โพสต์


Fund Story - กองทุน TMBUSB หรือ กองทุนเปิดทหารไทยธนเพิ่มพูน
รีวิวกองทุนรวม สรุปทุกประเด็นสำคัญให้คุณได้อ่านและรู้จักแต่ละกองทุนมากยิ่งขึ้น
** ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ทางบลจ.ทหารไทย ประกาศปิดกองทุน TMBUSB เนื่องจากวิกฤตตลาดตราสารหนี้ที่ถูกเทขายอย่างรุนแรงกระทบพอร์ตลงทุน จึงประกาศปิดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือลงทุนในมากที่สุด
โพสบทความนี้ ข้อมูลด้านล่างเป็นข้อมูลจาก Fund Fact Sheet ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของเราเอง ถ้าใครสนใจอ่านสรุปข้อมูลกองทุนจาก Fund Fact Sheet เลื่อนข้ามไปส่วนด้านล่างได้เลยค่ะ
กองทุนที่จะมารีวิว ก็คือ กองทุน TMBUSB
เราหยิบกองทุนนี้มารีวิว เนื่องด้วยกระแสที่ดังในช่วงอาทิตย์ก่อนเกี่ยวกับกองทุนตราสารหนี้ ซึ่งกองทุนนี้ก็เป็นอีกกองที่ได้รับผลกระทบจากนักลงทุนเทขายตราสารหนี้เป็นจำนวนมาก จึงทำให้กองทุนประกาศขอเปลี่ยนจาก T+1 เป็น T+5 เพื่อให้ทางกองทุนได้จังหวะเวลาในการขายของออกในราคาที่เหมาะสม แต่เมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติทางกองทุนก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็น T+1 เหมือนเดิม
กองทุน TMBUSB กองทุนนี้เป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นที่นักลงทุนส่วนใหญ่ใช้พักเงินหรือเก็บเงินระยะสั้น ส่วนตัวเราเองก็ลงทุนอยู่ในกองทุนนี้เหมือนกัน ส่วนใหญ่จะไว้ใช้พักเงินเพื่อรอจังหวะสลับเข้าซื้อกองทุนหุ้น
เมื่อเราได้ดูข้อมูลกองทุนนี้อย่างละเอียด พบว่าตราสารหนี้ที่อยู่ในพอร์ตค่อนข้างเป็นตราสารหนี้ที่มีคุณภาพมากๆ และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ก็อยู่ในเกณฑ์ Investment Grade จึงอยากให้ทุกคนมั่นใจในว่าตราสารหนี้ที่อยู่ในพอร์ตกองทุนนี้มีโอกาสผิดนัดชำระหนี้ (Default) ได้น้อยมากจริงๆ
จุดเด่นอีกอย่างของกองทุนนี้ คือ มีการสับเปลี่ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนค่อยข้างบ่อย เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดี และเมื่อมีการสับเปลี่ยนบ่อยจึงทำให้ช่วยลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยได้ด้วย เพราะเค้าอาจจะสับเปลี่ยนเอาตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าเข้าพอร์ตแทน
ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลังอยู่ที่ 1.5-2.0% ต่อปี ถือว่าให้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากประจำนิดหน่อย ข้อดีคือมีสภาพคล่องในการถอนเงินมากกว่า เช่น ส่งคำสั่งขายวันนี้ วันรุ่งขึ้นก็จะได้รับเงิน (ยกเว้นช่วงนี้ที่ทางกองทุนของเปลี่ยนเป็น T+5 เลยอาจจะใช้เวลานานหน่อย) แต่เงินฝากประจำจะไม่สามารถถอนเงินออกมาก่อนครบกำหนดได้
สรุปข้อมูลจาก Fund Fact Sheet
กองทุน TMBUSB หรือ กองทุนเปิดทหารไทยธนเพิ่มพูน เป็นกองทุนรวมจาก บลจ.ทหารไทย โดยจัดตั้งกองทุนตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 ปัจจุบันมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 29,331,795,675.31 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563)
กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ความเสี่ยงกองทุนนี้อยู่ที่ระดับ4
นโยบายการลงทุน:
กองทุนจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคาร ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชน และตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยจะลงทุนทั้งในและต่างประเทศ มีนโยบายจัดการลงทุนเพื่อให้อายุดูเรชั่นเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปีโดยประมาณ
การจ่ายปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการมากกว่าดัชนีชี้วัด หรือ Active Management
10 หลักทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)
- หุ้นกู้บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่4/2562 ชุดที่2: 2.51%
- หุ้นกู้บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2563 ชุดที่2: 2.25%
- หุ้นกู้ต่างประเทศ UBS AG London (UBS): 2.12%
- พันธบัตรธนาคารเเห่งประเทศไทยงวดที่1/182/63 (GOV/MOF): 2.04%
