โพสต์


22 มี.ค. เวลา 22:22Philosophy

“ใช้ปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์”

ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓

การใช้ปัญญาต้องพิจารณาไตรลักษณ์ในสิ่งที่ทำให้เราเครียดแล้วเราจะหายเครียด เพราะเราจะปล่อยวาง เพราะเรารู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้ แต่เรารู้ว่าการปล่อยวางนี่แหละเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับเรา เพราะเมื่อเราปล่อยวางแล้วใจเราก็จะหายเครียด ใจเราก็จะมีความสุขท่ามกลางความทุกข์ของร่างกาย ร่างกายมันทุกข์ก็เป็นเรื่องของร่างกาย แต่มันจะไม่มาทำให้ใจเราทุกข์เพราะใจเราปล่อยวางร่างกายได้นั่นเอง

นี่คือวิธีที่เราจะใช้กันในช่วงนี้ ในช่วงที่เรามีความทุกข์ มีความเครียด มีความวุ่นวายใจเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายของร่างกาย ถ้าเรามาสร้างความสงบภายในใจด้วยการปฏิบัติสติ ปฏิบัติสมาธิ ปฏิบัติปัญญา เราก็จะมีเครื่องมือที่จะมารักษาใจของเราให้นิ่งให้สงบ ไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เครียดกับความเป็นความตายของร่างกายอีกต่อไป เราก็จะอยู่อย่างมีความสุข ตายอย่างมีความสุข เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างมีความสุข ไม่เครียดไม่กังวลไม่เดือดร้อน นี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์ความกังวลใจ เกี่ยวกับโรคระบาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระยะนี้ที่เอามาฝากท่านในวันนี้

ธรรมะบนเขา

วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

วัดญาณสังวรารามฯ จังหวัดชลบุรี

ณ จุลศาลา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน