ทางตื่นรู้
Cr. Photo from Sarakadee.com
ภิกษุรูปหนึ่งเพิ่งเข้ามาในสำนักของท่านอาจารย์ตั้งแต่เช้าตรู่ ยังไม่มีโอกาสได้สนทนาธรรมซักถามข้อสงสัยขอคำแนะนำจากท่านก็ถึงเวลาฉันเสียก่อนจึงได้หลีกไปทำภัตกิจส่วนตัวด้วยใคร่ครวญในใจว่าเมื่อท่านอาจารย์ทำภัตกิจเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องเข้าไปเรียนถามสิ่งที่ตนต้องปฏิบัติเพื่อมรรคผล
ขณะกำลังขบฉัน ท่านก็สังเกตปัจจุบันธรรมของตนและสังเกตอยู่ซึ่งท่านอาจารย์ที่กำลังทำภัตกิจ
เมื่อเห็นว่าท่านอาจารย์ทำภัตกิจเสร็จสิ้นแล้ว ก่อนที่ท่านอาจารย์เตรียมจะลุก ภิกษุรูปนี้ก็ลุกขึ้นเพื่อไปขอคำแนะนำกับท่านเฉพาะหน้าที่ท่านกำลังรับจังหันอยู่
“กราบเรียนท่านอาจารย์ กระผมเพิ่งเข้ามาใหม่ในสำนักนี้”
ภิกษุรูปนั้นพนมมือน้อมศีรษะก้มกราบเรียน
“ขอท่านอาจารย์ได้โปรดสอนกระผมด้วยเถิดขอรับ”
ภิกษุรูปนั้นกล่าว
ท่านอาจารย์จึงได้เอ่ยถามขึ้นว่า
“เธอได้ฉันจังหันของเธอแล้วหรือไม่?”
“ได้ฉันแล้วขอรับท่านอาจารย์” ภิกษุตอบ
“เช่นนั้น...” ท่านอาจารย์กล่าวต่อ
“เธอจงล้างบาตรของเธอเถิด”
ภิกษุรูปนั้นบรรลุธรรมในบัดดล
#

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
ความคิดเห็น
Fatboy Slim
ทุกสิ่งมีลำดับ มีขั้นตอน อย่ารีบร้อน
13 ก.พ. 2020 เวลา 15:04
ลงมือทำ
สาธุครับ
13 ก.พ. 2020 เวลา 09:21
Ordinarility
🙏😊
13 ก.พ. 2020 เวลา 09:22
เรื่องเล่าจากดาวนี้
สาธุธรรมคำสอนเลยค่ะ 🙏💐
13 ก.พ. 2020 เวลา 07:26
เรื่องเล่าจากดาวนี้
จริงเลยค่ะ 🙏💕
13 ก.พ. 2020 เวลา 10:37