16 ม.ค. เวลา 23:23Philosophy

สมการชีวิต. ความโง่ = ความฉลาด

"มาเป็นคนโง่ให้มากๆกันเถอะ..."

.....เห็นชื่อเรื่องหลายคนก็คงคิดว่า จะแวะเข้ามาอ่านทำไม ใครกันเล่าจะอยากโง่...

.....นั่นสิครับใครๆก็อยากฉลาดแล้วผมจะมาชวนเพื่อนๆให้โง่ทำไม?

แต่ที่ผมชวนเพื่อนๆมาโง่ก็เพราะ .....

....."ความโง่มาก่อนฉลาดเสมอ".....

....."ความไม่รู้มาก่อนความรู้เสมอ".....

..."ผู้ใดไม่ยอมรับว่าตนเองโง่ ย่อมไม่มีวันฉลาด"

..."ผู้ใดจะฉลาด ย่อมต้องยอมรับก่อนว่าตนเองโง่"

.....เพราะว่าคนที่คิดว่าตนฉลาดแล้ว ย่อมไม่เรียนรู้เพิ่มเติม ไม่ฟังผู้อื่น และเมื่อไม่ฟัง ไม่เรียนรู้เพิ่ม ก็ย่อมรู้น้อยกว่าผู้อื่น ซื่งเมื่อรู้น้อยกว่าคนอื่นจึง=คนโง่.

.....เพราะว่าคนที่คิดว่าตนเองโง่ คิดว่าตนรู้น้อยกว่าคนอื่น มักจะรู้จักฟัง รู้จักใฝ่เรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ จนรู้มากกว่าผู้อื่น และเมื่อรู้มากกว่าผู้อื่นจึง=คนฉลาด.

โง่.....เพื่อจะได้ฟังมากขึ้น

โง่.....เพื่อจะได้อ่านมากขึ้น

โง่.....เพื่อจะได้ถามมากขึ้น

โง่.....เพื่อจะได้ทบทวนมากขึ้น

โง่.....เพื่อจะได้คิดมากขึ้น

โง่.....เพื่อจะได้ระมัดระวังมากขึ้น

.....มาฝึกเป็นคนโง่ ที่ขยันเรียนรู้กันนะครับ.

ขอบคุณครับ.

Happiness D.I.Y. by Schoko
เค้าโง่ทุกเรื่องเลย
17 ม.ค. เวลา 22:24
1
บทเรียนจากชีวิตจริง
แสดงว่าเตรียมฉลาดทุกเรื่องเลยครับ
18 ม.ค. เวลา 06:43
Blockพูดได้byข้าวน้อยฯ
ไม่โง่ ไม่เก่ง
17 ม.ค. เวลา 08:52
1
บทเรียนจากชีวิตจริง
โง่ก่อนครับแล้วค่อยเก่ง
18 ม.ค. เวลา 06:43
👈ยิ้ม..คิดใหม่ ทำใหม่ ด้วยใจ..
จะกดติดตามครับ..จะได้ไม่โง่ไงครับ55555
17 ม.ค. เวลา 01:06
1
18 ม.ค. เวลา 06:43
1
เทวฤทธิ์ ศรีชัยพล
เทน้ำออกจากแก้เพื่อเติมน้ำใหม่
17 ม.ค. เวลา 00:34
1
บทเรียนจากชีวิตจริง
แก้วว่างๆก็รับน้ำได้เยอะครับ
18 ม.ค. เวลา 06:42
1
ฉุดคิด
ไม่โง่ก่อนก็จะไม่ฉลาด จริงครับๆ
17 ม.ค. เวลา 00:29
1
18 ม.ค. เวลา 06:42
Stop and Smell The Rose by Sue
คนที่รับว่าตัวเองโง่ คือคนฉลาด😊
16 ม.ค. เวลา 23:49
2
บทเรียนจากชีวิตจริง
ถูกต้องเลยครับ
18 ม.ค. เวลา 06:42
Happy Life 😊
อรุณสวัสดิ์ครับ
16 ม.ค. เวลา 23:30
1
บทเรียนจากชีวิตจริง
ขอบคุณที่แวะมาทักทายครับ
18 ม.ค. เวลา 06:41
ธวัช สุขประเสริฐ
จริงที่สุดชอบมาก
16 ม.ค. เวลา 23:28
1
18 ม.ค. เวลา 06:41