โพสต์

เริ่มมีข่าวดีแล้ว สู้ สู้ นะ
เริ่มมีข่าวดีในจีน : จำนวนผู้ที่หายจากโคโรนาชนิดใหม่ เพิ่มขึ้น รวมถึงผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวก็หายได้...อ่านต่อ
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้