20 ก.พ. เวลา 04:57Food & Health

รู้รึยัง...ทำไมต้องกินยาก่อนอาหารอย่างน้อย 30นาที

หลักคิดหมอไทยนั้น รสยาเป็นหัวใจในการทำงานของยา

สมมุติยารสขมแก้ไข้ รสยาทำให้เพิ่มน้ำขึ้นในระบบทุกส่วนของร่างกาย จึงลดความร้อนลง

ถ้าเรากินยาปุ้บ 5 นาทีกินข้าวเลย

รสยาเปลี่ยนไป ยาจะไม่ทำงานเท่าที่ควรจะเป็น กินสักมื้อแทนที่จะหายไข้ อาจต้องยากินอีกหลายครั้ง

ยาของหมอไทยนั้น กินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ ขอแค่ท้องว่าง รสยาไม่เพี้ยน

😊😊😊