"ห่วงใย Thai Business" Live โดย KPMG Thailand
หัวข้อ “COVID-19: CFO in Actions”
รายละเอียด
- COVID-19 กับผลกระทบทางเศรษฐกิจ กับธุรกิจโดยรวม
- CFO กับบทบาทหนึ่งในผู้นำองค์กรในการต่อสู้กับ COVID-19
- เคล็ดลับสำหรับ CFO ในการบริหารการเงินในสถานการณ์ฉุกเฉิน
- กฏระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงประเด็นทางบัญชีที่ CFO ควรรู้
- การนำพาองค์กรให้พ้นจากจุดวิกฤติ และสร้างโอกาสให้กับองค์กร
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 14.30-15.30 น.
รับชม Live และ Recorded Session ได้ที่ https://bit.ly/3bGAbhD
ความคิดเห็น
Let's Drop The Beat
ขอบคุณครับ ติดตามเปนกำลังใจให้ครับ
2 เม.ย. 2020 เวลา 04:01
พลเมืองดี
ขอบคุณมากเลยครับ มีอะไรแนะนำได้เลยนะครับ
4 เม.ย. 2020 เวลา 00:03
The Godfootball
แวะมาติดตามและเป็นกำลังใจให้ครับ😊
2 เม.ย. 2020 เวลา 02:20