โพสต์


21 มี.ค. เวลา 22:35Philosophy

“ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอกาลิโก”

ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓

วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ วันนี้จะขอเริ่มต้นด้วยการแจ้งให้ท่านทั้งหลายที่มาฟังเทศน์ฟังธรรม มาทำบุญทำทาน มานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันให้ทราบว่า เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่มีโรคไข้หวัดใหญ่โควิด-19 ระบาดในประเทศไทย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องช่วยกันระงับการแพร่ขยายของโรคระบาดด้วยการยุติการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องมาทำร่วมกัน จึงของดการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เคยทำกันบนเขาชีโอนนี้ คือการมาฟังเทศน์ฟังธรรม มาทำบุญทำทาน มาปฏิบัติธรรมไว้ชั่วคราวก่อน

เริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๒๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ (23 มี.ค 2563) เพื่อความปลอดภัย ถ้าเรารีบทำกันตั้งแต่ตอนนี้ ปัญหาก็จะไม่แพร่กระจาย ปัญหาก็อาจจะยุติลงได้อย่างรวดเร็ว ถ้าเราไม่ทำอะไรกัน โอกาสที่ปัญหานี้จะบานปลายก็จะเป็นไปได้ เป็นการดับไฟเสียแต่ต้นลมนี้ง่ายกว่ารอไปดับตอนที่ไฟมันขยายเป็นวงกว้างไปแล้ว

ดังนั้น ขอให้ท่านทั้งหลายจงยุติการมาที่บนเขานี้ไว้เป็นการชั่วคราวก่อน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคมนี้ไป แต่ก็ยังมีการที่จะโพสต์ธรรมะต่างๆในเพจของเฟซบุ๊คอยู่ต่อไป และจะเอาธรรมที่ได้แสดงไว้นั้น ของเก่าเอามาโพสต์ใหม่ให้ท่านได้ดูได้ชมทุกวัน เหมือนกับการดูการถ่ายทอดสดเหมือนเดิม แล้วก็ธรรมะนี้ก็เป็นอกาลิโก คือไม่ได้ขึ้นอยู่ที่วันเวลาที่ได้แสดงธรรมเอาไว้

ธรรมะนี้เป็นธรรมแบบสดๆร้อนๆ ทุกครั้งที่เราได้ดูได้ฟังก็เหมือนได้ดูสด เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นอกาลิโก คือมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ไม่ได้เสื่อมคุณภาพไปตามกาลตามเวลา ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้เมื่อ ๒,๕๐๐ กว่าปีมาแล้ว เมื่อเอามาแสดงในวันนี้ก็ยังมีประสิทธิภาพเหมือนในวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ทุกประการ สามารถเอาไปใช้ดับความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของผู้ปฏิบัติธรรมให้หมดสิ้นไปได้ จึงไม่ต้องกังวลว่าเป็นธรรมเก่า ธรรมที่หมดอายุแล้ว ธรรมะนี้ไม่มีวันหมดอายุ ไม่เหมือนกับของที่เราบริโภคกัน ที่จะต้องมีวันหมดอายุ แต่ธรรมะนี้เป็นของประเสริฐ เป็นของที่อยู่เหนือกาลเวลา ไม่เสื่อมไปกับเวลา เป็นสวากขาโต ภวตา ธัมโม ทุกยุคทุกสมัย คือเป็นธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้ว ที่พร้อมที่จะไปดับความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกให้หมดสิ้นไปได้ อยู่ที่สัตว์โลกที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดว่า จะพร้อมที่จะน้อมนำเอาธรรมอันประเสริฐนี้เข้าไปกำจัดความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้หรือเปล่าเท่านั้นเอง ธรรมะนี้พร้อมทำหน้าที่ทุกเวลา อยู่ที่ผู้ที่ปฏิบัติว่าพร้อมที่จะน้อมเอาธรรมนั้นเข้าไปในใจของตนได้หรือไม่เท่านั้นเอง

ธรรมะบนเขา

วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

วัดญาณสังวรารามฯ จังหวัดชลบุรี

ณ จุลศาลา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน