เรื่องเล่าชาวเซ็น
ทางตื่นรู้
ภิกษุรูปหนึ่งเพิ่งเข้ามาในสำนักของท่านอาจารย์ตั้งแต่เช้าตรู่ ยังไม่มีโอกาสได้สนทนาธรรมซักถามข้อสงสัยขอคำแนะนำจากท่านก็ถึงเวลาฉันเสียก่อนจึงได้หลีกไปทำภัตกิจส่วนตัวด้วยใคร่ครวญในใจว่าเมื่อท่านอาจารย์ทำภัตกิจเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องเข้าไปเรียนถาม...อ่านต่อ
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้