โพสต์


“Germ Saber Robot” หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยแสงยูวี ใน 30 นาที
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาและทดสอบนวัตกรรมหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี หรือ “Germ Saber Robot” (เจิร์ม เซเบอร์ โรบอท) ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ทำหน้าที่ฆ่าเชื้อก่อโรค COVID-19 ซึ่งมีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงการฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เฉพาะและจุดเสี่ยงโรคต่างๆ ได้ โดยใช้ระบบบังคับระยะไกล ทำให้บุคลากรไม่จำเป็นต้องเข้าไปในจุดเสี่ยง และป้องกันการได้รับอันตรายจากแสง UV (รังสีอัลตราไวโอเล็ต)
“Germ Saber Robot” เป็นหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อไวรัสก่อโรค COVID-19 ด้วยแสง UV-C ซึ่งเป็นแสง UV ที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือเชื้อโรคต่างๆ ที่ความยาวคลื่นนี้ จะสามารถทำลาย DNA ของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอย่างไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อโรคชนิดต่างๆ เพื่อเป็นการหยุดยั้งการแพร่พันธุ์
“Germ Saber Robot ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยหลอด UV-C ขนาดพลังงานรวม 300 วัตต์ พร้อมชุดควบคุมไฟพิเศษ ที่สามารถบังคับให้ขับเคลื่อนไปยังจุดต่างๆ ผ่านอุปกรณ์ควบคุมรีโมตคอนโทรล และสามารถหมุนตัวได้แบบ 360 องศา เมื่อใช้ Germ Saber Robot ระยะเวลา 15-30 นาทีต่อจุด จะช่วยฆ่าเชื้อโรคในรัศมีโดยรอบ 1-2 เมตร บนพื้นผิวต่างๆ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การแพทย์ ที่ไม่สามารถโดนน้ำหรือน้ำยาเคมีได้ ที่สำคัญหุ่นยนต์สามารถฆ่าเชื้อโรคในละอองฝอยที่ลอยในอากาศได้ โดยไม่มีสารเคมีตกค้าง
วัตถุประสงค์ในการพัฒนา Germ Saber Robot ขึ้น ทีมวิจัยต้องการช่วยบรรเทาสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในยามขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และน้ำยาฆ่าเชื้อ จึงเร่งผลิตหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์เสริม ที่ใช้งานได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้ทีมวิจัยวางแผนนำร่องทดสอบการใช้งานที่สถานพยาบาลแห่งแรกที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และหน่วยงานต่างๆ ต่อไป
สำหรับหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจให้ทีมวิจัยทำการผลิต หรือนำไปทดลองใช้งานสามารถติดต่อได้ที่ ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สวทช. โทร. 02-564-7000 กด 2521
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
28 เม.ย. เวลา 08:04
1