โพสต์

ดีมาก
ยังมีอยู่ไหม กับบริษัทที่วางแผน 5 ปีและไม่เปลี่ยนแปลงเลย??
โลกเปลี่ยนทุกวัน สถานการณ์เปลี่ยนแปลงทุกเดือน สิ่งที่เคยทำวันนี้ ในอีก 2 เดือนข้างหน้าอาจไม่ได้ทำแล้ว แล้วแบบนี้ บริษัท จะคงอยู่ได้อย่างไร ถ้าไม่มีทางรู้ได้เลยว่า เหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นแบบไหน??
ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าบริบทของสังคมและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย...อ่านต่อ
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้