โพสต์


“ยอมรับความจริง”

ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓

ร่างกายนี้ไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตาม ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องตายด้วยกันทุกคน ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคนี้ก็มีโรคอื่นรออยู่เป็นแถวยาวเหยียดเลย โรคที่รอเป็นในร่างกายของเรานี้ โรคตับ โรคไต โรคหัวใจ โรคปอด โรคลำไส้ โรคสมอง โรคกระดูก มีโรคทุกโรค ทุกอวัยวะนี้เป็นที่ตั้งของโรคทั้งนั้น

ฉะนั้น เราอย่าไปฝืนความจริงเลย ยอมรับความจริงดีกว่าว่า เราจะต้องเจอโรคต่างๆอย่างแน่นอน งั้นเราก็ยอมรับมันดีกว่า เอาวันนี้มันจะเป็นโรคอะไรก็ให้มันเป็นไป รักษาได้ก็รักษาไป ป้องกันได้ก็ป้องกันไป ไม่ได้ห้าม ควรป้องกัน ป้องกันโรคได้ก็ป้องกันไป แต่อย่าเครียดกับมันเท่านั้นเอง ทำตามหน้าที่ของเราไป

ความเครียดเกิดจากความไม่ยอมเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ยอมตาย ถ้าเราไม่อยากจะเครียด เราต้องยอมเจ็บ เราต้องยอมตาย แล้วก็เราก็ทำหน้าที่ของเราไปแบบไม่เครียดได้ เราก็คอยป้องกันทำหน้าที่ดูแลร่างกายไป ต้องกินยาก็กินยา ต้องใส่หน้ากากก็ใส่หน้ากาก ต้องอยู่ในบ้านก็อยู่ในบ้าน ต้องอยู่ห่างกันก็ต้องอยู่ห่างกัน ทำไปตามที่เราทำได้ไป แต่ถ้าใจเรายอมแล้ว ยอมเจ็บและยอมตายแล้ว ใจเราจะไม่เครียด ใจเราจะเย็น เพราะเราจะหยุดต่อต้านความจริง หยุดความอยากไม่เจ็บ หยุดความอยากไม่ตาย แล้วใจของเราก็จะไม่เครียดกับมัน

เทศนาธรรมช่วงโรคระบาด COVID-19

วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

วัดญาณสังวรารามฯ จังหวัดชลบุรี

ณ จุลศาลา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้