คอมมิวนิสต์ ฟาสซิสต์ เสรีนิยมประชาธิปไตย และการนำไปใช้ในประเทศไทย
คำศัพท์คือคำที่มนุษย์คิดขึ้นเพื่อสื่อความให้ตรงกัน บางครั้งความหมายของคำเดียวกันถูกใช้ในบริบทที่แตกต่างไปตามแต่ละชุมชนและยุคสมัย ต่อไปนี้คือความหมายของคำสามคำที่ไม่แน่ใจว่าคนพูดรู้จักขนาดไหน แต่ชอบนำมาใช้ในทางการเมือง
Communism
คอมมิวนิสต์ เป็น ทฤษฎีทางการเมืองที่เกิดจากการต่อสู้ระหว่างชนชั้นกระฎุมพีและกรรมาชีพ ในยุคนั้นที่เป็นยุคอุตสาหกรรม ชนชั้นกรรมาชีพถูกกดขี่ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้ เป็นที่มาของความคิดที่จะให้ทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของรัฐ และรัฐมีหน้าที่แจกจ่ายงานแก่ประชาชนตามความสามารถและความจำเป็น
คอมมิวนิสต์ในทางปฏิบัติแตกเป็นหลายแขนง เช่น คอมมิวนิสต์จีน ที่มีการใช้ประชาธิปไตยเลือกคนจากชุมชนเข้าพรรคคอมมิวนิสต์ มีบทบาทในพรรคและมีการเลือกตั้งในพรรคเพื่อหาผู้นำประเทศ
ปัจจุบันไม่มีการแจกจ่ายงานแบบสมัยก่อน และประชาชนมีสิทธิ์ใช้เงินซื้อบ้านและคอนโด และสร้างธุรกิจได้ แต่การควบคุมการสื่อสารในประเทศเป็นไปอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
คอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือ เป็นเผด็จการคอมมิวนิสต์ ไม่มีการเลือกผู้นำ ผู้นำไม่สะท้อนความต้องการของประชาชน
ส่วนคอมมิวนิสต์ที่ประเทศอื่นๆเสื่อมอุดมการณ์ลง ระบบเศรษฐกิจกลายเป็นทุนนิยม การต่อสู้ของชนชั้นสลายไปและชนชั้นกรรมาชีพเป็นผู้พ่ายแพ้บนเบาะนุ่มๆ
คอมมิวนิสต์ไม่มีในประเทศไทยมานาน และยากที่จะเกิดขึ้นอีกเพราะหลายแห่งในโลกพิสูจน์แล้วว่าคอมมิวนิสต์นั้นไม่มีประสิทธิภาพและใช้ไม่ได้จริง และที่สำคัญคอมมิวนิสต์ต้องเกิดจากการเคลื่อนไหวของประชาชน ประชาชนในยุคนี้แทบไม่มีใครอยากยกทรัพย์สินทั้งหมดให้รัฐแล้วบอกให้รัฐช่วยจัดการ จริงไหม?