- ตั๋วแลกเงินบริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): 1.98%
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่6/364/62 (GOV/MOF): 1.86%
- HSBC Holding Plc. (HSBCH): 1.78%
- หุ้นกู้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2561 ชุดที่1:1.63%
- Marshreqbank PSC London (MASQU): 1.56%
- Korea Development Bank (KDB): 1.56%
จะเห็นได้ว่า กองทุนนี้เน้นลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนที่มีขนาดใหญ่ ลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือและมีความมั่นคงมาก
หากดูตามอันดับความน่าเชื่อถือ จะเห็นว่า ส่วนใหญ่จะมีอันดับความน่าเชื่อถือที่ดี ดูคร่าวๆส่วนใหญ่จะอยู่ตั้งแต่ AA จนถึง BBB ซึ่งถือว่าอยู่ระดับ Investment Grade
**หุ้นกู้ที่อยู่ตั้งแต่ระดับ BB+ ลงมา ตามทฤษฎีจะถือว่าเป็น Junk Bond หรือ Non-Investment Grade จะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่ก็มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงด้วยเช่นกัน
ผลตอบแทนย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)
- 3 เดือน: 0.57%
- 6 เดือน: 0.99%
- 1 ปี: 2.27%
- 3 ปี: 1.85% (ต่อปี)
กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุด (maximum drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี คือ -0.06
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (credit risk) โดยเฉลี่ยอยู่ที่ AA,A ถือว่าความเสี่ยงนี้โน้มเอียงไปทางต่ำ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)
- กองทุนนี้มี portfolio duration เท่ากับ 0.99 ปี
- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 0.13% ต่อปี
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High issuer concentration risk) ≤ 10% ของ NAV ถือว่าอยู่ระดับต่ำ แสดงให้เห็นว่ากองทุนนี้ได้กระจายความเสี่ยงโดยการถือครองตราสารหนี้จากผู้ออกตราสารเป็นจำนวนมาก
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) ทางกองทุนได้ทำการป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ดังนั้น ผู้ลงทุนจะไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) คือ 226.55% ถือว่ามีการสับเปลี่ยนสินทรัพย์เข้าพอร์ตการลงทุนค่อนข้างสูงมาก เนื่องด้วยเป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นและมี Portfolio Duration ไม่เกิน 1 ปี
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
- ค่าธรรมเนียมการซื้อ: ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 0.3210% ต่อปีของ NAV
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: 0.0321% ต่อปีของ NAV
- รวมค่าใช้จ่าย (Total Expense Ratio) : 0.4334% ต่อปีของ NAV
มูลค่าการซื้อขั้นต่ำครั้งแรก : 1 บาท
มูลค่าการซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป : 1 บาท
หมายเหตุ: การทำโพสนี้ขึ้นมา ไม่ได้เป็นการชักจูงหรือแนะนำให้ซื้อกองทุนนี้ตาม เป็นเพียงแค่เอาเนื้อหาจากเอกสารรายละเอียดการลงทุนมาสรุปย่อให้ได้อ่านกันค่ะ ^^
ฝากติดตาม กด Like 👍 กด Share ❤️ และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ จะคอยอัพเดตข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกองทุนรวมและการลงทุน
#SecretFund
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
กลอนพาไป
เยี่ยมมากครับ
2 เม.ย. เวลา 03:53
1
Sudapon Meenet
ชอบมากได้เกล็ดความรู้และการเข้าใจในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนชอบค่ะ
1 เม.ย. เวลา 23:52
1
Secret FUN(d)
ขอบคุณค่ะ ^^
2 เม.ย. เวลา 00:42
1
วางแผนการเงินสายชิลล์
ความรู้เยอะมากครับ มากดติดตามแล้วนะครับ 😊
1 เม.ย. เวลา 01:19
1
Secret FUN(d)
ขอบคุณค่า :)
1 เม.ย. เวลา 02:14
ลงทุนกับบัง
ขอบคุณสำหรับบทความครับ
26 มี.ค. เวลา 09:56
1
Bojung
26/3/2020 TMBAM ประกาศยกเลิกกอง TMBUSB แล้วนะครับ
26 มี.ค. เวลา 04:52
Secret FUN(d)
ทราบเรื่องเรียบร้อยแล้วค่ะ กำลังตัดสินใจว่าจะลบโพสนี้
26 มี.ค. เวลา 04:59
Bojung
เก็บไว้เถอะครับ ข้อมูลดีๆ
26 มี.ค. เวลา 05:27
Secret FUN(d)
โอเคค่ะ^^ อาจจะมีแก้ข้อมูลบางส่วนนิดหน่อย
26 มี.ค. เวลา 06:33
1