สุด

กินข้าวมื้อเดียว คือกินเมื่อจำเป็นต่อร่างกายเท่านั้น

กินแบบไม่ประมาท กินเฉพาะธาตุอาหาร ไม่กินรสชาด แบบติดยึดไปเรื่อยๆ กินแล้วก็ละวาง กินเพื่อประทังความหิว กินไม่จุกแน่นจนสร้างทุกข์จากความอึดอัด และเป็นโรคภัยตามมา

กินแล้วฝึกเพียรในธรรมมะไปด้วยได้เลย เวลาอาหารดีๆมามื้อนี้ หัดตักให้คนข้างๆกินแทนความใคร่อยากของตนเอง เป็นการลดละความตระหนี่อันเป็นมลทิน หมั่นทำกุศลถวายข้าวน้ำแด่พระสงฆ์ เป็นการทำจาคะ คุณสมบัติหนึ่งที่สำคัญของโสดาบัน

ถ้าเป็นเด็กเล็กๆจนถึงวัยรุ่นวันทำงาน

กินวันละสามเวลาอาจจะเหมาะสมนะครับ

วัยกำลังโต ร่างกายต้องการอาหารไปเพื่อเจริญเติบโต และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ

สิ่งที่ควรพิจารณาน่าจะเป็นธาตุสารอาหารที่กิน อย่างพวกน้ำตาลพวกแป้งที่เกินจำเป็นเกินไป

พอเริ่มวัยกลางคนจนเริ่มเป็นสวแล้ว

กินวันละสอง ละหนึ่งเวลาน่าจะเหมาะสม

ความจริงการเครียดจนเกินไปว่าจะกินแค่ หนึ่ง แค่ สอง แค่สามมื้อเท่านั้น อาจไม่ไช่คำตอบที่ดีที่สุด

อย่างที่กล่าวมา กินข้าวต้องสำรวมจิตด้วย กินมากไปเป็นโรคภัยในวันหน้า กินน้อยไปอาจขาดอาหารในวันหน้า ซึ่งในแต่ละวันความต้องการที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไป ในฐานะคนธรรมดายังไม่ถึงเป็นนักบวช ขอกินข้าวแบบว่า สามมื้อบ้างสองมื้อบ้าง หรือแค่มื้อเดียวบ้างในวันที่อยากนิ่งๆเงียบๆจริงๆ