คำๆแรกนี้มักเป็นคำต้องห้าม เหมือนเป็นคำด่าที่รุนแรง เป็นผลมาจากประวัติศาสตร์ ของชาติใหญ่ที่ต่อสู้กัน
ตัวอย่างการนำไปใช้ "แต่วันนี้ก็ยังมีพวกหัวเดิมๆ กลับออกมาเป็นนักการเมือง มาเป็นนักวิชาการ และยังฝังชิปสมองในเรื่องของการเป็นคอมมิวนิสต์อยู่" ผบ.ทบ. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ พูดในงานบรรยายพิเศษเรื่อง "แผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง" วันที่ 11 ตุลาคม 2562
ผบ.ทบ.หลั่งน้ำตาเมื่อนึกถึงคอมมิวนิสต์
Fascism
ฟาสซิสต์ คือรูปแบบการปกครองขวาจัด แบบชาตินิยมสุดขั้ว ปกครองด้วยเผด็จการ กดขี่คุกคามฝั่งการเมืองขั้วตรงข้าม อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับเสรีนิยมประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์
ฟาสซิสต์มีบทบาทหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เป้าหมายเพื่อการสงครามและการฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ กระทำด้วยความเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยผู้นำก้าวขึ้นมามีอำนาจจากโฆษณาชวนเชื่อ คำโกหกพกลมพูดซ้ำๆจนกลายเป็นความจริง
จากเพจ เชียร์ลุง
ตัวอย่าง เช่น พรรคนาซีปกครองด้วยฮิตเลอร์มีความชาตินิยมสุดขั้ว ฮิตเลอร์มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการปกครองประเทศ
นาซีมีเงินได้จากการรีดไถคนยิว และสนับสนุนธุรกิจใหญ่ในประเทศ และทำให้กิจการกลายเป็นเอกชน แต่รัฐเพิ่มความเข้มข้นของการครอบงำในภาพรวม
ฟาสซิสต์ในยุคปัจจุบัน โดนัลด์ ทรัมป์ และวลาดิเมีย ปูติน เป็นผู้ที่นิยมการทำการเมืองแบบฟาสซิสต์
ส่วนในไทยแล้วนั้น หลายคราวมักกล่าวหาขั้วตรงข้ามรัฐบาลเป็นฟาสซิสต์ แบบพรรคนาซี
ตัวอย่างการนำไปใช้
ตัวอย่างจากเพจ กูkult
เขียนโดย ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ 29 พฤศจิกายน 2562 นำมาผลิตซ้ำในเพจ สถาบันทิศทางไทย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
จุดร่วมของฟาสซิสต์ขวาจัดและคอมมิวนิสต์ซ้ายจัดที่บิดเบี้ยวคือผู้นำเผด็จการ ความสุดขั้วของระบอบการปกครอง และความชั่วร้าย
ความชั่วร้ายที่เห็นได้ชัด คือ เกาหลีเหนือที่ฆ่าคนเป็นผักปลา ความล้มเหลวด้านการบริหารของจีนที่ทำให้เกิดการขาดอาหารครั้งใหญ่ และนาซีที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวและเป็นต้นเหตุสงครามโลกครั้งที่สอง
แต่อย่างไรก็ตามคอมมิวนิสต์คือซ้ายจัดดัดจริต ในขณะที่ฟาสซิสต์คือขวาจัดดัดจริต เหมือนน้ำกับน้ำมันที่ไม่น่าจะมารวมกันได้
ว่าไง สหายบุ๊ค! เฮล ฮิตวิทเดอะบุ๊ค!
Liberal democracy
เสรีนิยมประชาธิปไตย ระบอบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย แต่เกิดขึ้นในยุโรปตะวันตกทุกประเทศ ญี่ปุ่น อเมริกาและแคนาดา และอื่นๆ
ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นเสรีนิยมประชาธิปไตย เช่น ออสเตรเลีย เบลเยียม แคนาดา ญี่ปุ่น นอร์เวย์ สเปน และสหราชอาณาจักร
อุดมการณ์ทางการเมืองแบบเสรีนิยม และการมีรัฐบาลมาจากตัวแทนของประชาชน โดยมีที่มาจากการเลือกตั้งพรรคการเมืองต่างๆ มีระบบเศรษฐกิจตามกลไกตลาด และถือครองที่ดินได้ ที่สำคัญคือมีสิทธิในการแสดงออก สิทธิมนุษยชน และชนกลุ่มน้อย เป็นระบบที่สร้างขึ้นมาไม่ใช่แค่ตอบสนองคนส่วนใหญ่ของประเทศ แต่ต้องหันไปมองทุกคนในประเทศ
จากการลองผิดลองถูกในประวัติศาสตร์มนุษย์ ระบอบที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบันคือระบอบนี้
เสรีนิยมประชาธิปไตย คำๆนี้สามารถนำไปพูดได้ทุกที่จะไม่มีใครว่า เป็นเหมือนทุ่งลาเวนเดอร์ที่รู้ว่ามีและควรมี แต่ไม่มี
ในประเทศไทยการกล่าวอ้างเป็นไปได้สองลักษณะ ลักษณะแรกคือมีเจตนาปลูกทุ่งลาเวนเดอร์ ลักษณะที่สองคือการใช้คำๆนี้เป็นโล่ป้องกันตัวเองจากการถูกโจมตีจากฝ่ายตรงข้าม
ซันนี่แสดงออกเป็นสิ่งที่สวยงามในระบอบประชาธิปไตย
แต่ขณะเดียวกันผู้ใช้คำๆนี้เป็นโล่กลับไม่ต้องการใช้สิ่งนี้เป็นอาวุธ เปรียบเหมือนมือซ้ายถือโล่ประชาธิปไตย มือขวาถือหอกเผด็จการ โดยการห้ามฝ่ายตรงข้ามใช้สิทธิในการแสดงออกของตัวเอง
บดินทร์เดชา และสวนกุหลาบ ปิดปากนักเรียนไม่ให้ทำกิจกรรม
"ความจริงเกิดจากเสรีภาพ"
เกร็ดเล็กๆ โลกยุคอนาคต
ในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ผู้คนเริ่มมีความเสมอภาคกันมากขึ้น การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใส คนส่วนใหญ่มีงานและเพียงพอต่อการหาเลี้ยงชีพ ประชาธิปไตยเกิดความอิ่มตัว
เมื่อเวลาผ่านไป ความเท่าเทียมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้จัดการข้อมูลดีขึ้น
ซักวันหนึ่งเมื่อ AI ฉลาดมากพอและสามารถบริหารจัดการประเทศได้ดีกว่าคนจริงๆ
คอมมิวนิสต์อาจได้โอกาสกลับมาเติบโตอีกครั้งหนึ่ง ผู้คนจะมีความสุขจากงานและทรัพยากรที่ AI จ่ายให้เรา
คำศัพท์เท่าที่มีลองนำมาเติมคำในช่องว่าง ว่าฝั่งรัฐบาล หรือฝั่งตรงข้ามควรใช้คำไหนกันบ้าง
"ความจริงเกิดจากเสรีภาพ เสรีภาพเกิดจากปัญญา"
ความคิดเห็น
โปรตีนอุดตัน ไม่ใช่ไขมันอุดตันนะ
คอมมิวนิสต์คือลัทธิหลองลวงโลกครับ หลอกว่าเป็นซ้ายจัด แต่เสร็จแล้วก็ยึดทรัพย์สินจากประชาชน 100% แปลงร่างเป็นขวาจัดในภายหลัง ดังนั้นคอมมิวนิสต์จะจบลงด้วยเผด็จการทุกครั้ง
12 ธ.ค. 2020 เวลา 08:28
ggg
ไทยคือฟาสซิสต์ 100%ถ้ารับไม่ได้คือหลอกตัวเอง หรือโง่พอที่จะไม่เข้าใจ
17 ต.ค. 2020 เวลา 15:01
โปรตีนอุดตัน ไม่ใช่ไขมันอุดตันนะ
ถ้า 100% ประชาชนจะไม่ได้ถือของทรัพย์สินเลย รัฐบาลเป็นเจ้าของหมด ตอนนี้ไม่มีเผด็จการในโลกแล้วครับ ถ้าไม่เชื่อลองไปดูชื่อเจ้าของที่ดิน ในโฉนดดูครับ
12 ธ.ค. 2020 เวลา 08:25
กิตติศักดิ์ รวีชุมเพชร
“ชีวิตจะดีหรือเลว อยู่ที่ตัวคุณเอง ไม่ใช่รัฐบาล” วันนี้ ผมอยากให้คุณเปิดใจเป็นกลาง มองโลกแห่งความเป็นจริง แล้วอ่านสิ่งที่ผมเขียน... ประชาชน เรียกร้องหา การพัฒนาที่ดี เศรษฐกิจที่ดี ชีวิตที่ดี สวัสดิการที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี ขอให้ทุกคนรวยขึ้น มีความสุขมากขึ้น มีคนจนหมดไป แต่ตัวเองกลับทำตัวตรงข้าม คือ ไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้น...ดูเพิ่มเติม
17 ต.ค. 2020 เวลา 14:50
โปรตีนอุดตัน ไม่ใช่ไขมันอุดตันนะ
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ ทุกสิ่งเริ่มจากตัวเราครับ
12 ธ.ค. 2020 เวลา 08:08