โพสต์


พอดีเมื่อวานลงเรื่องการลางาน
ภาษาอังกฤษ เพจพี่กฎหมายย่อยง่าย
ก็พูดถึงการลางานพอดี
วันนี้เลยขออนุญาตแชร์ความรู้ๆด้านกฎหมาย มาให้เพื่อนๆได้ศึกษากันค่ะ...ดูเพิ่มเติม
“ลูกจ้างที่ลาป่วยหรือลากิจบ่อย ๆ ควรระวัง เพราะอาจถูกเลิกจ้างได้”
แม้ว่าการลาป่วย หรือลากิจจะเป็นสิทธิที่ลูกจ้างพึงได้รับตามกฎหมายก็ตาม
เช่น ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาป่วยเท่ากับค่าจ้างในวันทำงาน แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกิน 30 วันทำงาน เป็นต้น...อ่านต่อ
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
อุไรวรรณ
ขอบคุณค่ะ🌹
14 ม.ค. เวลา 13:53
ผู้ชายแนะนำมาเขียน
ขอบคุณสำหรับสาระความรู้ดีๆค่ะ 😊
14 ม.ค. เวลา 13:08
Kru-Fang English Coaching
ขอบคุณค่ะ
14 ม.ค. เวลา 13:26